Krasse Knarrenhof heeft hoop op grond Aa-bad

Zwolle – De Vereniging Krasse Knarrenhof is nog altijd bezig om ouderenhofjes gerealiseerd te krijgen. In de Krasse Knarrenhofjes Zwolle 1 en 2 wordt een nieuw woon/zorgconcept uitgewerkt, dat recht doet aan demografische en sociale verschuivingen, welke gepaard gaan met wisselingen in beleid (o.a. WMO verantwoordelijkheid naar de gemeente). Het is, sinds planontwikkelaar Peter Prak het concept landelijk heeft uitgezet, een groeiende beweging op meerdere plekken in Nederland (Amersfoort, Bussum, Hilversum, Groningen, Hardenberg). Maar het begon allemaal in Zwolle, en de vereniging ligt daar nu nog voorop.

Elk hofje zal uit tussen de 12 en 22 woningen bestaan, waarvan een deel sociale huur, vrije sector huur en de rest koop. Een ultieme mengvorm van prijs- en financierings-categorieën met als rode draad de onderlinge solidariteit. Mantelzorg van familie is prachtig als abstract begrip, maar vaak geen automatisme. Veel mensen organiseren het liever zelf dan naar hun drukbezette kinderen te stappen, als ze al in de buurt wonen. "We merken nu al positieve effecten op ons concept terwijl er nog niets staat. Mensen vertellen ons dat ze weer energie krijgen; ze bieden van alles aan; van huismeester zijn, tot klussen doen, tot verpleegkundige kwaliteiten inzetten enz. Onze deelnemers zijn van verschillende leeftijden en zitten in uiteenlopende situaties. Wat ze gemeen hebben is de wens om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. En er zitten ook heel veel mensen bij die vrijwilligerswerk doen. De Provincie is ook erg enthousiast en heeft het initiatief 3x subsidie verstrekt."

Vereniging Krasse Knarrenhof: "We hebben nu al 62 betalende leden waarvan een zeer grote groep het liefst naar de Aa-bad locatie wil…..een voor ons concept ideale plek. Vanuit het uitgangspunt van zelfredzaamheid tot op een zo hoog mogelijke leeftijd zoeken we een plek op maximaal 800 meter van winkels. Dus bijvoorbeeld Vrij Werkeren in Stadshagen (op 2 km afstand) is dan geen goede optie. Zie je het voor je……met een rollator 2 km heen, en 2 km terug? Of met dat ding een bus in? Helaas blijken in Stadshagen locaties in de buurt van winkels niet mogelijk."

"De financiering blijkt een heikel punt, want we hebben het over mensen met een krappe beurs, dus er is geen zak met geld. Winst maken staat niet voorop maar woningen op maat aanbieden voor een groeiende groep ouderen en alleenwonenden die over het algemeen weinig te kiezen hebben en vastzitten in hun huidige situatie…..dát is de voornaamste drijfveer! En voor de architect en de planontwikkelaar is het een idealistische uitdaging. Het is hun vooral ook te doen om iets moois neer te zetten waar ze trots op kunnen zijn, en wat een voorbeeldfunctie kan hebben qua solidariteit en toekomstbestendig (duurzaam) bouwen."

En verder: "Hoe de nabije toekomst gaat veranderen qua WMO, zorgkosten, woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens, enz. hoeven we jullie niet te vertellen. Dat is algemeen bekend. Als rijk en gemeenten kosten op de zorg willen besparen moeten ze ook goede plekken aanbieden en het grondbedrijf doorgeven dat, wanneer de grond hierdoor minder opbrengt dan verwacht, dit weer gecompenseerd wordt door minder WMO uitgaven elders bijvoorbeeld. We kunnen immers niet een hoge marktprijs voor de grond betalen, maar wij hebben al wel de afnemers klaar staan, en dat kan geen commerciële partij ons nadoen! Gelukkig heeft het vorige college besloten dat de Vereniging Krasse Knarren wel mee mag doen met een grondbieding voor het Aa-bad, en dat er rekening gehouden wordt met sociaal rendement. Dit betekent dat ook bij de beoordeling naar het financiële voordeel voor de gemeente op lange termijn wordt gekeken. Kortom het gaat niet om geld alleen. Wij zijn blij met dat standpunt!"

De Vereniging Krasse Knarrenhof hoopt dat ook het aankomend college oog heeft voor deze solidariteit van onderop en voor bewoners-initiatieven. "Als het minder wordt moeten we immers allemaal zelf een tandje bijzetten. Daar zijn we al enige tijd druk mee bezig, en we hopen dat ons een helpende hand word geboden in ons streven naar zelfredzaamheid."

"Momenteel worden er Sociale Wijkteams opgericht en in feite zijn wij dit ook. …alleen regelen wij  zelf ons eigen maatwerk ! 
Daarom proberen we steun te krijgen bij de politiek want we vinden het van belang dat de hofjes er zo snel mogelijk komen.
We hebben al genoeg deelnemers voor drie hofjes, en er komen nog steeds bij! Bovendien is er ook zoiets als een Woonagenda, en staan er prestatieafspraken m.b.t. ouderenwoningen, waar ons concept perfect in past !
Met het voorbeeld van de Knarrenhof Zwolle kan met de Woonagenda de stap naar daden gezet worden. 
Gelukkig ontmoeten we ook op ambtelijk niveau sympathie en helpende handen."

De Vereniging Krasse Knarrenhof wenst het nieuw te vormen college veel energie en wijsheid toe in deze tijden van bezuinigen. De vereniging hoopt daarbij op enige sympathie van uw kant, en liefst ook vanuit bestuur en politiek een helpende hand.

Artikel delen:
Reacties 2
 1. Aan de initiatiefnemers van de
  Vereniging Krasse Knarrenhof
  te Zwolle.

  Geacht Bestuur, zal ik U maar noemen,

  Pas sinds enkele dagen heb ik van Uw geweldige initiatief gehoord,
  met betrekking tot het realiseren van enkele hofjes, waar metterdaad
  “Oude Knarren “gezamenlijk zouden kunnen wonen en elkaar bijstaan,
  indien nodig met hand- en spandiensten.
  Graag zou ik mij ook willen inschrijven, indien dat nog mogelijk is, want
  ik begrijp, dat de belangstelling voor dit projekt, begrijpelijkerwijs, zeer
  groot is.

  Wat de leeftijd betreft zou ik wel in aanmerking kunnen komen, denk ik
  Binnenkort ben ik 80 jaar.
  Op het ogenblik ben ik nog kerngezond, reis de hele wereld rond en be-
  woon een eigen bungalow in Berkum. Ik rijd auto en ben van niemand
  afhankelijk en dat houd ik graag nog een tijdje zo.
  Maar je weet nu eenmaal nooit precies hoe alles zo maar kan verande-
  ren en dan is een vooruitziende blik naar een woonaanpassing in de toekomst best wel gewenst.
  Het idee vind ik fantastisch en ik wens U veel succes met de realisatie
  er van.

  Graag verneem ik van Uw plannen en de bestaande mogelijkheden.

  Met vriendelijke groeten,
  H.M.A.Marcus-Timmers

 2. geachte meneer,mevrouw,
  ik woon zelf in de AAlanden 25jaar en wil hier graag tot mijn dood blijven wonen .ik zag op internet dat jullie woningen gaan bouwen op de grond waar het AAbad heeft gestaan .
  ik wil graag op de lijst geplaats worden voor een eengezins woning.en ik wil lid worden van u vereninging de knasse knarrenhof.wat kost een lidmaatschap???ik hoop gauw iets van u te horen .vriendelijke groet mevrouw smidt

Reageer