Plan voor Primary School in Zwolle

Als alles volgens plan verloopt, opent International School Eerde al na de kerstvakantie een Primary School in Zwolle. Leerlingen van International School Eerde krijgen volop de gelegenheid zich op alle gebieden te ontwikkelen. Een deel van het onderwijspakket is verplicht, het andere deel kan naar eigen behoefte en inzicht worden bepaald.

Kernbegrippen van het totaalpakket dat Eerde biedt: kleine klassen van nog geen tien leerlingen, discipline, structuur, vijf dagen per week les van 8.30 tot 15.00 uur, overal toezicht, veel sport en indien gewenst buitenschoolse opvang. Het onderwijs is, ook voor de jongste kinderen, overwegend in het Engels. Want hoe jonger kinderen een andere taal leren, hoe sneller ze het oppakken. Het internationale baccalaureaat van International School Eerde bereidt de leerlingen voor op een studie aan elke universiteit ter wereld.

 

Omdat de vraag groeit, is Eerde voornemens een Primary School in Zwolle te openen. In oktober organiseert de school een open dag om de belangstelling te toetsen.

In tegenstelling tot International Schools die door internationaal opererende bedrijven zijn opgericht, is Eerde onafhankelijk en voor iedereen toegankelijk. Dus niet alleen voor kinderen van expats, maar voor kinderen van alle ouders die hun kroost met de huidige mondialisering als wereldburgers grenzeloze kansen willen bieden.

Landstede is, als aanbieder van het totale internationale traject, momenteel op zoek naar een geschikte locatie. Bij voldoende belangstelling wordt al na de kerstvakantie de eerste Primary School van Zwolle geopend.

Artikel delen:

Reageer