Vijf grootste partijen in Zwolle praten verder

Zwolle – Informateur Herman Sietsma (CU) gaat met de vijf grootste partijen uit de Zwolse gemeenteraad de volgende fase van het informatieproces in. Alle fracties hebben zich de afgelopen week uitgesproken over de manier waarop het nieuwe college van burgemeester en wethouders moet worden gevormd. De ChristenUnie, PvdA, D66, VVD en SP praten de komende periode meer inhoudelijk verder. Inzet is een college van vier partijen.

19-03-2014_stemmen_gementeraadsverkiezing_08.jpg 

De vijf grootste partijen kijken op basis van hun politieke programma’s en uitgangspunten welke combinatie van vier partijen het meest bij kan dragen aan de verdere ontwikkeling van de stad. Met vier partijen kan een solide bestuur gevormd worden, dat kan rekenen op een ruime meerderheid in de gemeenteraad. Herman Sietsma blijft het informatieproces begeleiden. De ChristenUnie zal als grootste partij – met acht zetels in de gemeenteraad – gesprekken gaan voeren met vertegenwoordigers van de andere vier fracties. De andere partijen die in aanmerking komen voor collegedeelname hebben zes zetels – PvdA en D66 – en vijf zetels – VVD en SP.

Artikel delen:
Reacties 34
 1. Goede voorlopige uitslag voor de grootste partijen. Terecht dat daar mee wordt verder gegaan. Nu word het gissen welke 4 er over gaan blijven?

  Ik denk: CU, D66, PvdA en VVD
  SP kan teveel problemen geven, denk ik. Die hebben toch een heel andere politieke cultuur.

 2. Ik zeg: CU, D66, PvdA en SP.
  Van de partijen met 5 zetels heeft SP 2 zetels gewonnen en VVD 1 verloren.
  Hoop dat er ook wat minder geld over de balk wordt gesmeten aan nutteloze projecten, en er wat meer sociale huurwoningen worden gebouwd. Wachtlijsten voor een huurwoning rijzen de pan uit.

  En waarom zou SP teveel problemen geven?

 3. Ik ga met vdberg mee: de 4 grootste partijen, CU, PvdA, VVD en D66.
  @Erwin Waarom zou de winst voor SP en verlies voor VVD mee moeten wegen? Dan geef je de stem van mensen die op een andere partij dan de vorige keer hebben gestemd, een zwaarder gewicht dan de stem van mensen die bij hun voorkeur gebleven zijn. Ik zie daar de ratio niet van.

 4. @Dame De keuze gaat tussen VVD en SP, beide 5 zetels, betekent dat ongeveer evenveel mensen VVD als SP hebben gestemd. CU moet de keuze maken, afgezien van het feit of een partij zetels gewonnen heeft of verloren, zie ik meer raakvlakken tussen CU en SP dan tussen CU en VVD. Als voorbeeld noem ik meer maatwerk in zorg, en geen uitbreiding van koopzondagen.

 5. Dat klopt wel, Erwin. Heb even gekeken: VVD heeft 34 stemmen meer dan de SP. Op sommige onderwerpen lijken de overeenkomsten CU en SP inderdaad groter, maar ik zie een groot verschil in bestuursstijl. De activistische “tegen”-stijl van de SP staat vrij haaks op die van de CU. Daarnaast heeft de CU al ervaring met besturen samen met de VVD. Ik heb de afgelopen vier jaar (in ieder geval na de periode-Berkhout) nooit iets gelezen over conflicten binnen het gemeentebestuur. Zal dus wel goed zijn gegaan.

 6. Klopt VVD had iets meer stemmen. maar zie niet waarom SP geen goede partij zou kunnen zijn. Zal dan inderdaad de eerste keer zijn dat ze in het college komen maar in andere gemeenten ging dat ook goed. We zullen zien, de ChristenUnie moet de beslissing nemen.

 7. Zou maar eens kiezen voor de SP in plaats van de VVD . De VVD en met name De Heer heeft de afgelopen periode ook niet bijzonder veel gedaan voor de burgers binnen deze gemeente .DeHeer heeft heel veel laten liggen met name de oplossing van de knip in stadshagen hoor je hem niet meer over.Verder heeft hij alleen lintjes door lopen knippen van grote zaken .Dus zie hier nu dat de SP een betere partner zou zijn in het gemerntebeleid naar de burgers toe

 8. De vijf grootste partijen kijken op basis van hun politieke programma??s en uitgangspunten welke combinatie van vier partijen het meest bij kan dragen aan de verdere ontwikkeling van de stad.

  De kiezer is alweer snel vergeten. De regenteske trekjes en behoefte om de stad (en natuurlijk zichzelf) op de kaart te zetten druipen af van de geciteerde doelstelling. De doelstelling waarvoor de kiezer wél het mandaat heeft gegeven is om te onderzoeken welke coalitie het meest kan bijdragen aan de realisatie van de wensen en belangen van de kiezers. De ontwikkeling van de stad is daar slechts een afgeleide van, en staat daarin zeker niet centraal. Het gaat om de juiste focus en nog geen maand na de verkiezingen doet de kiezende burger er al niet meer toe. Het politieke navelstaren is alweer begonnen.

 9. @P. Pectief Wat versta jij onder “de ontwikkeling van de stad”? Voor mij is dat breed, namelijk de economische, sociale en ruimtelijke ontwikkeling. Eigenlijk alles dus. Van daaruit zou ik niet weten wat de kiezer nog meer te wensen heeft….:)

 10. @JohnvanBoven
  Ik meen dat ik dat heb aangegeven: “de realisatie van wensen en het vertegenwoordigen van de belangen van de kiezers”. Ik erken dat dit net als “de verdere ontwikkeling van de stad” nog abstract is, maar het gaat om een cultuuromslag waarbij de kiezer/burger centraal staat in het denken en doen. Beleidsmatig hoeft de uitkomst niet anders te zijn, maar dat kán wel.
  Het is tevens een omslag van een pure representatieve naar een meer participatieve democratie, waarbij de voeling met de ‘achterban’ een meer continue -en niet alleen gericht op de verkiezingsstrijd- en gelijkwaardige is.

  In andere gemeenten worstelen ze kennelijk ook met dit vraagstuk. Zie bijvoorbeeld Haarlemmermeer (ca. 140.000 inwoners).

  http://www.vng.nl/files/vng/pagina_attachments/2013/201310_haarlemmermeer-toekomst-van-de-lokale-democratie1.pdf

  Lees bijvoorbeeld blz 110 en 111 ( Hoe kan het beter in de toekomst?) met uitkomsten van een rondetafelgesprek met suggesties (van raadsleden) voor verbetering.

 11. Als ik je goed begrijp, P.pectief, wil je de inwoners van Zwolle een stem geven tijdens de onderhandelingen. Dat klopt? Zo ja, hoe zie je dat praktisch uitgewerkt?

 12. P.Pectief nu begrijp ik het beter. Het gaat je meer om het proces, het borgen van betrokkenheid van burgers. In jargon: van representatief naar deliberatief.
  Daar ben ik een groot voorstander van. Heb er brochures over geschreven.
  Er is een aardig boek: Van Reijbroeck, Tegen verkiezingen. Wijst vooral op evenwicht tussen efficiency (snelle besluitvorming) en legitimiteit (breed gedragen besluitvorming).
  De grote uitdaging is de stad betrouwbaar bestuurbaar te houden bij een zo groot mogelijke betrokkenheid van burgers.
  Burgers hebben bijna per definitie een deelbelang. Dat betekent dus grote kans op tegengestelde belangen onder burgers. Hoe ga je daar mee om.

 13. Dat is één vraag, John van Boven. Een tweede vraag is hoe je ervoor zorgt dat álle kiesgerechtigden een gelijke stem blijven houden. Hoe borg je bijvoorbeeld voldoende deelname van de groep mensen die minder opgeleid zijn, minder inzicht hebben in de samenhang tussen zaken, minder goed de teksten tot zich kunnen nemen etc? Een andere vraag is, hoeveel mensen er behoefte aan hebben om zeer regelmatig zich te verdiepen in allerlei vraagstukken en daar een avond of vaker over de praten.
  Het is een ingewikkeld probleem. Ik denk dat velen de overtuiging hebben dat de representatieve democratie niet meer geheel voldoet. Je ziet ook veel experimenten op lokaal niveau met vormen van participatieve democratie, al dan niet digitaal. Tot nu toe heb ik niet het ei van Columbus gehoord. Aan veel oplossingen zitten weer haken en ogen wat de rechten van íedereen betreft. Tot iemand met iets lumineus komt, blijf ik voorstander van de representatieve democratie, aangevuld met veel participatiemogelijkheden op onderdelen. En uiteraard met partijen die permanent voeling houden met de samenleving.

 14. @Dame: nee.

  @JohnvanBoven.
  Dank voor de boekentip. Ik denk dat het wel meevalt met het vermogen van de burger om deelbelangen en grotere belangen te plaatsen, mits, en dat is essentieel, de informatievoorziening tijdig en volledig is. Frustraties in participatieprocessen komen veelal voort uit een gebrek aan of te late informatie. En soms lijkt het dat er tijdswinst is geboekt om de burger te ‘omzeilen’, maar die winst blijkt in een latere fase door bezwaren weer meer dan teniet gedaan.Ik kopieer uit genoemd stuk een paar relevante reacties:

  ⤢ Communicatie vanuit de gemeente: De gemeente moet eerder de interesse wekken van de inwoners, zij zijn de lokale deskundigen, ⤽vraag de bewoners om hun omgevingskennis en gebruik deze⤝.
  ⤢ Hierdoor werkt de participatie ook beter als men eerder de kans krijgt om mee te denken. Hiervoor moet de gemeente creatiever haar communicatie tools toepassen op de bewuste doelgroepen.
  ⤢ Te vroeg participeren levert weinig reactie, te late participatie levert frictie op!
  ⤢ Een aantal inwoners voelt zich niet gehoord als een vergevorderd plan zonder overleg aan de inwoners wordt gepresenteerd.
  ⤢ Er werd in het ronde tafel gesprek geopperd om in bijna elke raadsnota een ruimte voor participatie en reactie van inwoners te plaatsen. Hierbij zou moeten gelden ⤽participatie tenzij⤝.

 15. @P.pectief, als je antwoord op mijn vraag ontkennend is, dan is mijn vraag aan jou wat je bezwaar concreet is op deze onderhandelingen? Met alleen kreten als “navelstaarderig en conservatief” weet ik niet wat je inhoudelijke punt is. Ik kan blijven raden, maar makkelijker is wanneer je je punt gewoon vertelt. Anders raak ook ik gefrustreerd door het gebrek aan informatie…;)

 16. @dame Eens met slotopmerking, representatief met veel participatiemogelijkheden.
  Het knelpunt is de bestaande besliscultuur. Participatiebereidheid is er wel, maar wordt in de bestaande structuur geperst. En dat werkt dus niet.
  Toegenomen participatie heeft consequenties voor werkwijze van stadhuis, college en raad. Als er geen bereidheid is om over deze gevolgen na te denken, wordt het niks.
  Ik heb ooit geopperd de hei op te gaan om een nieuwe beleidsstructuur te ontwerpen.

 17. Dat ben ik eens, John van Boven. Ik meen dat er ook in Zwolle een soort rondetafelgesprekken zijn geweest met in ieder geval de binnenstadbewoners. Maar het kan inderdaad ruimhartiger met meer gevoel voor de inhoud in plaats van de procedure. Als P.pectief bedoelt dat het onderhandelingsakkoord een flinke passage moet bevatten over de bestuursstijl en dat deze gericht moet zijn op vergroten van de participatie, dan ben ik het met hem eens. In deze onderhandelingsperiode zie ik geen mogelijkheid voor inbreng van de burgers. Hooguit een peiling over de inhoud van het akkoord voor vaststelling.

 18. @Dame
  Mijn bijdragen zijn wellicht wat ‘compact’, maar beter dan dit -zonder breedsprakig te worden- ligt niet in mijn vermogen. Mijn advies is om mijn bijdragen wat minder bevooroordeeld te lezen, dan lukt het vast om ze naar waarde in te schatten. Hetgeen niet betekent dat je het eens hoeft te zijn.

 19. @dame, eens met geen mogelijkheid zien voor betrokkenheid van burgers bij het onderhandelingsproces.
  Burgers hebben mandaat gegeven aan raadsleden op basis van verkiezingsprogramma’s (representativiteit). Dat moet leiden tot collegeakkoord met voornemens en prioriteiten voor de komende vier jaar.
  Bij de uitvoering zullen burgers betrokken moeten worden, waar het kan.
  En inderdaad, die betrokkenheid moet geborgd worden in het te sluiten collegeakkoord.

 20. Nou breekt me de klomp, P.pectief. Ik heb je alleen vragen gesteld zonder oordeel en heb daarbij mijn interpretatie van de door jou geciteerde teksten gegeven. Ik heb jou nergens gestigmatiseerd, zoals jij bij mij wel probeert te doen. Dat schiet niet op.
  Daarom nogmaals mijn vraag, waarom jij de onderhandelaars nu al veroordeelt door te stellen dat ze rekening met de kiezers houden en navel staren. In mijn beleving proberen ze elk vanuit het mandaat dat ze hebben gekregen en waarin een zeker mate van instemming met de partijopvattingen besloten ligt, tot een programma te komen dat voor een brede laag van de bevolking deugt. Om de kiezer meer inbreng te geven, zouden ze daarop een check kunnen plegen, zoals ik eerder opperde. Maar ik zie geen aanleiding om het proces nu al af te keuren. Als jij dat wel ziet, dan lijkt het me voor de discussie prettig wanneer je aangeeft hoe het er voor jou idealiter uit zou zien. Nu al rondetafelgesprekken over diverse thema’s?

 21. @Dame
  Altijd zuinig zijn met klompen. Ik heb echt niets aan mijn reactie toe te voegen van 12.52 uur.

  Ik meen dat ik dat heb aangegeven: “de realisatie van wensen en het vertegenwoordigen van de belangen van de kiezers”. Ik erken dat dit net als “de verdere ontwikkeling van de stad” nog abstract is, maar het gaat om een cultuuromslag waarbij de kiezer/burger centraal staat in het denken en doen. Beleidsmatig hoeft de uitkomst niet anders te zijn, maar dat kán wel.

 22. haha, met dit weer heb ik ze toch niet nodig, P.pectief.:) Uiteraard had ik dat gelezen. Voor mij – en ik denk ook voor de onderhandelende partijen – is dat het uitgangspunt bij de onderhandelingen. De partijen zijn immers met een programma en in debat de boer (toch weer klompen nodig;)) opgegaan. Ik ga ervan uit dat de kiezers hebben gestemd op die partij die hun vertrouwen (het meest) geniet. Natuurlijk gaan ze in de onderhandelingen proberen om hun punten uit het verkiezingsprogramma (waar de kiezer kennelijk op hoofdlijn mee heeft ingestemd) gerealiseerd te krijgen. Doel is een goede ontwikkeling van de stad die spoort met de kiezerswens.
  Eens dat het allemaal abstracties blijven. Wat vind je van mijn voorstel het concept-programma in een debat of digitaal aan de inwoners voor te leggen? En van tweede voorstel om een flinke paragraaf te wijden aan de wijze waarop de inwoners en belanghebbenden in de toekomst bij de verdere uitwerking en uitvoering betrokken worden?

 23. De ChristenUnie was onderdeel van een coalitie en wordt onderdeel van een coalitie. Als grootste partij leidt de CU de onderhandelingen.
  De ChristenUnie heeft geen meerderheid (8 van de 39) en dus is er geen plek voor opmerkingen zoals van hanshanzeland.
  Daarnaast is de CU bestuurlijk genoeg om bestaand beleid te respecteren. Het gaat en blijft gaan om bestuurlijke betrouwbaarheid.

 24. En dan leidt de CU de onderhandelingen, maar is de CU natuurlijk niet “de baas”. In theorie kan er nog een college worden gevormd met PvdA (6), VVD (5), D66 (5) en SP (5). Net voldoende voor een meerderheid.

 25. @ Dame
  Het eerste voorstel (een debat over of inzage van het concept-programma) is sympathiek, maar schept ook verwachtingen. Ik heb er nog geen doortimmerd oordeel over. Je tweede ‘voorstel’ (de participatieparagraaf) is een uitwerking op wat ik poogde aan te geven, dus eens.

 26. Onvrede over en suggesties voor de inrichting van de (lokale) democratie zijn niet alleen een actueel topic op WLZ. Dat is niet verrassend. Ik verwijs naar de uitzending van “Tegenlicht” van gisteravond, waarin ook een bijdrage van de hierboven geciteerde David van Reybroucke.

Reageer