SP: gemeente Zwolle moet stipt betalen

Zwolle – De fractie van de SP in de gemeenteraad heeft vragen gesteld over het betalingsgedrag van de gemeente Zwolle. Directe aanleiding hiervoor is een analyse van MKB-Nederland waaruit blijkt dat Zwolle in de lijst van snel betalende gemeenten een teleurstellende achterhoedeplek heeft op plaats 321.

 

De SP hecht er grote waarde aan dat de gemeente tijdig haar rekeningen betaalt. Met name voor het midden en kleinbedrijf is het van groot belang dat er niet overmatig lang op geld gewacht hoeft te worden, omdat de financiële armslag van deze bedrijven vaak beperkter is. De economische crisis heeft verder als gevolg dat er een trend is dat betalingen steeds later worden gedaan. De SP is van mening dat de overheid hierin juist het goede voorbeeld zou moeten geven.

De analyse van MKB Nederland plaatst Zwolle op plaats 321 van alle gemeenten qua betalingsbedrag en stelt dat slechts 67% van alle rekeningen tijdig betaald worden. De SP wil van de gemeente weten of deze cijfers kloppen met de eigen interne monitoring en welke maatregelen worden genomen om stipte betaling binnen termijnen te garanderen.

SP-raadslid Frank Futselaar: ‘Als de cijfers van MKB-Nederland kloppen moet Zwolle echt een enorme verbeteringsslag maken, want wij kunnen het niet maken ondernemers zo lang op hun geld te laten wachten. Een ondernemersvriendelijke stad zijn is meer dan grote bedrijven naar Zwolle lokken, maar ook zorgen dat je eigen kleinere ondernemers het hoofd boven water kunnen houden. Als blijkt dat de cijfers onjuist zijn moet dat beeld zo snel mogelijk rechtgezet worden, want het is schadelijk voor het ondernemersvriendelijke imago van Zwolle.’

 

De schriftelijke vragen: 

 

Geacht college,

 

In het kader van artikel 45 van het reglement van orde voor de gemeenteraad  wil de SP-fractie vragen stellen over de het rapport over betalingsgedrag van gemeenten van MKB Nederland, waarin Zwolle niet best scoort.

 

Inleiding

Onlangs heeft MKB Nederland een rapport over het betalingsgedrag van gemeenten in 2013 laten verschijnen (te vinden op www.snellerbetalen.nl). Het bevat een ranglijst van gemeenten naar tijdig betalingsgedrag aan ondernemers is het MKB. Spoedige betaling is met name voor MKB’ers van groot belang, omdat zij vaak minder grote financiële buffers hebben dan grote bedrijven. Het rapport plaatst Zwolle op een teleurstellende 321ste plaats van alle Nederlandse gemeenten als het gaat om betalingsgedrag. Slechts 67% van de rekeningen van MKB’ers worden tijdig betaald volgens MKB Nederland.

 

Dit brengt ons op de volgende vragen:

 1. Herkent het college zich in het door MKB Nederland geschetste beeld van de gemeente Zwolle als zijnde in de achterhoede van snel betalende gemeenten? Zo nee, wat is dan volgens het college de reden dat dit beeld is ontstaan?
 2. Wat is op dit moment de termijn van de gemeente Zwolle waarbinnen rekeningen moeten worden betaald? In hoeverre wordt via interne processen deze termijn bewaakt er wordt verdere snelle betaling vanuit de organisatie aangemoedigd?
 3. Wat is volgens de cijfers van gemeente zelf het aantal overschreden betalingstermijnen? Komen deze overeen met de cijfers van MKB Nederland?
 4. Is het college het met de SP eens dat juist in deze economische moeizame tijden, waarin met name het MKB het soms erg lastig heeft, het van groot belang is dat in ieder geval de overheid zich een stipt betalende klant toont? Is het college het eveneens met de SP eens dat dit ook noodzakelijk is voor het vasthouden van het imago van Zwolle als ondernemersvriendelijke stad?
 5. Welke maatregelen stelt het college voor om in de toekomst een (nog) grotere stiptheid van betalingen te garanderen? 

Wij verzoeken u om deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de SP-fractie

Frank Futselaar

 

Artikel delen:
Reacties 8
 1. “De SP hecht er grote waarde aan dat de gemeente tijdig haar rekeningen betaalt. Met name voor het midden en kleinbedrijf is het van groot belang dat er niet overmatig lang op geld gewacht hoeft te worden, omdat de financiële armslag van deze bedrijven vaak beperkter is.”

  Wat is dit toch voor onzin, iedereen moet z’n rekeningen ALTIJD op tijd betalen, ongeacht of het de rekening betreft van een eenmanszaak of van een multinational.

  Of krijgen wij ook ineens uitstelmogelijkheden omdat de overheid toch wel voldoende armslag heeft?

  Kan de SP de bankrekeningen van de grote bedrijven inzien ofzo?

  Het is van de zotte dat de overheid te laat betaald. Een normaal bedrijf komt met te laten betalingen al snel op een zwarte lijst, helemaal leuk als je met kredietverzekeraars werkt, maarja, dat zal voor de overheid wel weer niet gelden (per slot van rekening een onbeperkte pot met geld achter de hand).

  Beetje een kwade reactie wellicht, maar ik kan me gewoon geen enkele reden voorstellen waarom de overheid rekeningen te laat betaald. Zeker als je nagaat hoe ze zelf omgaan met personen die te laat betalen.

 2. later betalen betekend meer rente ontvangen, dus over de rug van allen die iets leveren aan de gemeente winst maken, als particulier krijg je een deurwaarde aan de deur maar de gemeente gaat vrijuit

 3. @enikdan Dat verbaast me, want als ik de link in het artikel open dan lees is dat er sinds vorig een wet is die overhedenverplicht om tijdig (dat is binnen 30 dagen) te betalen op straffe van een boete. MKB-Nederland stelt dat bedrijven dat niet doen omdat ze hun goede relatie niet willen beschadigen. Bedrijven die volgens jou niet meer zouden willen leveren, kunnen dat dus gewoon doen, lijkt me. In tegenstelling tot particulieren en andere bedrijven betalen overheden echter altijd, zij het niet altijd tijdig.
  Zwolle betaalt 67% op tijd en de overige 33% van de facturen binnen 48 dagen (totaal). Mij lijkt het een kwestie van het niet strak georganiseerd zijn op tijdige betaling. Een mooie uitdaging voor het nieuwe college om dat te verbeteren.

 4. Wellicht een nuance op zijn plaats. Als “ervarings”-deskundige op diverse grote crediteurenadministraties (overigens niet binnen de gemeente), gebeurt het vaak dat facturen al gestuurd worden, vóórdat iets geleverd/uitgevoerd is. Dit om zo snel mogelijk de betaling van de factuur geregeld te krijgen. Daarmee is een deel van de late betalingen te verklaren.
  Zeker bij een gemeente kan ik me voorstellen dat de goedkeuring van een factuur (want helaas zijn niet alle facturen juist), over meerdere, vertragende schijven gaat en dat die 30 dagen daarvoor nodig zijn.
  Ik ken het interne proces bij de gemeente niet, maar door het besteltraject goed in te richten en als de leverancier de juiste referenties vermeld, moet het prima te doen zijn om 85/90% op tijd te betalen. 100% is utopisch, aangezien er ook facturen zijn die niet (volledig) juist zijn.

 5. @Japser,
  Daar heb je een punt, denk dat het goedkeuringstraject de bottleneck is. Klinkt in ieder geval dat het proces te stroperig is.
  Bij verschillende bedrijven dit proces gestroomlijnd, ze kunnen me altijd bellen 🙂

Reageer