Wethouder nu toezichthouder van Trias

Zwolle – Met ingang van 1 april is de heer drs. Ed Wallinga toegetreden tot de Raad van Toezicht van Trias Jeugdhulp, met als aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid. Hiermee zijn alle vacatures in de Raad van Toezicht weer vervuld. Wallinga is zijn arbeidzame leven begonnen als groepsleider in de kinderbescherming en heeft jarenlang bijgedragen aan de opleiding van jeugdhulpverleners, zowel in Twente als Zuid-Holland. Hij is ook werkzaam geweest in de landelijke zorg voor dak- en thuislozen en het Overijsselse minderhedenbeleid. Als wethouder voor de (jeugd)zorg in Enschede heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de decentralisaties in het sociaal domein.
Wallinga is ambassadeur van de Alliantie Kind in Gezin en lid van het nationaal bestuur van de Stichting De Zonnebloem. Ed Wallinga: “De cirkel is rond, ik ben begonnen in de jeugdzorg en mag nu een toezichthoudende rol vervullen bij Trias. Een sterke en innovatieve instelling, waar het kind, jeugdige en opvoeders centraal staan. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.” 
Artikel delen:
Reacties 4
  1. Als wethouder voor de (jeugd)zorg in Enschede heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de decentralisaties in het sociaal domein.

    Bladiebladiebla… 🙁

Reageer