Ruimte voor de Rivier geopend

Op woensdag 2 april hebben aannemerscombinatie Van den Biggelaar/Ploegam en het Waterschap Groot Salland de deuren van het informatiecentrum Ruimte voor de Rivier Zwolle officieel geopend.

links_edwin_claessens_aannemerscombinatie_van_den_biggelaar_ploegam__en_jan_laarman_wgs_aan_de_slag_met_informatieve_touchscreen.jpg
Edwin Claessens (L) en Jan Laarman (R) aan de slag met informatieve touchscreen

Het informatiecentrum is bedoeld om bewoners, bezoekers van het gebied en overige belangstellenden te informeren over Ruimte voor de Rivier Zwolle, bestaande uit Dijkverlegging Westenholte en Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden. Het informatiecentrum bevindt zich op biologische schapenboerderij De Vreugdehoeve aan de Zalkerveerweg 20. Naast schapenboerderij doet De Vreugdehoeve sinds oktober 2012 ook dienst als theehuis, streekproductenwinkel, bijzondere vergaderlocatie en informatiepunt van Natuurmonumenten. Een deel van de ruimte wordt nu ook ingezet om voorlichting te geven over Ruimte voor de Rivier Zwolle, waarmee de stad nu en in de toekomst beschermd wordt tegen hoge waterstanden op de IJssel.

Een informatieve touchscreen en een interactieve informatiewand geven bezoekers  met tekst, foto’s, impressies, filmpjes en audiofragmenten een toelichting over het hoe, wat en waarom van Ruimte voor de Rivier. De Vreugdehoeve is hiervoor een gepaste locatie. Liggend middenin het projectgebied moest deze boerderij letterlijk wijken om de IJssel meer ruimte te geven. Het verplaatsen van de schapenboerderij greep de eigenaar aan als kans om zijn bedrijf uit te breiden met een aantal ‘nevenfuncties’, zoals een winkel met streekproducten waar ook de eigen gemaakte producten van schapenmelk worden verkocht.

 

Tijdens de uitvoering van het project wordt De Vreugdehoeve ook gebruikt om delegaties, groepen, scholieren en andere belangstellenden te ontvangen voor presentaties en excursies. De ligging aan de IJssel is voor Zwolle niet geheel zonder gevaar. Rivieren krijgen steeds meer water te verwerken. Daardoor hebben ze extra ruimte nodig. Met Ruimte voor de Rivier Zwolle wordt de komende jaren hard gewerkt aan de veiligheid van de stad. Door ter hoogte van Westenholte ruim twee kilometer dijk zo’n 300 meter landinwaarts te verplaatsen en het aanleggen van extra ‘nevengeulen’ kunnen grotere hoeveelheden water veilig worden afgevoerd. Ook bij Zwolle Zuid wordt gewerkt aan waterveiligheid. In de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden – iets ten zuiden van spoorlijn de Hanzenboog – worden ook nevengeulen gegraven.

Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het verbeteren van het landschap en de natuur in het rivierengebied én het creëren van extra recreatiemogelijkheden. In heel Nederland worden meer dan 30 Ruimte voor de Rivierprojecten uitgevoerd om dit te bereiken. Het project in Zwolle wordt uitgevoerd door  aannemerscombinatie Van den Biggelaar/Ploegam. Het project langs de IJssel in Zwolle maakt onderdeel uit van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Dit programma is door het Rijk in het leven geroepen, omdat de Nederlandse rivieren steeds vaker te maken hebben met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geeft Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden. Meer informatie over Ruimte voor de Rivier is te vinden op www.wgs.nl/ruimtevoorderivier en  www.ruimtevoorderivier.nl.

Artikel delen:

Reageer