60 jarig huwelijk echtpaar Dieperink-Reitsema

Zwolle – Het was feest op woensdag 2 april! De heer en mevrouw Dieperink-Reitsema zijn op vandaag 60-jaar getrouwd. Burgemeester Henk Jan Meijer bracht het echtpaar een bezoek om hen persoonlijk te feliciteren. De heer Willem Dieperink werd op 24 juni 1927 geboren te Zutphen. Opleiding: Lagere school, Mulo diploma A en Ambachtsschool, afd. elektriciteit met getuigschrift. Na de oorlog was meneer werkzaam als elektricien, in vrije tijd lid van Padvinderij. Kennismaking met mevrouw. In militaire dienst op 4 juni 1947. Opleiding tot onderofficier, daarna opleiding tot officier. Als 2e luitenant naar Ned. Oost-Indië, eiland Java, buitenpost Tjaruban, regio Madioen. Bevorderd tot 2e luitenant, beëdigd in Madioen. Na ‘staakt het vuren’ gelegerd in omgeving Soerabaja. Terug per boot naar West Java, gelegerd in Traintcamp. Met een groep manschappen uitstapje naar de top van de vulkaan, de Gadeh, 3.100 mtr. Hoog gestaan, daar opkomst van de zon meegemaakt.

02-04-2014_echtpaardieperink-reitsema_60jr_getrouwd_02.jpg

Terug per boot naar Nederland, gedemobiliseerd, naar werkkring P.T.T., studie vakdiploma’s. Gekozen in de personeelsvertegenwoordiging, de “dienstcommissie vakdiploma’s”. Getrouwd op 2 april 1954 in Harderwijk. Gaan wonen in Zutphen, eerst Nieuwstad later van Löben Selsstraat. Bij PTT bevorderd tot hoofdopzichter, in verband met wijziging status PTT naar Sociale Academie, leidinggeven bij voorbereidingen status PTT bedrijf betrokken, naar Sociale Academie cursus leidinggeven, uitvoeren voorbereiding voor het PTT personeel, fijn werk. Meneer is na 40 dienstjaren met pensioen gegaan en kreeg een fantastisch afscheid.
 
02-04-2014_echtpaardieperink-reitsema_60jr_getrouwd_01.jpg 

Mevrouw Alberdina Dieperink-Reitsema werd geboren op 5 april 1929 te Harderwijk. Gaat naar kleuterschool, Openbare Lagere School, daarna naar de Mulo, behaalt diploma A. Volgt cursus steno en machineschrijven en behaalt de diploma’s daarvoor. Werkzaam als typiste bij de Rijks Belastingdienst afdeling Registratie en Successierechten te Harderwijk. Meneer en mevrouw hebben elkaar ontmoet op een padvindersavond en het klikte tussen hen. Mevrouw gaat in 1951 naar kantoor Zuiderzeewerken in Harderwijk als telefoon- en mobilofoonmedewerkster van de schepen op zee. Na de watersnoodramp vertrekt zij met veel medewerkers naar Zeeland, Zierikzee om de dijken te herstellen. Komt daar in aanmerking met het Rode Kruis, doet hulpverlening en creatieve begeleiding voor allerlei groepen mensen en doet dat nog steeds. Door een stommiteit van een verpleegkundige is meneer al 43 jaar invalide en rolstoelafhankelijk. Samen heeft het echtpaar vier zonen, acht kleinkinderen en één achterkleinkind.

Artikel delen:
Reacties 8
  1. Wat hebben deze mensen een rijk, interessant, zinvol en bewogen leven gehad. Daar kunnen zij met trots en dankbaarheid op terugzien.
    Ze zijn een voorbeeld voor onze jeugd.
    Hun zonen zijn ook vast geen kansarme graffiti spuitende probleemjongeren geworden.

  2. Heel mooi en fantastisch, 60 jaar getrouwd! Alleen het hele verhaal is wel wat puntsgewijs opgezet, en bijna alles word aangehaald, mis alleen nog welk merk fiets men als eerste heef aangekocht!

  3. observer dat heb jij wel goed wat hun zonen betreft toen was er nog opvoeding en aandacht voor de kinderen .Tegenwoordig terroriseren ze de buurt en spuiten net wat je zegt de boel onder de graffiti

Reageer