Concrete ideeën Zwolse fracties

Zwolle – De vijf partijen die met elkaar praten over de vorming van het Zwolse college van burgemeester en wethouders , beschreven de afgelopen week tegenover informateur Herman Sietsma welke uitdagingen zij zien en welke accenten ze de komende jaren willen leggen. De komende week moeten die visies concreter worden ingevuld.
De ChristenUnie, PvdA, D66, VVD en SP beschreven hoe zij de ontwikkeling van de stad in de komende jaren zien. De vijf grootste fracties van de Zwolse gemeenteraad gaan de komende week in op hun ideeën over de uitdagingen waar Zwolle voor staat en brengen overeenkomsten tussen de partijen in kaart. Op basis van wat zij de afgelopen week beschreven, praten de partijen onder meer over hoe de bezuinigingsopgave van 11 miljoen volgens hen kan worden ingevuld.

Informateur Herman Sietsma begeleidt dit informatieproces. Hij schrijft na de komende ronde gesprekken een verslag. De bedoeling is dat in dat verslag een advies is opgenomen om met vier van de vijf partijen een college te vormen. Dat college moet stabiel zijn en daadkrachtig aan de toekomst van de stad werken.
 
Sietsma heeft veel ervaring met en kennis van de inrichting en werking van het openbaar bestuur. De ChristenUnie heeft hem als informateur gevraagd, onder meer vanwege zijn praktische ervaring met de vorming van colleges.
Artikel delen:
Reactie 1
  1. In een eerdere discussie over de vorming van een nieuw college heb ik een lans gebroken voor een coalitie met een zo klein mogelijke meerderheid. Kort gesteld is de achterliggende gedachte om het evenwicht tussen meerderheidsvertegenwoordigers en oppositie in de raad zoveel mogelijk te garanderen en daarmee de democratische controle te optimaliseren. Zondag j.l. in Buitenhof ging Kinneging, hoogleraar rechtsfilosofie in Leiden, een stap verder. Hij hield een pleidooi voor een minderheidskabinet (ik vertaal dit gemakshalve in een minderheidscollege). Waarom? Hij stelt dat een goede democratische besluitvorming een gebalanceerde afweging is tussen daadkracht, kwaliteit en draagkracht. Een minderheidskabinet (college) heeft minder daadkracht, maar zo betoogde hij, wint aan kwaliteit (in de besluitvorming) en draagkracht. Dat eindresultaat is in het belang van iedereen.

Reageer