Cocreatie leidt tot bouw bedrijfsunits

Zwolle – Half maart start Jansen Vastgoed de bouw van 18 bedrijfsunits of opslagboxen aan de Zwolse Ternatestraat, in de nabijheid van de Ceintuurbaan. Het idee om het braakliggende terrein om te vormen tot opslagboxen ontstond na navraag van buren uit de aangrenzende wijk De Molenoever.
 
Het plan werd vervolgens in volledige cocreatie ontwikkeld. Tien units zijn gekocht door buren. De overige 8 units zijn nog te koop. 
“De grond van de buren is maar één keer te koop. Die kans konden we niet laten schieten,” zegt Carlijn Postma over het initiatief. Drie jaar geleden peilde de bewoonster van De Molenoever de interesse bij de overige buren en benaderde ze eigenaar Jansen Vastgoed met de vraag of ze het braakliggende terrein aan de Ternatestraat konden kopen. 

Het initiatief kwam op een goed moment. Eigenaar Jansen Vastgoed zocht naar een geschikte bestemming voor het braakliggende terrein aan de Ternatestraat. Gerrit Jansen: “In de huidige vastgoedmarkt is het een uitdaging om een bestemming te vinden waar daadwerkelijk vraag naar is. De suggestie van de buren gaf ons een concrete richting. Het cocreatie traject dat volgde was nieuw voor ons, maar biedt perspectief voor toekomstige projecten.”
De gemeente Zwolle kon niet akkoord gaan met het oorspronkelijke idee van de buren om er een tuin te realiseren. De strook moet een geluidswal vormen tussen de woonwijk en de aanliggende bebouwing. Bebouwing met bedrijfsbestemming behoorde wel tot de mogelijkheden. Jansen Vastgoed heeft daarop in samenspraak met de buren een alternatief plan ontwikkeld.
Alle betrokkenen, ook buren die geen interesse hadden in de opslagboxen, hebben zich verzameld in een Facebookgroep. Ingeschakelde architect Janita Stoel heeft in een vroeg stadium alle belanghebbenden bij het ontwerpproces betrokken. Het resultaat was een unaniem plan: De realisatie van 18 bedrijfsunits/opslagboxen van elk 7 bij 5 meter, met een hoogte van 3 tot 3,5 meter. Elke unit beschikt over twee parkeerplaatsen. Ook de vergunningsaanvraag voor het plan leidde niet tot bezwaren. 
Het toekomstige gebruik van de units loopt zeer uiteen. Carlijn Postma: “Een buurvrouw start er een naaiatelier, de buurman die in zijn vrije tijd aan rallyracen doet, stalt er zijn auto. En een andere buurman gebruikt het als opslagruimte voor zijn surfplanken.” Zelf zet Postma de unit in voor opslag van artikelen uit de webshop van haar bedrijf Bind Academie. Aannemer Nijhuis verwacht het project half juli op te leveren.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Jansen Vastgoed (Gerrit en Bertus) gefeliciteerd! Maar ook de buren en toekomstige gebruikers. Ook de ondernemersverenigin OVB (Oosterenk, Vrolijkheid, Berkum) is erg blij met deze mooie ontwikkeling op dit stukje bedrijventerrein!

Reageer