GL: Houd RWE/Essent aan afspraken

Zwolle – De fractie van GroenLinks vraagt het college van B&W met spoed om ervoor zorg te dragen dat Essent alsnog voldoet aan de bindende duurzaamheids­afspraken die zijn gemaakt bij de verkoop van Essent aan RWE.

 

Later deze week besluit de toezichthoudende Stichting Essent Sustainability Development (SESD) waarin Zwolle als voormalige aandeelhouder is vertegenwoordigd, wat te doen met de tegenvallende prestaties van RWE/Essent op het gebied van duurzaamheid. Met als ultiem sanctiemiddel een boete van 40 miljoen euro, die dan kan worden benut voor duurzame investeringen.

In 2009 heeft de gemeente Zwolle de aandelen Essent verkocht aan RWE. De argwaan over het onduurzame karakter van RWE  leidde ertoe dat er bindende duurzaam­heids­afspraken zijn gemaakt. Om de duurzaamheidsafspraken geen loze bedoeling te laten worden is afgesproken de Stichting Essent Sustainability Development (SESD) op te richten om toezicht hierop te laten houden. Met als ultiem sanctiemiddel: 2 x 20 miljoen euro boete.

 

Vorig jaar rapporteerde de SESD zwaar tegenvallende prestaties van RWE/Essent. Dat viel te verwachten. RWE heeft namelijk niks met duurzaamheid. Investeringen in duurzame energie worden uitgesteld, of duurzame bedrijfsonderdelen werden afgestoten. RWE/Essent bungelt onderaan de lijst van energieleveranciers op het gebied van duurzaamheid.

 

Deze week volgen besluiten door de SESD. Hierna houdt de stichting op te bestaan, en vervalt de zeggenschap over duurzaamheid bij Essent. De hoogste tijd dus voor de voormalige aandeelhouders, zoals de gemeente Zwolle, om actie te ondernemen tegen de directie van RWE/Essent. Afgelopen week hebben de gemeente Groningen en provincie Groningen (die laatste vertegenwoordigt ook Drenthe en Flevoland) aangekondigd de Verkopersraad te zullen voorstellen om de duurzaamheidsafspraken te verlengen. Ook de gemeente Deventer heeft een standpunt ingenomen en is voorstander van het beboeten van Essent.

 

GroenLinks Zwolle wil weten welke opstelling het college van Zwolle kiest om te zorgen dat Essent voldoet aan de bindende duurzaamheidsafspraken. En of het college bereid is zo nodig de afgesproken sanctie op te leggen en de opbrengsten van een eventuele boete in duurzame energie te steken.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer