Waterschap controleert de dijken

Zwolle – Het Waterschap Groot Salland is weer begonnen met de jaarlijkse ‘dijkschouw’. Dit betekent dat dijkinspecteurs van het waterschap controleren of de dijken goed de winter zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn. Tevens wordt bekeken of delen van dijken goed zijn onderhouden door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen.
 
dijkschouw_-_dijkinspecteur.jpg 
 
Ieder jaar controleert het waterschap zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Zodoende kunnen eventuele herstelwerkzaamheden tijdig worden uigevoerd.

Onderhoudsplichtigen en eigenaren van dijken dienen op grond van de Keur van het waterschap aan een aantal verplichtingen te voldoen. Zo moeten de aanwezige begroeiingen, de grasmat en de oeverbegroeiingen goed in stand worden gehouden. Daarnaast moeten de waterkeringen vrij worden gehouden van bentepollen, distels, ridderzuring en andere ongewenste kruiden en moeten zand, hout, afval en overige voorwerpen worden verwijderd. 
 
Ook moeten molshopen worden geëgaliseerd en wortels van opkomende begroeiing van bomen en struiken worden weggehaald. Tot slot moeten wild, mollen en ander gedierte dat dijken kan beschadigen, worden bestreden.
 
Voor het overgrote deel voert Groot Salland zelf deze werkzaamheden uit, omdat het eigenaar is van de meeste waterkeringen in het werkgebied.
Artikel delen:

Reageer