Gemiddelde huurverhoging SWZ dit jaar lager

Zwolle – De huren bij Woningstichting SWZ worden dit jaar minder verhoogd dan het rijksbeleid mogelijk maakt. Voor huishoudens met een inkomen tot 34.000 euro bedraagt de huurstijging op 1 juli 2014 3,5%. Ongeveer 80% van de huurders van SWZ valt binnen deze groep. De minister gaat uit van 4% huurstijging voor deze huishoudens. Huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen 34.000 en 43.000 euro worden geconfronteerd met een huurstijging van 4%, terwijl het rijk 4,5% mogelijk maakt. Voor huurders met een inkomen boven 43.000 euro is de huurstijging wel conform het rijksbeleid, zij zien de huren stijgen met 6,5%.
Huurdersbelangenvereniging De Woonkoepel heeft zich de afgelopen periode sterk gemaakt voor een beperkte huurverhoging. Steeds meer huurders hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De Woonkoepel is blij dat niet de percentages van de minister worden doorgevoerd, maar had nog wel meer huurmatiging willen zien. Gelukkig kunnen veel mensen gebruik maken van de huurtoeslag.

SWZ moet de komende jaren ruim 5 miljoen euro per jaar afdragen aan het rijk (de zogenaamde verhuurderheffing) en heeft nog vele opgaven in Zwolle. Het kan dan ook niet anders dan dat de huren worden verhoogd en dat de bedrijfskosten worden teruggebracht. De Woonkoepel en SWZ willen het komende jaar een woonlastenbeleid gaan uitwerken. Het kan zijn dat huurders een lagere huurverhoging krijgen dan genoemd. Dan heeft de huur van de woning de zogenaamde streefwaarde bereikt. De streefwaarde is de huur per woning, die SWZ bij verhuizing vraagt. Deze varieert naar bijvoorbeeld kwaliteit en grootte van de woning. De maximum huur voor sociale huurwoningen bij SWZ is in alle gevallen 699,– euro per maand.

Artikel delen:
Reacties 4

Reageer