SP: teleurgesteld over coalitiekeuze ChristenUnie

Zwolle – De Zwolse SP is buitengewoon teleurgesteld vanwege de keuze van de ChristenUnie om verder te gaan in coalitieonderhandelingen met D66, VVD en PvdA zonder de SP. De SP boekte forse verkiezingswinst en ging van 3 naar 5 zetels. De partij kan en wil meebesturen in Zwolle en heeft zich daarom constructief opgesteld in de onderhandelingen.

De SP is verbaasd over de keuze van de ChristenUnie voor twee liberale partijen als coalitiepartners. Volgens de partij ligt op grond van de verkiezingsprogramma’s van de SP en ChristenUnie een samenwerking tussen deze partijen veel meer voor de hand. Er zijn in de afgelopen weken ook geen onoverbrugbare tegenstellingen geconstateerd in de visie op de stad of de bezuinigingsrichtingen. De SP heeft geen breekpunten geformuleerd. SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Ik ben verbaasd en teleurgesteld over deze keuze. Wij zagen goede kansen voor een sociale coalitie in Zwolle die zich bijvoorbeeld zou inzetten voor kansarme kinderen en het sneller en beter begeleiden van werkzoekenden naar een baan. Op die thema’s konden we elkaar goed vinden. Door te kiezen voor de VVD legt de ChristenUnie haar prioriteiten helaas anders.’

Artikel delen:
Reacties 51
 1. Nou, de komende vier jaar gaat er dus weer niet veel veranderen met zowel de VVD en de Partij van de Afbraak terug in het pluche…

 2. ja ik ben ook teleurgesteld dat ze de SP niet mee hebben laten doen in het college.Had liever gehad dat de VVD er buiten was gehouden .De VVD heeft de afgelopen jaren niet bijzonder veel gedaan voor de burgers in Zwolle zij heeft veel zaken laten liggen .Toch wens ik de SP veel sterkte en kracht toe om door te gaan met het beleid dat ze al jaren voeren voor de gewone burgers in deze gemeente.

 3. Ach, laat die PVDA’ers hun laatste feestje maar vieren.
  Na de volgende landelijke verkiezingen worden ook zij nergens meer bij betrokken.

 4. @VVD fan,

  Euh je bedoeld zeker dat VVD daar debet aan is bv de hoge wachtgelden etc. want aan zelfverrijking daar wordt uiteraard niet in gesneden iets wat de SP wel wil šŸ˜‰

 5. Kiezersbedrog is onzin. Dit is de coalitie met de 4 partijen met de meeste stemmen. Noemen we ook wel democratie.:)
  SP-raadsleden en ex-SP-wethouders ontvangen inderdaad een minder hoge vergoeding respectievelijk wachtgeld dan waarop ze recht. De rest van die vergoeding of wachtgeld blijft echter niet in de gemeentekas maar in die van de SP zelf. Wat schiet de Zwolse burger daar mee op?

 6. Dit is een vorm waarin vertegenwoordigers van de grootste minderheid bepalen welke andere minderheden mogen meedoen n de besluitvorming. Maar dat niet alleen hoor, al zat elke partij in de raad, dan nog denk ik dat democratie in haar huidige vorm haar beste tijd wel heeft gehad.

 7. Oh, ik vergeet iets. Democratie zou moeten zijn wat het woord zegt. Het volk regeert, dat is nu niet het geval en dat ligt niet alleen aan de politiek.

 8. Hoewel ik het met je eens ben, dat de democratie zoals die nu in Nederland functioneert, mankementen heeft, klopt je redenering niet. De CU bepaalt helemaal niet welke partijen mee mogen doen. De CU is alleen als eerste aan zet om de onderhandelingen te leiden. Het staat de andere partijen vrij om zonder de CU of met de CU Ć©n de SP (of een andere partij) tot een vergelijk te komen. Het zou niet de eerste keer zijn dat de grootste fractie buitenspel wordt gezet. Nu deze vier partijen samen doorgaan, ga ik ervan uit dat ze er allevier brood in zien. Dat betekent dat het nieuwe college ca 60% van de stemmers vertegenwoordigd. De overige 40% is niet monddood maar kan hun stem in de raad laten horen. De ruime 40% niet-stemmers (en natuurlijk de stemmers ook) kunnen bij onderwerpen die ze an hat hart gaat, proberen de raad te beĆÆnvloeden.
  Wat zou je alternatief zijn voor de democratie? Zelf weet ik geen beter alternatief, hoewel – zoals gezegd – verbeteringen (toevoeging van vormen van directe democratie) zeer zeker mogelijk zijn. Ik zoek het niet alleen bij de partijen, maar ook bij de inwoners zelf, die zich best meer mogen laten horen.

 9. Klopt natuurlijk wat je zegt, het systeem werkt niet zo zwart wit, maar het gevolg is er wel naar. Zodra een partij met een een hoop stemmen en een duidelijk geluid niet in de coalitie komt, dan blijft dat een vooral ongehoord geluid. De oppositie is wat mij betreft echt een tweede rang. Er kan door onderhandelingen voor een werkbare coalitie een geheel ontstaan waar geen burger zich in kan vinden. Dan heb ik het nog niet eens over de wijze waarop Nederlandse politiek ook nog eens moet bijpraten met Europa, dat Europa graag de sloffen ophaalt voor Obama en Obama met handen en voeten gebonden is aan schuldeisers en als klap op de vuurpijl hebben multinationals ook nog eens een flinke vinger in de pap. Dat maakt stemmen wel erg onoverzichtelijk, het voelt soms alsof ik mijn stem verleen om een draai te geven aan een ronde pin in een vierkant gat. Goed, even terug naar Zwolle, want daar gaat het hier natuurlijk om:
  Inderdaad vraagt een directere democratie veel meer betrokkenheid van burgers zelf en dan niet alleen rond verkiezingstijd. Zelf met initiatieven komen en van een gemeente de ruimte krijgen om innovatief te zijn en mee te denken. Ik houd wel van Jan Rotmans’ ideeĆ«n daarover. Ik zie daarin een mooie kans voor Nederland en zeker voor Zwolle.

 10. Gelukkig geen SP in de fractie , geen zielig gedoe over mensen die niet willen werken en alleen maar klagen over mensen die wel werken en hun hand niet ophouden , we hebben zo mooie stad met Ikea,wehkamp,office depot en hornbach , ben trots op Zwolle ,SP alleen maar voor zielig mensen

 11. Dame in u redenering zegt u dat de inwoners zich ook wel meer mogen laten horen.Ik moet zeggen dat ik in de media verneem dat de inwoners zich genoeg laten horen in deze gemeente waar ze het wel of niet mee eens zijn .Maar steeds constateer ik dat de politiek er niks mee doet in de raad als voorbeeld het onnodig aanleggen van een brug die niet goed is terwijl er op steenworp al een brug is .En zoals in stadshagen waar men nog steeds op een oplossing van de knip wacht .Dit zijn een aantal punten waar de afgelopen tijden door inwoners op gewezen werd maar niets mee gedaan is.

 12. Dame betreft de SP, de afdracht van geld van raadsleden wethouders en kamerleden etc is er op gericht dat zij niet meer hebben dan de minima. Ze willen graaiers uitsluiten. Het solidariteits beginsel.
  En wat schiet de burger daar mee op?

 13. @Suze Mijn punt was dat de afdracht van SP-ers die een functie als raadslid etc vervullen, naar de partij zelf gaat. De SP is de rijkste partij van Nederland. In 2010 ging het om een bedrag van ca ??4 miljoen. Wat schiet de burger daarmee op?
  Pijnlijk duidelijk wordt dat door het voorbeeldvan de SP-er Simon Polman uit Lelystad, die zijn afdracht consequent overmaakte naar de voedselbank. Hij werd om die reden door de SP uit de partij gezet.
  Je kunt volksvertegenwoordigers van andere partijen als “graaiers” betitelen; maar als dat zo is, dan geldt dat ook voor de SP zelf.

 14. @Pjtor De Zwolse inwoners denken lang niet allemaal hetzelfde over de Rodetorenbrug en de ‘knip’. De brug blijkt in een behoefte te voorzien, wat duidelijk bleek hoe druk deze gebruikt werd op een moment dat iemand de hekken had weggehaald. Bij het onderzoek naar opheffing van de ‘knip’, roerden zich ook de tegenstanders van die opheffing. Mensen die hun huis hadden gekocht omdat er weinigautoverkeer was en die zich bekocht voelden toen de knip dreigde te verdwijnen. Ouders die voor de veiligheid van hun kinderen vreesden na opheffing van de knip.
  Hoeveel voor- en tegenstanders er zijn bij beide voorbeelden, weet ik niet, maar wel dat het niet zo klip en klaar is als jij nu stelt.

 15. Dame je kent de spelregels die worden je uitgelegd. Als je dat niet accepteert moet je een ander partij zoeken. Dat de SP de rijkste partij is tja…je geld goed besteden Maar jij weet zoveel dan weet je ook wel waarvoor.

 16. Benieuwd hoe meneer de Heer uit gaat leggen dat de koopzondagen nu niet meer doorgaan, nu VVD verder onderhandelt met CU. Het pluche zit de VVD’ers kennelijk erg comfortabel. Ook zij hebben geen principes meer.

 17. Ze willen graaiers uitsluiten. Het solidariteits beginsel.

  Het waren niet mijn woorden, maar een reactie op bovenstaand citaat van jou. Je stelt dat de SP niet wil dat mensen voor het geld komen, maar misschien wil de SP wel zoveel stemmen omdat de partij zelf voor het geld gaat… Nee, ik weet niet waaraan de SP het wordt besteed. Vertel maar eens.
  En geef dan ook maar aan waarom Simon Polman, die het geld niet zelf hield, maar maandelijks schonk aan de voedselbank in Lelystad, uit de partij is gezet. De voedselbank is toch een mooi maatschappelijk doel, waar de SP vierkant achter zou kunnen staan.

 18. De brug blijkt in een behoefte te voorzien, wat duidelijk bleek hoe druk deze gebruikt werd op een moment dat iemand de hekken had weggehaald.

  @Dame
  Hoe druk werd deze brug gebruikt? Was er sprake van een toename van het bezoek aan de binnenstad?
  In welke behoefte (behalve gemakzucht) werd voorzien?
  Was er sprake van kannibalisatie op andere loop- en fietsstromen (en negatieve effecten op de omzet van winkeliers gelegen aan die routes)? Is het sluiten van winkels op de Pannenkoekendijk en Jufferenwal een gevolg van de aanleg van de brug?
  Hoe groot is de schade die is aangericht aan de kwaliteit van het beschermd stadsgezicht en het waterplein.
  Hoe groot is de invloed op de havenbezetting en de economie van de binnenstad nu grotere schepen niet meer welkom zijn?
  Hoe nadelig voor de intieme sfeer van het stadshart is het versterken van de reeds aanwezige indruk van een lintbebouwing?

 19. Het feit blijft dat we gewoon op dezelfde (slechte) weg doorgaan. Slecht luisteren naar de burgers en gewoon doen wat ze altijd al deden.

 20. De koopzondagvrijheid partijen zijn zometeen stevig in de meerderheid. Bij deze coalitie is invoering van de wekelijkse koopzondag dichtbij.

 21. De behoefte die door de Rodetorenbrug wordt vervuld is de typische eigenschap van de mens altijd de kortste weg te kiezen, oftewel een “olifantenpad”.
  Zo geredeneerd kan men het beste de Stadsgracht dempen, dat zal ongetwijfeld in een behoefte voorzien.

  Nog even ter herinnering de doelstelling van het bestemmingsplan dat de aanleg van de brug mogelijk heeft gemaakt:

  “De doelstelling is de ontwikkeling van villa Nieuw Hofvliet tot horeca-locatie en de aanleg van een langzaamverkeerbrug over de Stadsgracht, waarbij het groene karakter van Nieuw Hofvliet blijft gehandhaafd. Deze brug is vooral noodzakelijk om de bezoekers aan de binnenstad, die parkeren aan het Katwolderplein,een directe, aantrekkelijke en comfortabele looproute naar de binnenstad aan te bieden. De brug sluit ook aan op de fietsroute tussen Stadshagen en de historische binnenstad en vormt daarmee de entree naar het kernwinkelgebied en de te realiseren bewaakte fietsenstalling op de Bankenlocatie.”

  Doelstelling 1: Het aanbieden van een “olifantenpad” voor parkeerders in een parkeergarage. De vraag is of die parkeergarage ooit wordt gerealiseerd.
  Doelstelling 2: De aansluiting van de fietsroute uit Stadshagen.
  De fietsenstalling van de Melkmarktlocatie is al van de baan en de fietsroute uit Stadshagen blijkt in werkelijkheid de bestaande route over de Roelenweg te zijn die nu wordt verbetert.

  Bijft over: de brug dient vooral loopstromen te garanderen voor de horecafunctie van de nog te restaureren villa, waarvan nog maar de vraag is of daar ooit een horecabedrijf gevestigd gaat worden. In welke vorm het “groene karakter” is gehandhaafd? Ik zou zeggen, oordeel zelf.

  De behoeftes die hier uiteindelijk worden vervuld betreffen slechts bevrediging van subsidiegeilheid van de raad en de onbedwingbare drang om als college de gemeenschap iets na te laten in de vorm van een of ander prestigeproject.

  De dames en heren die hier verantwoordelijk voor zijn hebben zichzelf nog vier de tijd gegeven om hun falen in vergetelheid te doen raken, dan wel anderszins onder het tapijt te vegen.

 22. Wat doelstelling 1 betreft oordeel je met de kennis van nu. Op het moment toen het besluit over die brug genomen werd lag het niet voor de hand om te denken dat de plannen daarvoor wel eens versobert zouden kunnen worden. Overigens denk ik dat die parkeergarage daar nog steeds gaat komen. Er zal toch een oplossing moeten komen voor dat gedrang bij de Kamperpoorterbrug.
  Doelstelling twee: Natuurlijk is de fietsroute nu over de Roelenweg. De brug is immers nog niet in gebruik. Als de brug eindelijk open is zullen we zien dat de Katerdijk meer gebruikt zal gaan worden, want dan is dat dƩ aangewezen route voor de bestemming Melkmarkt en omstreken.

 23. @Bernard
  Investeringen in projecten als het Katwolderplein en onderliggende garage zijn langetermijnbeslissingen (met afschrijvingsperioden van 50 jaar). Goede bestuurders houden rekening met trends en maken scenario-analyses die ook rekening houden met economische tegenwind. Daarvan is hier geen sprake geweest. De cijfers voor de parkeergarage (waarin de gemeente wilde investeren) waren dermate opgerekt dat de kleinst mogelijke tegenvaller al funest zou zijn voor de exploitatie. Dit heeft niets met wijsheid achteraf te maken, maar met megalomaan bestuurlijk gedrag en een falende controle van de gemeenteraad.
  Een belangrijke vraag is waarom de brug er eerst moest komen? De reden was geen andere dan wat Jacques hiervoor aanduidt als subsidiegeilheid van de raad. Met andere woorden, de raad is met open ogen in het trucje van college en provincie getrapt. Let wel dat wij inwonenden de werkelijke verliezers zijn: het is ons geld dat is verkwist en bovendien materiƫle en immateriƫle schade toebrengt aan de kwaliteit van onze binnenstad.

 24. Ik zie het toch niet als verkwisting. Die parkeergarage zie ik toch wel komen, wellicht in een wat goedkopere vorm dan gedacht, want daar is behoefte aan. Die schade aan de binnenstad zie ik niet zo.

 25. gelukkig geen SP, dat zou me toch een ramp worden. Het bestuurlijkniveau van Zwolle is al jaren prima op orde en daar hebben we allemaal belang bij.

 26. Bericht door Suze op 12 april 2014 10.25
  Dame denk, onderzoek dan hoef je niet zoveel te vragen.

  Het is me onderhand wel duidelijk dat ik jou inderdaad niets hoef te vragen, omdat je nooit fatsoenlijk antwoord geeft. Ik ben geen SP-er, ik kan dus ook niet partij-ideologisch verklaren waarom een raadslid die maandelijk de door de SP vastgestelde afdracht overmaakt aan een goed doel, de voedselbank Lelystad, uit de partij wordt gezet. Jij als SP-er of in ieder geval SP-zeer-welgezinde, zou deze kronkel toch uit moeten kunnen leggen?
  En waaraan de SP de inkomsten uit de afdrachten aan uitgeeft? Kan ik inderdaad makkelijk opzoeken; had ik vanochtend geen tijd voor of zin in. Maar sinds de SP in 2007 heeft besloten om toch – zoals de andere partijen – maar transparant te worden over inkomsten en uitgaven is er een verkorte versie van Jaarverslag op internet te vinden. Uit de laatste (2012) haal ik dat het geld vooral besteed wordt aan de (1) de vereniging, (2) SP-afdelingen, (3) Eerste en tweede Kamerfractie, (4) Informatie en trainingen, (5) Verkiezingscampagne. Conclusie: de inkomstenafdrachten gaan niet naar maatschappelijke doelen, maar worden gebruikt voor de partij zelf. Ik heb daar geen bezwaar tegen, maar stel wel vast dat het voor de burgers geen enkel verschil maakt en dat de SP zich over dit punt niet zo op de borst hoeft te slaan.

 27. @P.pectief. Over de Rodetorenbrug hebben we het al vaker gehad. Ga dat niet herhalen, want dat is hier offtopic. Mijn reactie op Pjtor ging over die twee voorbeelden van hem waarbij hij stelde dat het college van Zwolle anders besluit da de inwoners willen. Cijfers heb ik niet. Kan ook niet omdat voor betrouwbare cijfers van de mening van de Zwollenaren een referendum nodig zou zijn. En dat is er niet geweest. Dat de brug in een kennelijke behoefte voorziet, laat dit bericht zien:
  https://www.weblogzwolle.nl/content/view/38557/55/

 28. @Suze Ik wil op jouw verzoek best steeds het denkwerk van ons tweeĆ«n doen;D, maar moet ik toegeven dat ik de creativiteit mis om de logica te ontdekken in de rigide opvattingen over het afdrachtssysteem van de SP. Ik ben niet zo thuis in clubs met strakke hiĆ«rarchische structuren. De regels over de afdracht doen mij denken aan een sekte. Om jou als kenner (en grote verdediger) van de SP de ruimte te geven mijn opvatting hierover met overtuigende argumenten onderuit te halen, stelde ik je die vraag. Zolang ik geen goede tegenargumenten hoor, blijf ik erbij dat de SP zich naar de samenleving weliswaar profileert als partij die meegolft op de populaire opvatting dat de vergoedingen en wachtgelden te hoog zijn (“zakkenvullers”), maar die in wezen niet anders doet dan het zelf incasseren van die vergoedingen en wachtgelden voor het eigen partijbelang. De burger schiet er niets mee op. De SP zelf wel als de rijkste partij van Nederland.

 29. @Suze; ik vind Dame altijd erg helder schrijven waaruit ik ontleen dat ze zeer waarschijnlijk ook wel logisch kan denken. Zie ik jouw bijdrage dan concludeer ik het tegengestelde….

 30. Onbegrijpelijk dat de CU met de VVD i.p.v. de SP in het nieuwe college wil. Qua sociaal beleid en ook qua zondagsrust staan deze partijen programmatisch toch veel dichter bij elkaar dan de VVD, die slechts uit aanbidders van de mammon bestaat… En even onbegrijpelijk vind ik het dat de PvdA kennelijk hiermee genoegen neemt.

Reageer