Nieuw bestuur Humanistisch Verbond Zwolle

Zwolle – “Veel jongeren zijn humanist zonder het zelf te weten. Wij willen hen ervan bewust maken dat veel mensen hun overtuigingen en zoektocht naar zingeving delen.” Dat zegt Bas den Herder (32), sinds 10 april de nieuwe voorzitter van het Humanistisch Verbond Zwolle en omstreken, bij zijn installatie. 

het_nieuwe_bestuur_humanistisch_verbond_zwolle_en_omstreken_voor_namen_zie_persbericht.jpg

Op de foto v.l.n.r. en van boven naar onder: Bas den Herder (voorzitter), Remco Peeters (penningmeester), Marleen Witteveen (algemeen bestuurslid), Hanneke Poelmans (secretaris) en Gepke Kruithof (algemeen bestuurslid). Op de foto ontbreekt Erna Oosterveen (algemeen bestuurslid). 

Het Zwolse humanisme wordt een stuk jonger. Den Herder is de jongste voorzitter uit de geschiedenis van de afdeling en de gemiddelde leeftijd van het bestuur daalt van 69 naar 37 jaar. Naast Den Herder trad Remco Peeters aan als penningmeester, Hanneke Poelmans als secretaris en Erna Oosterveen, Marleen Witteveen en Gepke Kruithof als algemeen bestuurslid. De vertrekkende bestuursleden zijn Arpe Spikman (voorzitter), Loes Franken (secretaris) en Kees Hogendorf (penningmeester).

Groeiende behoefte aan zingeving
Volgens Den Herder zijn veel mensen, met name jongeren, humanist zonder het te weten. “En dat betekent niet dat ze niet geïnteresseerd zijn in levensbeschouwing. Integendeel. In deze tijd is er een groeiende behoefte aan levensbeschouwing en zingeving. Juist jongeren zijn bezig met levensvragen als: wie ben ik?, wat wil ik?, waarom doe ik wat ik doe en welke waarden en overtuigingen zijn voor mij belangrijk? Bij het Humanistisch Verbond is er volop ruimte om hierover in gesprek te gaan. Met leeftijdsgenoten, maar juist ook met andere generaties.” Het bestuur wil nieuwe, jonge leden aantrekken door zichtbaarder voor hen te zijn, onder meer door flyers en posters te verspreiden op verschillende opleidingen in Zwolle.
 

Bron van ervaring
Deze verjonging van het humanisme betekent niet dat de oudere leden worden afgedankt, integendeel. Den Herder: “Ze zijn een bron van ervaring en wijsheid en hebben voor onze generatie dingen bevochten die wij nu heel vanzelfsprekend vinden.” Den Herder roemt de betrokkenheid van de vertrekkende bestuursleden. “Loes en Kees hebben zich met hart en ziel ingezet en voorzitter Arpe heeft het humanisme in Zwolle echt belichaamd.” Hoewel Arpe Spikman (74 jaar) naar eigen zeggen ‘uitermate plezierig’ heeft samengewerkt met het oude bestuur, is het nu mooi geweest. “Hoewel we het best een beetje zullen missen, dragen wij het stokje heel graag, en met veel vertrouwen, over aan het nieuwe bestuur.”

Activiteiten Zwolle
Het Humanistisch Verbond Zwolle en omstreken heeft ruim 250 leden (van Ommen tot Kampen en van Hattem tot Genemuiden). Er worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals maandelijkse zondagochtendbijeenkomsten (overdenkingen rondom een thema), het Humanistisch Café (sprekers over actuele thema’s) en een gedichtenleeskring. Een jongerenafdeling (voor iedereen tot 35 jaar) is kort geleden opgericht; op 12 mei is het eerste Jong HV Café, om 20.30 uur in café de Hetebrij. 

Humanistisch Verbond
Het Humanistisch Verbond werd in 1946 opgericht door onder meer Jaap van Praag om een stem te geven aan alle ongodsdienstige mensen in het sterk verzuilde Nederland.  Het verbond heeft landelijk 13.000 leden en 39 afdelingen.

Humanisme
Het humanisme is de levensbeschouwing waarin de mens en de menselijke ontwikkeling centraal staan.Het humanisme vertrouwt op de eigen kracht van mensen, dat ieder individu zelf kan nadenken, zelf kan oordelen en binnen de mogelijkheden het eigen leven inhoud kan geven. Een humanist gaat graag het debat aan en is nieuwsgierig naar nieuwe inzichten. Een onderzoekende, vrijzinnige geest die de wereld wil begrijpen. Doel is een samenleving met zelfbeschikking, open meningsvorming, vrijheid en gelijkwaardigheid.

Geïnteresseerd? 
Geïnteresseerd in de activiteiten van het HV of meer informatie? Kijk op www.humanistischverbond/afdeling/zwolle of mail naar hvzwolle@gmail.com.

Artikel delen:

Reageer