Instemming vervolg planvorming Vrij Werkeren

Zwolle – De planvorming voor woningbouw in het gebied Vrij Werkeren komt in een nieuwe fase. Het college van burgemeester en wethouders stemde in met het ontwerp uitwerkingsplan en de verkavelingskaart voor dit gebied in Stadshagen. In de eerste fase worden hier maximaal 43 betaalbare koopwoningen (maximale V.O.N.  prijs van € 160.000,-) en maximaal 20 koopwoningen gebouwd met de mogelijkheid voor gemeenschappelijke woonvormen en/of volledig neutrale woningen. 

 

Er is veel vraag naar betaalbare koopwoningen. Voor de 43 te bouwen woningen is  een maximum vrij op naam prijs gesteld van € 160.000,-. De woningen concurreren niet met woningen die op dit moment in de andere deelgebieden gebouwd worden of gebouwd gaan worden. De hoekwoningen richting het openbaar gebied mogen in het middendure koopsegment worden ontwikkeld. De gemeente vraagt hier namelijk meer ruimtelijke kwaliteit (geen gevels zonder deuren/ramen).

In het deelgebied aan het water is ruimte voor maximaal 20 koopwoningen met mogelijkheden voor gemeenschappelijke woonvormen en/of volledige energie-neutrale woningen in combinatie met een gemeenschappelijk buitenruimte. Deze kavel is wat betreft ligging zeer geschikt om volledig energie-neutrale woningen op te realiseren. Dit product wordt op dit moment niet aangeboden in de andere deelgebieden van Stadshagen.

 

Weinig eisen

De woningen kunnen welstandsvrij ontwikkeld worden. De gemeente stuurt op kwaliteit door een beperkt aantal eisen te stellen (duurzaamheid, erfafscheiding, parkeren, geen ‘blinde’ kopgevels en kap). De gemeente volgt het effect hiervan nauwlettend door het gebiedje in fases uit te geven. Bovendien is de verwachting dat kopers in de huidige kopersmarkt zelf de plannen kritisch selecteren op goede kwaliteit.

 

Woonevenement Vrij Werkeren 17 mei

Hiertoe organiseert de gemeente op 17 mei in het Cultuurhuis in Stadshagen een woonevenement. Tijdens deze publieksbijeenkomst krijgen geïnteresseerde bouwers/ontwikkelaars de kans om hun product (schetsontwerp) te presenteren Aspirant kopers kunnen de plannen bekijken en aangeven welk plan hun het meeste aanspreekt. De partij met de meeste voorkeursstemmen, krijgt als eerste de gelegenheid om binnen een maand, voor een door hem/haar te bepalen aantal woningen en locatie binnen het te ontwikkelen gebied, een

reserveringsovereenkomst te tekenen.

 

Vervolg

Het ontwerp uitwerkingsplan Stadshagen II, Breecamp Oost 3, Vrij Werkeren

Uitwerkingsplan Vrij Werkeren ligt  vanaf 1 mei 2014 t/m 11 juni 2014 ter inzage. De verwachting is dat de woningen in 2015 gebouwd worden

Artikel delen:

Reageer