Hoe houden we het droog

Zwolle – Engeland werd in januari en februari getroffen door overvloedige regenval met als gevolg heel veel wateroverlast en schade. Wij Nederlanders denken dat het hier niet zo’n vaart loopt; wij hebben immers de Deltawerken. Maar is dat genoeg? Door opwarming van de aarde smelten de ijskappen sneller, is er vaker langdurige neerslag, is het weer extremer. Zijn alle dijken, keringen, sluizen en waterplannen voldoende om het droog te houden? 
Hoe veilig zijn we achter de dijken, welke landschappelijke keuzes maken we en hoe maken we burgers bewust van waar ze wonen? Daarover gaat Peper&Zout: smaakmakende gesprekken op dinsdagavond 20 mei. Aanvang 20.00 uur in het restaurant van Regardz Event Center Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. 

Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel en is in feite een delta. Toch realiseren we ons onvoldoende wat dat betekent in relatie tot de opwarming van de aarde en klimaatverandering. Er is een toename van extreem weer: meer langdurige neerslag, meer smeltwater, smeltende ijskappen met een stijgende zeespiegel.

Al dat water moet ergens naar toe. Nederlanders denken dat het zo’n vaart niet loopt met overstromingsgevaar, zo bleek uit het OESO-rapport Water Governance dat in maart verscheen. En ook bleek uit het rapport dat Nederlanders niet goed weten wat ze moeten doen, mocht het wel verkeerd gaan. Blijkbaar wanen we ons veilig door de Deltawerken. Ook in Zwolle en omgeving zijn er ‘Deltawerken’. Ruimte voor de rivier hier en daar, de balgstuw bij Ramspol, een Hoogwater Brigade in Kampen en dijken overal in het landschap.

En nog veel meer. Zijn al die maatregelen voldoende om het droog te houden? Welke keuzes worden er gemaakt rond landschapsontwikkeling? Weten mensen wat ze moeten doen als het waterpeil in de IJssel, Vecht, Zwarte Water gevaarlijk stijgt? Hoe veilig leven we met het water? Hoe maken we burgers meer bewust van waar ze wonen? Of moeten we accepteren dat er nu eenmaal risico’s zijn met zoveel water om ons heen? Gasten aan tafel zijn Herman Dijk, dijkgraaf Waterschap Groot Salland, Willem Buunk,

lector Area development Windesheim, Cees Timmer, programmaleider Deltaprogramma, Richard Kamphuis, Veiligheidsregio, hoofd veiligheidsbureau. Verder zijn er interviews met Auke de Ridder, calamiteitencoördinator Waterschap Groot Salland, over zijn ervaringen in Engeland en met een vrijwilliger van de Hoog Water Brigade uit Kampen. Het programma vindt plaats op dinsdagavond 20 mei 2014, inloop vanaf 19.30 uur in het restaurant van Regardz Event Center Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. Het programma is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp, entree is gratis en aanmelden hoeft niet. Peper & Zout is een reeks smaakmakende gesprekken over uiteenlopende thema’s, georganiseerd door Windesheim in Dialoog en de Stentor. Levendige discussies, reflectie, livemuziek en diepgang in een luchtige setting. Peper & Zout is gratis, vrij toegankelijk en vindt plaats in de maanden september, november, januari, maart en mei. Contact? windesheimindialoog@windesheim.nl

Artikel delen:

Reageer