Aan de slag met de vrijkomende locaties Deltion

De gemeente Zwolle gaat aan de slag met de herontwikkeling van de vrijkomende locaties van het Deltion College. De gemeente en het Deltion College zijn hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Deze overeenkomst gaat uit van een concentratie van de huisvesting van Deltion en het door de gemeente herontwikkelen van de vrijkomende locaties. Inmiddels is de nieuwbouw van Deltion gestart, waardoor de komende twee jaar oude locaties vrijkomen. De gemeente onderzoekt nu op welke manier en met welk programma de locaties (her)ontwikkeld kunnen worden.

Voor het overgrote deel dient de herontwikkeling van de locaties nog gestart worden. Een ambtelijke projectgroep gaat de komende tijd, binnen de financiële en programmatische kaders die de gemeenteraad hiertoe heeft gesteld, voor alle locaties de planvorming verder ter hand nemen.

Artikel delen:

Reageer