College wil ontwikkelingsvisie voor Diezerpoort

Het college van burgermeester en wethouders heeft besloten om voor de wijk Diezerpoort een ontwikkelingsvisie op te stellen. In deze ontwikkelingsvisie worden de kansen voor vernieuwing van Diezerpoort tot pakweg 2020 in kaart gebracht. Het college wil dat de visie samen met bewoners en in de wijk aanwezige partijen tot stand komt. Daarom start in het najaar beginspraak.

In de wijk Diezerpoort gebeurt veel en staat in de toekomst nog meer te gebeuren. De wijk kent allerlei projecten, initiatieven en ontwikkelingen op sociaal, fysiek en economisch gebied. Deze ontwikkelingen, groot en klein van aard, bieden de wijk allerlei kansen voor vernieuwing en revitalisatie. Sommige initiatieven zijn al in voorbereiding. Zo hebben de woningcorporaties plannen om in Dieze-Oost het woningbestand te verbeteren. Andere ontwikkelingen moeten nog plaats vinden. Voorbeeld hiervan is het winkelgebied rondom de Thomas à Kempis- en Vechtstraat. Bekeken moet worden welke impulsen dit winkelgebied nodig heeft. Een voorbeeld van een particulier initiatief is de herontwikkeling van het verzorgingshuis “de Esdoorn”.

De inspanningen in Diezerpoort vinden nu nog weinig in onderlinge samenhang plaats. De ontwikkelingsvisie zal deze samenhang bieden. Door gezamenlijk te werken aan een visie op de wijk, kunnen projecten en ontwikkelingen op elkaar worden afgestemd en elkaar versterken. Dit is in het belang van zowel de wijk als de stad.

De gemeente wil weten welke kansen, problemen en oplossingen de bewoners en gebruikers van de wijk zien. Diezerpoort moet ook in de toekomst een fijne plek zijn om te wonen, te werken en te vertoeven. Om samen hierover na te denken, zal de gemeente in het najaar verschillende activiteiten en bijeenkomsten in de wijk organiseren. Via diverse media wordt iedereen uitgenodigd om met ideeën en meningen te komen. Wie wil, kan meedoen om handen en voeten te geven aan de uitvoering van de ideeën. Zo kan men een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid en toekomst van de wijk.

De basis voor de ontwikkelingsvisie is de wijkanalyse van mei 2006. Hierin zijn de ontwikkelingen, het beleid, de sociale structuur en vooral de kansen en bedreigingen voor de wijk beschreven. De drie speerpunten uit de wijkanalyse zijn gericht op wonen, sociale aspecten en winkelvoorzieningen.

Artikel delen:

Reageer