Sneller informatie over slachtoffers bij een ramp

Zwolle – Veiligheidsregio IJsselland gaat werken met een nieuwe landelijke systematiek voor slachtofferregistratie. Het algemeen bestuur heeft dat woensdag 16 april besloten.

Bij een crisis of ramp willen mensen als eerste weten hoe het met hun familie en vrienden is. Binnen het project SIS, dat staat voor Slachtofferinformatiesystematiek, werken gemeenten, geneeskundige hulpverlening en politie samen aan een verbetering van de systematiek van slachtofferregistratie. Het doel van SIS is om verwanten zo snel mogelijk te informeren over de situatie van hun  naaste(n). Met name richt SIS zich op de status en verblijfplek van niet-zelfredzame slachtoffers. Bij veel grote incidenten in Nederland in de laatste tien jaar hebben we gezien dat het de overheid niet lukt om na een ramp de verwanten zo snel mogelijk in contact te brengen met de gewonden of te informeren over overledenen. Om die reden is in het najaar van 2012 op landelijk niveau gestart met het ontwikkelen van een nieuwe systematiek voor slachtofferregistratie en verwanteninformatie. Het Veiligheidsberaad heeft de slachtofferinformatiesystematiek (SIS) vastgesteld.

In november 2012 is besloten SIS landelijk in te voeren. In juli 2014 moet SIS Operationeel zijn. SIS levert informatie in de vorm van een slachtofferlijst, dodenlijst en matchingslijst. Deze gegevens zijn belangrijk voor de nazorgfase en het eventueel uitvoeren van een onderzoek. Gemeenten of regio’s kunnen de gegevens ook gebruiken bij het opstarten van een schadeloket. SIS vormt tevens een strategische alliantie met externe partners om de zelfredzaamheid van de inwoners te versterken. Veiligheidsregio IJsselland past de komende periode de draaiboeken aan naar aanleiding van de invoering van SIS. Ook worden er functionarissen geworven en opgeleid om deze taken uit te kunnen voeren.

Artikel delen:

Reageer