Students For Students reageert op BSA-norm

Zwolle – Zes ondernemende studenten starten een bedrijf en verzorgen bijlessen voor eerstejaarsstudenten. Deze bijlessen worden gegeven door hogere jaars studenten. Het concept is een reactie op de verhoogde BSA-norm. Deze BSA-norm maakt het voor studenten moeilijker om over te gaan naar het tweede jaar of om hun propedeuse in één jaar te behalen.  
 
Een groep studenten van de Christelijke Hogeschool Windesheim ziet de verhoogde BSA-norm als kans. Zij hebben een studentenbedrijf, Students For Students, opgericht die studenten aan elkaar koppelt. Enerzijds eerstejaars studenten die behoefte hebben aan bijles en anderzijds hogere jaars studenten die bijles willen geven. Vooraf aan de bijles kunnen studenten inbreng geven aan de inhoud van de behandelde stof van de bijles.

 
Op facebook is er een platform gecreëerd waar studenten per opleiding met elkaar in contact komen. Op dit platform kunnen de studenten zich aanmelden voor bijlessen, samenvattingen uitwisselen en onderling vragen aan elkaar stellen. Hiermee streeft Students for Students naar een sterke onderlinge band tussen de studenten, zodat zij elkaar motiveren om de propedeuse in één jaar te behalen.
 
De BSA-norm staat voor het aantal punten dat een student moet halen om over te gaan naar het tweede jaar. Door tentamens met een voldoende af te sluiten, krijgt de student EC’s. Deze EC’s worden ook wel studiepunten genoemd. Deze BSA-norm is verhoogd van 50studiepunten naar 54 studiepunten.
 
Het Ministerie van Onderwijs blijft echter vasthouden aan de invoering van de hogere BSA-norm om de kwaliteit van de studenten en het uiteindelijke diploma te verhogen.
Artikel delen:

Reageer