Lintjes voor zes Zwollenaren

Zwolle – Op vrijdagmorgen reikte burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle tijdens de Lintjesregen ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding uit aan zes Zwollenaren.

lintjes_2.jpg  

Het programma begon met een ontvangst in de burgerzaal. De uitreiking volgde daarna in de raadzaal. Het programma werd opgeluisterd met een optreden van Jeugdkoor #Voices onder leiding van Carmen Hovestad en onder begeleiding van pianiste Marie-Louise Mutsaerts. Afsluitend was er een receptie in de burgerzaal. Eén persoon is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en vijf tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Om dit aantal van zes kandidaten in perspectief te plaatsen: sinds de Lintjesregen 2013 zijn tussentijds, bij bijzondere gelegenheid, 22 Zwollenaren Koninklijk onderscheiden.

Kandidaten (in volgorde van uitreiking)

 

1.

 

Mevrouw A.G. Van Dijk-Buffinga (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)      Vrijwillige veelzijdige bestuurlijke verdiensten, in het bijzonder voor de Gereformeerde Kerk, de Bijbelstudiebond, de Werkgroep Nederlands Bijbelgenootschap en Verpleeg- en verzorgingshuis ‘De Esdoorn’. 

 

In haar rol als presidente van de Bijbelstudiebond leidde mevrouw Van Dijk een fusie tussen de Gereformeerde Bijbelstudiebond (alleen vrouwen) en de Bijbelstudiebond (alleen mannen) tot de huidige gemengde Bijbelstudiebond, die inmiddels ruim 12.000 leden telt. Binnen de werkgroep Nederlands Bijbelgenootschap heeft mevrouw er actief aan meegewerkt om Zwolle en omgeving bekend te maken met de bijbel. In 

‘De Esdoorn’ organiseerde zij bijbelstudies voor bewoners en heeft zij enkele jaren later als voorzitter van de cliëntenraad een belangrijke bijdrage geleverd aan de nieuwbouw en verhuizing van het verpleeg- en verzorgingshuis.

 

Mevrouw Van Dijk heeft daarnaast nog meer vrijwilligersactiviteiten verricht onder andere voor basisschool Prof. Dr. K.S. Schilderschool, de Gereformeerde Kerk Zwolle-Noord. Zo is zij al dertig jaar collectant voor de Nierstichting, de Hartstichting en de KWF Kankerbestrijding.

 

2.   

 

De heer J.S.P. van Dinther (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) Vrijwillige bestuurlijke verdiensten voor Horeca Evenementen Stichting Zwolle (HESZ), Stichting Stratenfestival, Sassendonkse Heerenzitting, Sassendonk en tal van evenementen die Zwolle voor een breed publiek op de kaart zetten.

 

Als voorzitter en penningmeester van Horeca Evenementen Stichting Zwolle zorgt de heer Van Dinther samen met partijen in en buiten Zwolle voor kwalitatief sterke evenementen die Zwolle op de kaart zetten. Vele Zwollenaren en mensen uit de regio bezoeken jaarlijks zo’n dertien evenementen als Carnaval, Koningsnacht, het Stratenfestival en Café Rock. Als bestuurslid van de Stichting Stratenfestival heeft de heer Van Dinther het bestuur vorm gegeven en het evenement, dat inmiddels zo’n 45.000 enthousiaste bezoekers trekt nieuw leven ingeblazen. Als secretaris van de Sassendonkse Heerenzitting heeft hij bijgedragen aan de ontwikkeling van het evenement en de viering van het carnaval in Zwolle.

 

3.

 

De heer F.H.L.M. Müller (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) Vrijwillige bestuurlijke verdiensten voor de Stichting Nederlands Artillerie Museum, de Vereniging Officieren der Artillerie, de Rooms Katholieke Kerk en wijkvereniging Veerallee.

 

Na zijn werkzame leven als beroepsmilitair heeft de heer Müller zich actief ingezet als voorzitter van de Stichting Nederlands Artillerie Museum in Oldebroek. Onder zijn leiding heeft het museum zich kunnen ontwikkelen tot een eigentijds museum met een bijzondere collectie. Als voorzitter van de Vereniging Officieren der Artillerie, afdeling Oldebroek draagt de heer Müller bij aan het welzijn van de vereniging en haar leden waarvan de meesten gepensioneerd zijn. Voor meerdere parochies van de rooms katholieke kerk in Nederland heeft de heer Müller zich actief ingezet. In Zwolle was hij betrokken bij het proces om de status van de ‘Peperbuskerk’ te wijzigen in een Basilica Minor, en heeft hij meegewerkt aan de feestelijkheden ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van kerk en kerkkoor.

 

Voor de wijkvereniging Veerallee is hij al jaren als bestuurslid de constante factor en zet Hij zich in voor de belangen van de wijk. Ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan van de wijk heeft de heer Müller een architectuurwandeling ontworpen en daarvoor, in samenwerking met een in de wijk wonende historicus, een boekje samengesteld. Voor de wijkplatformbijeenkomsten waarbij de gemeente samenwerkt met de wijkvereniging bracht de heer Müller tal van onderwerpen in die in samenspraak met partijen de wijk ten goede zijn gekomen. 

 

4.

 

De heer P. Tennekes (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) Vrijwillige verdiensten voor het Zwols Muziektheater, welzijnsorganisatie WijZ/ locatie ‘De Terp’, wijkvereniging Aa-landen en de Stichting Gilde Zwolle.

 

De heer Tennekes meldde zich op 17-jarige leeftijd als lid van het Zwols Muziektheater, voorheen de Neutrale Zang- en Operette Vereniging. Niet alleen als tenor maar ook als bestuurslid heeft hij het koor op meerdere terreinen jarenlang gediend. Nog steeds is de heer Tennekes actief als lid van de commissie pr en de maandagmorgen klusgroep. Binnen WijZ, zwaait de heer Tennekes als gastheer en kok de scepter, en kookt op gezette tijden maaltijden voor de senioren van buurtrestaurant ‘Radewijntje’ in De Terp.

 

In zijn woonwijk de Aa-landen maakt de heer Tennekes deel uit van het team informatiebalie en is hij vraagbaak voor bewoners. Als secretaris van de Stichting Gilde Zwolle, een vrijwilligersproject dat is opgezet om Nederlanders en anderstaligen bijeen te brengen om de Nederlandse taal en cultuur te delen, heeft de heer Tennekes zich ingezet voor de projecten van Gilde Zwolle. 

 

5. 

 

De heer J.G.C. Wellinghoff (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) Veelzijdige vrijwillige en bestuurlijke verdiensten voor de Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen, Stichting Wijkcentrum, wijkblad Aakwaa en het wijkplatform. Als voorzitter van de Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen (SWA), zijn woonwijk, is de heer Wellinghoff al jaren een warm pleitbezorger van de belangen van de wijk, haar bewoners en het voortbestaan van het wijkcentrum.

 

De heer Wellinghoff is een toegewijd en deskundig bestuurder, leidt vergaderingen van het algemeen bestuur en heeft zitting in het bestuur van de Stichting Wijkcentrum Aa-landen (SWC), de beheersstichting van het multifunctionele wijkcentrum ‘De Bolder’. Op initiatief van de heer Wellinghoff heeft SWA financieel bijgedragen aan de renovatie en inrichting van de les- en wijkkeuken en het voortbestaan van het wijkcentrum. Daarnaast heeft hij zich jarenlang ingezet voor het toegankelijk maken van het buitengebied van de wijk en de organisatie van Kerst- en Sinterklaasactiviteiten. Vanuit de SWC speelde hij een belangrijke rol in de realisatie van een kruispunt tot rotonde en de plaatsing van een kunstwerk bij de toegang tot het winkelcentrum. Daarnaast schrijft hij voor wijkblad ‘Aakwaa’ en is hij actief betrokken bij bijeenkomsten van het wijkplatform Aa-landen. Zo heeft hij gestimuleerd dat gemeente en politie samen met bewoners plannen hebben gemaakt én uitgevoerd om vernielingen aan scholen terug te dringen.

 

6.

 

De heer Th. J. van der Aar (Ridder in de Orde van Oranje Nassau) Vrijwillige bestuurlijke verdiensten voor de Stichting Be-Ma (Bij Elkaar-Maar Apart), voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. Initiatieven die landelijke uitstraling en navolging hebben gekregen. Vrijwillige verdiensten voor buurthulpposten in de wijk Zwolle-Zuid, Holtenbroek en Stadshagen en voor de volleybalsport.

 

Als ervaringsdeskundige ouder van een zoon met een stoornis in het autistisch spectrum zag de heer Van der Aar al jaren geleden dat jongvolwassenen met een dergelijke stoornis, onvoldoende tot hun recht kwamen in traditionele (psychiatrische) instellingen. Goede alternatieven bleken niet of onvoldoende voorhanden, reden waarom hij zich samen met andere ouders heeft ingezet voor de realisatie van woonprojecten voor kinderen als zijn zoon. Als een echte pionier is het in de loop der jaren gelukt voor 50 kinderen zelfstandige woonruimte te realiseren in een beschuttende of beschermende omgeving met passende begeleiding op maat in appartementengebouw Ensemble in Stadshagen en Westenhage in Westenholte. Daarnaast beschikt de stichting over ruim 25 woningen in meerdere wijken in Zwolle waar ambulante zorg wordt aangeboden. A

 

ls vrijwillig ouder, oprichter en voorzitter heeft de heer Van der Aar de stichting gemaakt tot wat het nu is. Een ouderinitiatief met landelijke uitstraling en een voorbeeldfunctie voor andere initiatieven in het land. In zijn functie als voorzitter heeft de heer Van der Aar een omvangrijk netwerk opgebouwd waarvan het huidige BeMa profiteert. Hij geniet veel vertrouwen in kringen van woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Daarnaast heeft hij bijgedragen aan fondsenwerving ter ondersteuning van niet gesubsidieerde voorzieningen, en een lijn uitgezet voor de toekomst waar door politieke besluitvorming de opzet van BeMa onder druk kwam te staan. Als contactpersoon bij de Algemene Hulpdienst was de heer Van der Aar bovendien actief bij de buurthulppost Zwolle-Zuid, Holtenbroek en later Stadshagen. Ook op sportief gebied was de heer Van der Aar actief. Als trainer en coach bij Volleybalvereniging Kuipers en later bij Lotus ’83 in ’s Heerenbroek. 

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer