Studenten maken boek over laaggeletterden

Zwolle – Een boek over laaggeletterden, voor laaggeletterden. Journalistiekstudenten van Hogeschool Windesheim hebben dit bijzondere boek gemaakt. Dinsdag 13 mei krijgt de Zwolse rapper Rico het eerste exemplaar overhandigd van Queen Latifa. En andere verhalen uit het entree-onderwijs. Hoofdpersonen zijn 22 studenten van het START.Deltion uit Zwolle.

 

Idee is dat de Deltion-studenten meer lol krijgen in een boek als het ‘echt gebeurd’ is, en als de leefwereld hen vertrouwd is. Ze lezen het liefst over zichzelf, wijst onderzoek van Hogeschool Windesheim en de Stichting Lezen uit. De 22 studenten van START.Deltion zijn geïnterviewd door leeftijdsgenoten van de opleidingen journalistiek en communicatie van Windesheim die het derdejaars vak Storytelling volgden. Het aantal laaggeletterden in Nederland neemt toe; de afgelopen twee decennia ging het om een stijging van 9,4 naar 12 procent van de beroepsbevolking. Dat komt neer op 1,3 miljoen laaggeletterden, ongeveer 1 op de 9 Nederlanders.

ROC-Deltion heeft voor jongeren die nog geen diploma hebben een aparte opleiding (niveau 1): START.Deltion. Hier kunnen ze binnen een jaar alsnog hun startkwalificatie halen. Hun kansen op een baan nemen daarmee toe. Of ze kunnen door naar een hoger mbo-niveau. Deze ‘start’-studenten zijn nogal eens laaggeletterd. Ze krijgen taaltoetsen op het niveau dat iets boven dat van groep acht ligt. Entree-onderwijs heet dit laagste mbo-niveau vanaf augustus 2014. Om de laaggeletterdheid te bestrijden, zet START.Deltion de studenten simpelweg aan het lezen.

In boeken op hun eigen niveau, maakt niet uit wat, als het maar letters zijn. Omdat uit onderzoek is gebleken dat je je leesvaardigheid en je woordenschat sneller verbetert door een tekst te lezen, dan met een rijtje losse woordjes. Ieder lokaal van het START.Deltion heeft een plank vol boeken. Twee keer per week kent het lesrooster een half uur ‘vrij lezen’. En dan gaat iedereen de boeken in, de jongeren, maar ook de docenten zelf, en de conciërge. Laptops dicht, telefoons uit, 30 minuten onafgebroken lezen. Door het bijzondere samenwerkingsproject tussen START.Deltion en Hogeschool Windesheim kunnen de studenten van START.Deltion nu over zichzelf lezen in Queen Latifa. En andere verhalen uit het entree-onderwijs.

Artikel delen:

Reageer