Zwolle investeert ondanks tegenwind

Zwolle – Er is ondanks de economische tegenwind, een toenemende werkloosheid en een stagnerende woning- en vastgoedmarkt ook het afgelopen jaar in de ontwikkeling van Zwolle geïnvesteerd. Behoedzaam financieel beleid maakte het mogelijk onder meer de bereikbaarheid te versterken, voorbereidingen te treffen voor de veranderingen in het sociaal domein en werk te maken van de economische structuur van de Overijsselse hoofdstad. Met die constatering in de jaarstukken heeft het college van burgemeester en wethouders het jaarverslag en de jaarrekening van 2013 vastgesteld.

 

De begroting die voor 2013 werd opgesteld is met een positief resultaat van 6,7 miljoen euro gehaald. Door ontwikkelingen valt het uiteindelijke resultaat over 2013 iets lager uit: Zwolle dekt die tegenvallers van bijna 8 ton uit de algemene concernreserve. Het negatieve resultaat is met name toe te schrijven aan een voorziening die Zwolle heeft moeten treffen op Wonen Boven Winkels en aan het resultaat van de vastgoedportefeuille. Positieve posten konden gedurende het begrotingsjaar ook geboekt worden: onder meer een hogere uitkering van het Gemeentefonds en minder uitgaven op onderwijshuisvesting.

‘Goed’

De accountant heeft beoordeeld dat Zwolle de interne beheersing van het beleidsproces op ‘goed’ niveau heeft. De gemeente neemt een aantal aandachtspunten en adviezen van de accountant ter harte.

 

Tevreden

Wat het college van burgemeester en wethouders betreft stemt het financiële resultaat van 2013 tot tevredenheid. De hoofdpunten van het collegeakkoord van het college 2010-2014 zijn uitgevoerd, de financiën zijn op orde, de sociale en fysieke infrastructuur van de stad wordt versterkt en de samenwerking met partners is constructief.

 

Beleidsrapportage

De Beleidsrapportage (Berap) over de eerste twee maanden van 2014 geeft een beeld van de eerste beleidsmatige en financiële ontwikkelingen in de begroting die voor dit jaar is opgesteld. Ook dit jaar zijn er, vanzelfsprekend, financiële mee- en tegenvallers. Burgemeester en wethouders constateren dat de uitvoering van die begroting op koers ligt en majeure interventies niet aan de orde zijn. De verwachting is dat over het hele jaar met een tegenvaller van 2,3 miljoen euro rekening gehouden moet worden. Meevallers op onder meer rente en kapitaallasten compenseren de tegenvallers in de rijksuitkering WWB-inkomensdeel, bij de asfaltering van de Hasselterweg en op de bouwleges niet. Het college stelt voor om de tegenvaller te dekken uit de vrije ruimte in de concernreserve.

 

Meer informatie over de projecten en kengetallen is te vinden op website van de gemeente Zwolle,http://www.zwolle.nl/beleid/beleidsnotas/financieel-beleid.htm.

Artikel delen:
Reacties 4
 1. Goed nieuws, maar toch een tip:
  het terrein van ’t voormalige Ecodrome
  staat al -hoelang?, twee jaar ofzo al..- LEEG.
  Nouja, ’t staat niet leeg maar het is gesloten,
  ooit failliet gegaan, doordat er gewoon
  geen cent verdiend werd, en draaide op
  subsidie, en gelukkig maakte Zwolle een eind
  aan de subsidie. Het is wel een toplokatie,
  erg jammer dat het zolang duurt om
  daar iets moois te laten ontstaan.

 2. Zou het niet juist zijn omdat op deze “toplocatie” geen winst gemaakt werd, ondernemers niet staan te springen om daar iets te starten?

 3. Het is inderdaad een toplokatie. Ik zou graag zien dat die zijde van de Veerallee integraal werd opgenomen in de planvorming van de Spoorzone. Zolang de gemeente geen overall visie voor dit gebied (Veerallee-spoorzijde) opstelt, wil geen ondernemer daar investeren, en terecht. ’t Is een rommel!

Reageer