Meerjarenprognose Vastgoed biedt perspectief

Zwolle – Zwolle legt met de Meerjarenprognose Vastgoed 2014 (MPV) een goed fundament om de status van het gemeentelijk grondbezit te (blijven) analyseren en te anticiperen op relevante ontwikkelingen. Zwolle kiest ervoor om grondverkoop te stimuleren via de (hoogte van de) grondprijs en sluit bovendien langlopende complexen sneller af. Van de 32 bestaande complexen zijn binnen het bereik van deze MPV 13 afgesloten.

 

Door het afsluiten van complexen wordt de MPV van Zwolle kleiner en daarmee beter beheersbaar. Het totale resultaat van het afsluiten van deze projecten is 4 miljoen euro. Dat bedrag komt ten goede aan de Reserve Vastgoed van de gemeente. Uit de Reserve Vastgoed wordt een bedrag van ruim 2,5 miljoen euro gebruikt om  de omvang van voorziening Vastgoed op niveau te brengen, tot een totaal van ruim 23,6 miljoen euro.

Nog niet in exploitatie genomen gronden (Nniegg)

Een andere ontwikkeling die gevolgen heeft voor de MPV zijn de jaarlijkse lasten – rentelasten maar ook kosten voor beheer en onderhoud – voor zogenoemde ‘nog niet in exploitatie genomen gronden’ (nniegg). Onder meer door toevoeging aan de nniegg van grondbezit in het stadsdeel Stadshagen nemen die kosten toe. Het resultaat voor de exploitatie van de niegg loopt op met 3,8 miljoen euro tot een totaal van 7,9 miljoen euro. De stijging komt ook door veranderde renteregels per 2013.

 

De Reserve Vastgoed, een soort ‘lopende rekening’ die de financiële stand van zaken voor de korte termijn laat zien,  is in de MPV gesteld op 5,6 miljoen euro negatief. 

 

Grondverkoop

Na onderzoek is gekozen voor twee maatregelen voor de gehanteerde grondprijzen in Zwolle. Omdat niet te voorspellen is hoe de grondprijzen zich in de komende jaren ontwikkelen is voor de lange termijn een voorziening van 5 miljoen euro opgenomen in de MPV. Daarnaast is voor de korte termijn, in overleg met de gemeenteraad, bovendien een stimuleringsreserve van 2 miljoen euro als instrument ingesteld die kan worden ingezet bij onderhandelingen over gemeentelijke grond.

 

De komende periode wordt onder meer (verder) beoordeeld hoe tijdelijk ander gebruik van gronden een bijdrage kan leveren aan het Zwolse vastgoedbeleid. 

 

Weerstandsvermogen

Om te kunnen bepalen of de gemeente Zwolle voldoende middelen heeft om risico’s op te vangen bij vastgoedontwikkelingen is het weerstandsvermogen van belang.

Het weerstandsvermogen van Zwolle komt in de MPV 2014 op 57 procent. Dat betekent dat van de mogelijke risico’s 57 procent gedekt is. De minimale eis voor deze dekking is 50 procent.

 

Het is aan de nieuwe gemeenteraad zich uit te spreken over de MPV 2014 en verder vorm te geven aan het vastgoedbeleid van de Overijsselse hoofdstad.

Artikel delen:

Reageer