Huurdersfront-Zwolle kraakt PvdA standpunt

Zwolle – Deze week werd bekend dat de Pvda elk voorstel tot btw-verlaging op bouwgrond afwijst.

Huurdersfront Zwolle is van mening dat btw-verlaging in combinatie met prijsverlaging van bouwgrond door de gemeente juist bijdraagt aan verkorting van de wachttijd voor een woning in de sociale huursector. De wachttijd in Zwolle bedraagt inmiddels drieeneenhalf jaar. Huurdersfront-Zwolle hoopt dat het nieuwe college met maatregelen komt om de wachttijd terug te dringen. Voor meer informatie www.huurdersfront-zwolle.webs.com.

Artikel delen:
Reacties 14
 1. Schimmig bericht en schimmige site van het Huurdersfront. Er staat bijna niets op. Dit artikel lijkt meer bedoeld om reclame te maken voor deze nieuwe vereniging dan dat het informatie verschaft. Ik kan bovendien geen standpunt van de PvdA (noch van enige andere partij) vinden over het voorstel van Maxime Verhagen namens de bouwsector om de BTW op bouwgrond te verlagen van 21 naar 6%.
  Wel vond ik dit bericht van Cobouw (onafhankelijk dagblad voor de bouw):

  Den Haag – Verlaging van de btw op grondprijzen zou de redding van de woningbouw kunnen zijn. De visie van de bouwlobby en deskundigen over de effectiviteit van de maatregel staat echter lijnrecht tegenover elkaar.

  Bouwvoorman Maxime Verhagen pleitte vandaag voor verlaging van de btw op bouwgrond. Onder deskundigen wordt heel verschillende gedacht over de mate waarin een btw-verlaging de woningbouw zal aanjagen.

  ⤽Een woning verandert niet direct in waarde als de btw omlaag gaat⤝, nuanceert Leo van Heijst, bestuursvoorzitter van PurpleBlue, een juridisch-financieel adviesbureau voor ruimtelijke ontwikkelingen. Bovendien zet het bedrag ook niet echt zoden aan de dijk, denkt hij. ⤽Voor goedkopere woningen gaat het om een btw-korting van 2000 tot 4000 euro. Dat is op de koopsom van een woning niet zoveel.⤝

 2. Dame: Is niet alles matig in het begin? Huurdersfront-Zwolle is een nieuw initatief om de belangenbehartiging van huurders in Zwolle vorm te geven.

 3. Er is matig en matig, Suze. Zoals gezegd staat er bijna niets op die site, alleen dat het huurderfront wil opkomen voor de belangen van huurders Dat doet de Woonbond ook al sinds jaar en dag. De Woonbond heeft zich bovendien al een positie daarin verworven. Wat biedt het Huurdersfront dat de Woonbond niet biedt? Wat zijn de belangrijkste thema’s van dit nieuwe initiatief? En – belangrijk – wie gaan er achter het Huurdersfront schuil?
  En kun jij meer info vinden voor de strekking van dit artikel? Er staat niets uitgelegd en geen enkele verwijzing naar standpunten. Is de BTW de belangrijkste belemmering voor het bouwen van goedkope huurwoningen?

 4. Nou Dame, dan hoop ik dat ze dit lezen en hier een reactie willen geven. Ze zijn hier al geweest dus lijkt mee een goede zaak dat ze dit even uitleggen. Kan alleen maar in hun voordeel uitwerken lijkt me zo.

 5. Dat is zeker een goed advies, Suze, als ze 2500 steunbetuigingen willen vergaren, kan het geen kwaad om iets meer te vertellen over initiatiefnemers en achtergronden.

 6. Huurdersfront-Zwolle:

  Dame en Suze, huurdersfront-zwolle is een lokaal initiatief om
  de belangen van huurders, anders dan nu, vorm te geven.
  De site biedt huurders veel informatie en zal actueel worden gehouden. Elke maatregel ter terugdringing van de wachttijd voor woningzoekenden moet wat betreft huurdersfront-zwolle worden toegepast, dus ook btw-verlaging op reeds door de gemeente
  gekochte maar nog niet verkochte bouwgronden. Bovendien
  wordt de werkgelegenheid erdoor gestimuleerd, ook een belangrijk aspect!

 7. @karel500 Zie jij op hun site meer informatie dan alleen het “welkom”? Ik niet namelijk. Graag zou ik weten wie erachter schuilgaan, waarom dit nieuwe initiatief, wat het huurdersfront meer biedt dan de gevestigde Woonbond en – over bovenstaand artikel – wat het concreet oplevert? Ik lees namelijk dat lang niet alle deskundigen overtuigd zijn van de effectiviteit van dit voorstel van Maxime Verhagen namens de bouwsector.
  Wat ik zwak vind, is dat het Huurdersfront wel een artikeltje instuurt (waarover ik verder nergens iets kan vinden) en niet reageert op de vragen van Suze en mij.

 8. @Huurdersfront. Tip. Loof een onderscheiding uit, bijv. “Beste Huurstad van Nederland 2015”. Je zult het zien, in het gemeentehuis gaan deuren open die anders gesloten zouden blijven.

 9. Huurdersfront-zwolle is sinds enige tijd actief, speerpunt is de huurverhoging voor de komende jaren. Huurdersfront-Zwolle
  maakt zich sterk voor toekomstige huuraanpassingen op basis
  van het dan geldende inflatiepercentage. Om het overleg aan te gaan
  met verhuurders streeft Huurderfront-Zwolle naar 2.500 steunbetuigingen, de groep is niet ontevreden over het aantal
  steunbetuigingen dat zij tot dusver hebben ontvangen.
  Uw steunbetuiging kunt u achterlaten op
  huurdersfront-zwolle.webs.com
  U kunt ons ook volgen via twitter.

 10. Hierbij mijn steunbetuiging, een huurverhoging percentage van van maximaal het geldende inflatiepercentage, lijkt mij meer dan redelijk.

  Alex Oosterveen
  Oelerbeek 25
  8033GG Zwolle

 11. Kregen een strookje van dit Huurdersfront door de brievenbus. Te weinig info. Geen namenvan mensen die dit hebben opgezet.
  Huurdersbond is professioneler?

Reageer