Website e-depot Overijssel van start

Zwolle – Dinsdag 6 mei 2014 is de website www.edepotoverijssel.nl gelanceerd. In Overijssel werkt het Historisch Centrum Overijssel samen met een aantal gemeenten en een waterschap aan een gemeenschappelijk digitaal archiefdepot. Daarin kunnen alle overheden in de provincie hun te bewaren digitale bestanden onderbrengen en bereikbaar houden. De provincie Overijssel ondersteunt het project financieel.

logo_edepot.jpg 

Overheidsorganisaties werken tegenwoordig digitaal. Dat betekent dat deze bestanden en documenten ook digitaal bewaard moeten worden. Een digitaal depot zorgt ervoor dat bijvoorbeeld vergunningen en mailverkeer nog vindbaar zijn nadat de informatiesystemen waar ze op zijn gemaakt niet meer bestaan. Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) werkt samen aan het project met de gemeenten Deventer en Dalfsen en met het Waterschap Groot Salland. Landelijk wordt samengewerkt met het Nationaal Archief, het programma Archief2020 en de historische centra in andere provincies.

Eind van dit jaar staat er een proefopstelling van een e-depot. Dan zullen alle lokale overheden in Overijssel worden uitgenodigd aan dit e-depot deel te nemen. Duurzame opslag van digitale overheidsinformatie is een kostbare zaak. Niet alleen in infrastructurele zin maar ook op het gebied van deskundigheid, organisatie en beheer. Overheden zullen naar verwachting goedkoper uit zijn met een gemeenschappelijke e-depotvoorziening.

 

Brief

Op 23 april hebben de Commissaris van de Koning, mevrouw Bijleveld, en de directeur van het HCO, de heer De Vries, een gezamenlijke brief gestuurd aan de Colleges van B&W en de besturen van de waterschappen. Hierin wordt het project e-depot Overijssel geïntroduceerd. Aanleiding voor de brief was de nieuwe collegevorming na de gemeenteraadsverkiezingen. 

Artikel delen:

Reageer