GL blij met betrekken inwoners bij beleid

Zwolle – De fractie van GroenLinks Zwolle is blij dat de nieuwe coalitie de héle gemeenteraad en de inwoners van de stad wil betrekken bij het maken van ‘concreet beleid voor de komende jaren’. Dat voornemen zou echter aan overtuigingskracht hebben gewonnen als de ‘agenda voor Zwolle 2014-2018’ van meet af aan in de openbaarheid en met inbreng vanuit de stad tot stand was gekomen.

GroenLinks-fractievoorzitter Patrick Rijke: "Het is in onze ogen onbegrijpelijk dat de vier partijen die de nieuwe coalitie willen vormen nu al een maand achter gesloten deuren onderhandelen over een coalitieakkoord, terwijl het een ‘agendasettend visiedocument op hoofdlijnen’ zou moeten worden." "Dat neemt niet weg dat GroenLinks in het belang van de stad graag constructief mee blijft werken aan een goed bestuur van de stad" aldus Rijke. "In dat kader willen we bijvoorbeeld meedenken over nieuwe vormen van democratische betrokkenheid van inwoners en organisaties van Zwolle bij het nemen van beslissingen. 

Ook vinden we het belangrijk dat het sociaal beleid, dat voor heel veel inwoners enorme invloed op hun leven en welbevinden heeft, op een breed draagvlak in de raad en de stad kan rekenen." De gemeente neemt op dit gebied vanaf volgend jaar veel taken over van rijk en provincie en het gaat daarbij naar schatting jaarlijks om meer dan 100 miljoen euro. "We zullen zien hoeveel ruimte de nieuwe coalitie straks biedt om daadwerkelijk te komen tot een breed draagvlak voor het sociaal beleid." Constructie heeft fundament nodig GroenLinks beoordeelt de nieuwe coalitie straks dus op concrete daden, niet op mooie woorden en intenties. Tot nu toe blijft het bij dat laatste.

"We zijn dan ook teleurgesteld dat tijdens het gesprek dat ik afgelopen week met een vertegenwoordiging van de coalitieonderhandelaars had, geen enkel inzicht werd geboden in de voorlopige inhoud van het coalitieakkoord," laat GL-voorman Patrick Rijke weten. "We stellen ons constructief op. Maar een constructie heeft een fundament nodig. Om zomaar in het luchtledige wat bouwstenen aan te dragen, is in onze ogen geen zinvolle bijdrage aan het bouwwerk." GroenLinks wacht daarom de publicatie van het coalitieakkoord later deze maand af en zal dat in de volle openbaarheid beoordelen. Ook bij collegevorming: ‘samen maken we de stad!’

Aanleiding voor het gesprek afgelopen week was een uitnodiging van de fractievoorzitter van de ChristenUnie die het voortouw heeft bij de coalitiebesprekingen, om ‘extra input’ te leveren. Daarop hebben we haar laten weten bereid te zijn "een constructieve bijdrage te leveren ten behoeve van een goed bestuur van de stad in de komende lastige bestuursperiode waarin veel op het spel staat." We hadden daarom graag mee willen bouwen, zelfs "op het fundament dat de onderhandelende partijen hebben gelegd", maar dan wel "in een openbare onderhandelingsronde of een debat." Zo schreven we in een open brief aan Gerdien Rots van de CU. "We zouden het nog meer waarderen als je ook de inwoners en organisaties en bedrijven in de stad zou vragen op deze wijze mee te denken over – en mee te schrijven aan – een agenda voor Zwolle 2014-2018."

Artikel delen:
Reacties 3
 1. Mooi dat ook GL voorstander is van betrekken burgers bij ontwikkeling beleid voor de stad. Laten we dan ook heel snel met concrete voorstellen gaan komen hoe dit te organiseren. Stel bijvoorbeeld BurgerAdviesGroepen in die aan de hand van een concreet thema een advies voorbereid voor gemeenteraad en college! En leg vast dat deze adviezen niet vrijblijvend zijn!

 2. Ik lees dat de oppositie en de stad betrokken worden bij het “concreet INVULLEN van het coalitieakkoord”.
  Volgens mij is dat niet hetzelfde wat Patrick schrijft: “het MAKEN van concreet beleid voor de komende jaren”.

  Ik vraag me trouwens toch af hoe de inbreng van de oppositie en de stad dan in zijn werk gaat, als GroenLinks gelijk heeft met hun kijk op het proces.
  De informatieperiode heeft duidelijk gemaakt welke partijen elkaar denken te kunnen vinden op de belangrijke dossiers. Dat betekent dat de oppositie op deze dossiers er anders in zit en instemmen met het akkoord dus niet voor de hand ligt.
  Stel dat er beleidswensen van (de) oppositiepartijen worden opgenomen in het akkoord. En er wordt gestemd over het akkoord, stemmen ze dan in, ook al staat er beleid in waarmee ze het erg oneens zijn?
  Ik kan deze gang van zaken, procedureel gezien, dus niet volgen.

  Ik hoop zelf ook dat het een akkoord op hoofdlijnen wordt, waardoor er ruimte is voor de “anderen” om een eigen inbreng te leveren over de concrete invulling er van.
  Dan heeft de oppositie en de ook de stad een eigen inbreng. Over hoe je dat dan doet, kun je nu afspraken maken.

 3. Mooi woorden van de inwoners bij het beleid betrekken .Maar doe dan ook wat met de kritiek die inwoners wel eens uit op het beleid en laat dat niet links liggen .Er wordt nog steeds te weinig naar de inwoners geluisterd.

Reageer