Broerenplein 24 mei in teken van afval

Zwolle – Op zaterdag 24 mei a.s. zal het Broerenplein in Zwolle in het teken staan van afval. Tussen 10 en 16 uur vinden er diverse activiteiten plaats voor het publiek. Zo kunnen kinderen een veegwagen besturen; staan er oldtimer afvalwagens om te bezichtigen en vinden er diverse demonstraties van afvalwagens plaats.

 

Dit alles in het kader van de uitgave van het boek “Van de Straat: De mannen van de Zwolse Reinigingsdienst”, geschreven door Herman Aarts in opdracht van het Historisch Centrum Overijssel. Een boek waarin aan de hand van opgetekende verhalen en uniek fotomateriaal de ontwikkeling van het afval, maar ook van de (consumptie) maatschappij als geheel, worden belicht.


We vinden het vanzelfsprekend dat ons afval wordt opgehaald, dat de straten worden geveegd en dat de wegen ’s winters sneeuwvrij gemaakt worden. De ontwikkeling van traditionele reinigingsdiensten tot specialisten in de verwerking en recycling van grondstoffen heeft zich bijna onopgemerkt voltrokken. Zo ook in Zwolle.

Het verhaal van de mannen van de Zwolse reinigingsdienst is onbekend maar verdient het om verteld te worden. Zij waren de mannetjesputters die vroeger de privaattonnen vol fecaliën inwisselden voor een schone ton. Zij maakten in de winter van 1963 de Zwolse wegen weer begaanbaar en kregen daarvoor van de directie een speciale asbak met opschrift.

De verhalen en foto’s horen bij Zwolle en zijn geschiedenis, maar zijn natuurlijk vergelijkbaar met de verhalen uit andere steden. De belangrijkste impuls om gemeentelijke reinigingsdiensten op te richten, lag in de slechte hygiënische situatie in de negentiende-eeuwse steden in ons land. De Zwolse dienst werd in 1869 opgericht en is, op Groningen na, de oudste van Nederland. In 1996 werd de gemeentelijke reinigingsdienst geprivatiseerd en ontstond het Regionaal Orgaan Verwijdering  Afvalstoffen (ROVA) als samenwerkingsverband van de 21 gemeenten die verenigd zijn in de Regio IJssel-Vecht. Hoe groot de veranderingen ook zijn, wat blijft zijn de verhalen van de mannen van de gemeentereiniging: de verhalen ‘van de straat’.

Historisch Centrum Overijssel, Waanders Uitgevers en ROVA nodigen een ieder van harte uit om bij de feestelijkheden aanwezig te zijn. De activiteiten vinden plaats op zaterdag 24 mei 2014 op het plein ‘voor Waanders In de Broeren’. Adres: Achter de Broeren 1-3 in Zwolle.

In ‘Waanders In de Broeren’ is tevens een foto-expositie te bezoeken van Martin Hogeboom over de mannen van de Zwolse reinigingsdienst.

Artikel delen:

Reageer