CDA alert op extra kosten Sociaal Domein

Zwolle – Meer openheid rondom de kosten bij de rijksoverheveling van het Sociaal Domein naar de gemeentes per 2015. Dat vraagt het Zwolse CDA aan de wethouder. “De inzet van de gevraagde € 0,7 miljoen aan voorbereidingskrediet voor de ambtelijke programmaorganisatie moet beter onderbouwd”, vindt de lokale oppositiepartij.

Het CDA erkent dat de decentralisaties van taken op het gebied van zorg, jeugd en werk grote verantwoordelijkheden en opgaven voor de gemeente met zich meebrengen. In totaal is voor 2015 circa € 170 miljoen beschikbaar. Hier staat tegenover dat de bestaande kosten met circa € 183 miljoen liefst € 12 miljoen euro hoger liggen, als gevolg van ingehouden kortingen door de rijksoverheid. Dit tekort kan de jaren erna oplopen naar € 18 miljoen. Nu investeren om tijdig bij te kunnen sturen is dus van belang, vindt de partij.

Daarom is het CDA ook niet per definitie tegen aanvullend budget. Wel wil de fractie het verzoek voor € 0,7 miljoen voor de programmaorganisatie nader toegelicht zien. Temeer omdat de raad vorig jaar al € 1 miljoen beschikbaar stelde voor de transitievoorbereidingen. De fractie is benieuwd in hoeverre de voorbereidingen aansluiten bij de koers van het nieuw te vormen college.

Fractievoorzitter Judith Compagner vindt dat op dit moment aan heldere communicatie en goed onderbouwde informatie richting raad over de inrichting van het nieuwe Sociaal Domein nog schort. “Wij zien graag een tijdsplan, waarin ook het maatschappelijke veld gekend is. Alleen op basis van goed onderbouwde informatie over dit belangrijke thema kunnen wij als raad een goed oordeel vellen en onze verantwoordelijke taak zorgvuldig invullen. Dat is nu niet het geval”. De decentralisaties van taken op het gebied van zorg, jeugd en werk brengen immers grote verantwoordelijkheden en opgaven voor de gemeente met zich mee. En een goede uitvoering ervan is in het belang van Zwolle en van de Zwollenaren die zorg nodig hebben.

Artikel delen:

Reageer