Drie dagen verkeersexamen in Zwolle

Zwolle – Verkeerswethouder René de Heer wenste dinsdagmorgen de leerlingen van basisschool De Schatgraver succes met het afleggen van het praktisch verkeersexamen in Zwolle Zuid. Tijdens het examen werd getoetst of kinderen de theorie die zij tijdens de verkeerslessen op school hebben geleerd ook in de praktijk konden brengen. De kinderen legden hiervoor op de fiets een route af. Net als vorig jaar werd ook het fietsen in groepsverband getoetst. Woensdag is er een verkeersexamen in de wijk Aa-landen en donderdag in Stadshagen.

 

Op de route komen de kinderen langs verschillende verkeerssituaties, zoals kruisingen met verkeerslichten, rotondes en wegen met en zonder fietspaden. Langs de route staan controleurs die beoordelen of het kind voldoende verkeerskennis en -inzicht heeft en dus op een veilige manier deelneemt aan het verkeer. Ook dit jaar werd een gedeelte van het parcours afgelegd in een groep in plaats van individueel. Dit omdat leerlingen zich in de praktijk ook vaak in groepen in het verkeer begeven. Dit brengt specifieke risico’s met zich mee. Tijdens het examen werd daarom hun gedrag in een groep beoordeeld. Bijvoorbeeld of ze niet met teveel naast elkaar fietsen, voldoende afstand houden of met zijn allen door een op rood springend verkeerslicht rijden.

Verkeerseducatie

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Daarom vindt de gemeente Zwolle het belangrijk dat zij van jongs af aan leren hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen gedragen. Dit gebeurt door de ouders thuis, maar ook op scholen tijdens de verkeerslessen. Aangezien verkeer vooral praktijk is, wordt hun kennis en inzicht getoetst met een praktisch verkeersexamen. Daarmee oefenen ze het zelfstandig deelnemen aan het verkeer. 

 

Partners

Dit jaar hebben zich 41 scholen aangemeld. Een score van 71 %. Het examen wordt georganiseerd en uitgevoerd door Tref-ik verkeersadvies in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland afdeling Zwolle. Ook de wijkserviceteams van de gemeente Zwolle (ROVA) verlenen hun medewerking en bieden ondersteuning. 

Voor de veiligheid van de leerlingen is politie en EHBO aanwezig. Het examen is mede mogelijk dankzij de financiële bijdrage van de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle. 

Artikel delen:

Reageer