Zwolse horeca heeft concurrentie van kantines

Zwolle – Maandagavond werd tijdens de gemeenteraadsvergadering de verordening paracommercie gemeente Zwolle besproken. Aanleiding van het verzoek tot agendering in een Informatieronde is een brief van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Voor deze Informatieronde was daarom KHN uitgenodigd en zijn de paracommerciële instellingen zoals sportkantines en wijkcentra geattendeerd op de bespreking. De laatsten lieten het afweten.

De heer Runhaar zet zijn standpunt uiteen en stelt tevens een aantal vragen die met name gaan over de gevolgen van de verordening voor de horeca. De fracties stellen vervolgens vragen aan dhr. Runhaar en de portefeuillehouder, burgemeester Meijer. Deze vragen gaan onder andere over de definitie van "paracommercie", de mate van concurrentie, het aantal evenementen en de openingstijden van de paracommerciele instellingen, de kaders voor de evaluatie en het draagvlak voor het voorstel bij de paracommerciele instellingen. De heer Runhaar staat voor een heldere regeling. De meeste concurrentie ervaart de horeca vanuit de sportverenigingen en de wijkcentra. Zij werken met vrijwilligers en ontvangen subsidie, dat geldt niet voor de horeca. Over het algemeen kan KHN zich in de verordening vinden, maar ze vinden het wel van belang dat de regels goed worden nageleefd. Controle en handhaving zijn voor de KHN van groot belang.

Burgemeester Meijer gaat in op het doorlopen proces. Hij is content dat KHN erkent voldoende te zijn betrokken bij de totstandkoming van de Beslisnota. Hij geeft tegelijkertijd aan dat er bij het opstellen van de nota uiteindelijk een aantal knopen zijn doorgehakt. Soms in het voordeel van de horeca, maar soms ook in het voordeel van de paracommerciële instellingen. Twee van de uitgangspunten in de Beslisnota zijn deregulering en vertrouwen. De definitie van een paracommerciele instelling is dezelfde als die in de Drank- en horecawet staat opgenomen.

Wethouder Vedelaar heeft ervaren dat op het moment dat er signalen binnenkomen over het overschrijden van grenzen er accuut actie wordt ondernemen. Burgemeester Meijer geeft ten aanzien van de evaluatie aan dat op basis daarvan zal worden bezien of er nadere controlemechanismen nodig zijn. Vooralsnog ziet hij die meerwaarde niet direct. De voorzitter concludeert dat het onderwerp kan worden geagendeerd voor de Besluitvormingsronde van 26 mei aanstaande.

 

Artikel delen:
Reacties 18
 1. In de HORECA wordt zo slecht betaald dat werknemers zichzelf ook al bijna vrijwilligers kunnen noemen.
  Altijd wat te zeiken die kroegbazen, ze hebben zelf met hun volle verstand een wurgcontract met een brouwerij afgesloten en nu lopen ze weer te miepen.
  Ga in Duitsland een pilsje pakken en je krijgt een 0.30l glas kwaliteitsbier voor 1,70 euri en hier………

 2. De KHN moet niet zeuren.
  Zij zijn het geweest die in 2002 op het prijzenbord alleen het f teken uitgegumd hebben en een ?? teken hebben bijgeschilderd Het prijsniveau in de nederlandse horeca is absurd hoog. En dan gaat men klagen als de consument de goedkopere sportkantine’s in gaat? Hypocriet hoor.

 3. Wat een belachelijke opmerkingen,

  De horeca is genoodzaakt de prijzen omhoog te doen.

  De huurprijs, liter prijs van het bier.

  Alles is stil blijven staan, terwijl een kantine een goede subsidie krijgt waardoor de prijzen laag kunnen blijven.

  De regering helpt ook nog eens door accijns verhoging, het rookverbod en een leeftijdsgrens.

  Het is belachelijk dat mensen zulke reacties geven terwijl ze niet weten in welke shit de ondernemer zit!!!

 4. Ik zou zeggen horeca ondernemer die klaagt dat het niet uit kan .De tent sluiten en ga lekker naar de sportkantine is het beregezellig en zelden ruzie zoals in de horeca in het centrum

 5. Alsof de buurtbewoners die in wijkcentra komen, doorgaans ouderen grote zuipers zijn. En denk je dan echt dat als ze daar geen biertje meer mogen drinken de kroeg in gaan? Of mogen mensen straks thuis ook geen biertje meer drinken? Maak dat je weg kom HN jullie maken meer kapot dan lief is.

 6. Die concurrentie kan een blinde nog zien. Hoor net dat in Beilen het bier voor een eurootje wordt getapt in een sportkantine. In Westenholte, echter, kan de voetbalkantine en “Chez Paolo’s Plein” prima naast elkaar bestaan.

 7. Onzin, de horeca is nauwelijks verantwoordelijk voor de prijsverhoging. Met dat de prijs omhoog is gegaan, gingen de marges omlaag. Het overgrote gedeelte van de prijsverhoging is inflatie, prijsverhoging van de leveranciers, en accijnsverhoging.

 8. Het lijkt mij dat de kantines minder druk ervaren van de marge verlaging, omdat ze geen personeelskosten hebben. Ergens is dat naar mijn mening wel concurentievervalsing. Niet als de kantine echt alleen wordt gebruikt voor het biertje/sportdrankje na het sporten. Wel als ze praktisch functioneren als kroeg. De kantine of bar in een wijkcentrum zou ter ondersteuning van het hoofddoel moeten bestaan, niet het hoofddoel moeten zijn.

 9. Jasper, dan moeten alle vrijwilligers en ban krijgen. Het hele land bestaat zowat uit vrijwilligers. En in een kroeg zitten…zo’n wijkcentrum is gezellig.

 10. Ik snap niet wat je bedoelt te zeggen. en ban krijgen?

  Als een wijkcentrum zich gedraagt als kroeg en gezellig is, wordt het tijd om een kroeg te worden.

 11. De situatie is een beetje vergelijkbaar met die van benzinepomphouders. Contracten met de leverancier, accijnzen, belasting en een scheve concurrentiepositie maken de bedrijfsvoering van de horeca niet gemakkelijk. Maar het is waarschijnlijk de ondernemer die het minst iets aan die situatie kan doen, tenzij hij/zij inteert op zijn eigen levensonderhoud. Ik denk dat het rechtvaardiger is om eens kritisch/boos te kijken naar de biermagnaten en de overheid.

 12. Jasper, niet iedereen gaat de kroeg in. Dus 1 keer per week een bijeenkomst bijwonen in een wijkcentrum met een pilsje is gezellig.

  Ban: Verkapte banen zegt je dat iets?

Reageer