GL/DG vraagt uitstel oordeel subsidie Spinhuis

Door middel van een motie wil GroenLinks/De Groenen in Zwolle uitstel van het debat met betrekking tot het behandelen van de ISV Subsidie voor het Spinhuis. De groene partij vindt dat er maandagavond in de raadsvergadering geen afgewogen oordeel over de subsidie gegeven kan worden.

De Zwolse politiek praat maandagavond over de gemeentelijke steun voor de Zwolse topkok Jonnie Boer, de eigenaar van het Spinhuis. Onder politieke partijen is beroering ontstaan over de bijdrage van twee ton voor de opknapbeurt van de oude gevangenis. Boer wil hier een luxe-hotel en kookschool vestigen. Hij krijgt het geld omdat het plan buiten alle rijksbijdrages is gevallen. Veel Zwollenaren en sommige politieke partijen vinden de steun voor de succesvolle zakenman onbegrijpelijk. De fractie van GL/DG wil graag een zorgvuldige behandeling van dit onderwerp. Niet alleen vanwege de commotie en de emoties die het onderwerp tot nu toe in de stad heeft opgeroepen, maar ook omdat er volgens de fractie teveel informatie ontbreekt om op maandag al tot een afgewogen oordeel te komen. Deze motie vraagt om opschorting van het debat tot de gewenste informatie beschikbaar is.

  

Motie

Uitstel oordeel Spinhuis

 

De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 3 september 2007, Gelezen het voorstel Spinhuis, ISV subsidie

 

Overwegende dat

– De ontwikkeling van het Spinhuis een goede ontwikkeling voor de stad is en de monumentale status van het Spinhuis niet omstreden is;

– De monumentale status kosten voor de exploitant met zich meebrengt, maar dat er anderzijds een schitterende ligging is, met bijvoorbeeld een nieuw geplande voetbrug vlakbij;

– Er een raadsvoorstel ligt over een bijdrage in de restauratie waarover flink wat onrust is ontstaan;

– Er geen zicht is in hoeverre er een integrale afweging is gemaakt, waarbij alle monumentale panden in de stad zijn betrokken; 

Er in de plannen geen duidelijkheid is in hoeverre het in de nieuwe situatie toegankelijk is voor alle Zwollenaren.

– Gewenste snelheid van besluitvorming mogelijk zorgvuldigheid in de weg staat;

 

Is van oordeel dat

– In de communicatie rond dit voorstel de schijn van willekeur is ontstaan;

– Er niet voldoende informatie is om nu een zorvuldig besluit te nemen.

 

Draagt het college op

De raad nader te informeren over de volgende zaken:

– Of er bij de gemeentelijke monumentenafdeling na de overdracht nieuwe bouwkundige wensen zijn ontstaan en in hoeverre er sprake geweest is van een zorgvuldig proces, inclusief de informatievoorziening rond subsidiemogelijkheden, vooraf;

– Voor welke bouwkundige aanpassingen de bijdrage precies bedoeld is en of hier nog keuzemogelijkheden in zijn, uiteraard met een zorgvuldige behandeling van het monument.

– Nadere financiële gegevens, zoals de geprognosticeerde exploitatie van het Spinhuis, om af te kunnen wegen in hoeverre een bijdrage wezenlijk is voor de voortgang van het project;

– Inzichtelijk te maken hoeverre er een integrale afweging heeft plaatsgevonden waarbij ook de andere monumentale panden met hun onderhoudsbehoeften zijn betrokken en hoe hier nu en in de toekomst mee om dient worden gegaan.

– In hoeverre het Spinhuis toegankelijk zal kunnen blijven voor alle Zwollenaren.

besluit

het oordeel over dit raadsvoorstel op te schorten tot alle gewenste informatie beschikbaar is.

 

Fractie GroenLinks/DeGroenen

Rana Berends

Artikel delen:
Reacties 2
  1. “Veel Zwollenaren en sommige politieke partijen vinden de steun voor de succesvolle zakenman onbegrijpelijk.”
    ?? “V?©?©l zwollenaren”? Hoeveel is dat dan, of riekt het hier naar subjectieve journalistiek?
    Anyway, ik behoor iig niet tot deze zwollenaren, want naar mijn mening verdient een historisch pand de aandacht van de gemeente. En daarnaast, ach… het zijn niet voor niets weer de linkse lawaaipapegaaien die herrie lopen maken….


    ⚠️ Meld

  2. Beste Herbert, ik denk dat je de kranten nog eens moet gaan lezen.Men is niet tegen de steun voor het Spinhuis, maar de wijze waarop onze Linkse Wethouder Witbraad haar uitingen doet.Als deze Wethouder in het gewone bedrijfsleven zou werken dan was ze al 6x ontslagen zijn geweest! Deze Wethouder kan niet luisteren deze Wethouder kan niet praten, misschien een cursus gebarentaal! Maar ook dat ziet ze niet zitten!!


    ⚠️ Meld

Reageer