Bijeenkomst Bereikbare Binnenstad & Spoorzone

Zwolle – De komende jaren werkt Zwolle hard aan de bereikbaarheid van de binnenstad en verdere verbetering van het stationsgebied. Zo zorgt de gemeente Zwolle samen met de provincie Overijssel dat de binnenstad gastvrij is en blijft én dat het station toegerust is voor de groeiende aantallen reizigers. 

 

De werkzaamheden voor de verschillende projecten komen letterlijk bij elkaar in de nieuwe busroute over de Willemskade. In de publieksbijeenkomst Bereikbare Binnenstad en Spoorzone kunnen bewoners zich over deze thema’s laten bijpraten. Daarnaast worden zij uitgenodigd hun mening te geven over verschillende deelaspecten van bereikbaarheid, zoals fietsparkeren en de nieuwe stationspleinen. Naast de spoorzone staat ook de herinrichting van de Willemskade centraal, als onderdeel van de zogenoemde Doorstroomassen. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 20 mei 2014 van 19.30 tot 21.30 uur in het Stadhuis, Grote Kerkplein 15.

 

Spoorzone 

In september 2013 hebben de provincie en gemeente besloten om samen met partners de komende jaren 101 miljoen te investeren in de herinrichting van het stationsgebied. De investering moet leiden tot een goed werkend knooppunt voor alle vormen van vervoer als motor voor de verdere ontwikkeling van de Spoorzone. Sindsdien is er veel in gang gezet. Zo zijn de voorbereidingen voor de verplaatsing van het busstation naar de zuidzijde en een busbrug over het spoor in volle gang. De brug en het nieuwe busperron zijn naar verwachting in 2018 klaar. Deze en andere deelprojecten komen tijdens de publieksbijeenkomst aan bod.

 

Willemskade 

De allereerste plannen voor de reconstructie van de omgeving Willemskade zijn gereed en de omwonenden hebben – als directe belanghebbenden – onlangs hun reacties kunnen geven op het schetsontwerp. De ingediende ideeën worden betrokken bij de uitwerking. Het ontwerp is een voortzetting van het profiel dat ook op de Pannekoekendijk en de Harm Smeengekade is toegepast. Het uitgewerkte plan voor de Willemskade wordt tijdens de publieksbijeenkomst gepresenteerd.

 

Programma

De publieksbijeenkomst is een mengeling van informeren en consulteren. In het eerste deel van de avond worden bezoekers bijgepraat over de Spoorzone en Willemskade. Hierna kan men aanschuiven bij thematafels die over de verschillende (deel)projecten zijn ingericht. Hier kunnen bewoners zich laten informeren over de Spoorzone (o.a. herinrichting stationspleinen, de realisatie van busbrug en busperron). Of in gesprek gaan over de herinrichting van de Willemskade en Pannekoekendijk en het parkeren in de Stationsbuurt. Daarnaast worden mensen uitgenodigd hun mening te geven over fietsparkeren in het stationsgebied of de nieuwe stationspleinen. 

 

Bereikbare Binnenstad

Diverse maatregelen aan de westkant van de binnenstad zorgen voor een verbeterde doorstroming, verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Stadsentree Katerdijk is, als het eerste deelproject, in de zomer van 2012 succesvol heringericht. In maart dit jaar is gestart met de reconstructie stadsentree Burgemeester Roelenweg. De noodzakelijke wegaanpassingen aan de Pannekoekendijk, Harm Smeengekade en de Willemskade duren van maart 2015 tot november 2016. In de periode van maart – mei 2015 verwacht de gemeente de grootste overlast voor het wegverkeer. Daarna neemt de overlast naar verwachting behoorlijk af. De herinrichting van de Willemskade, die gepland staat in 2016, is het laatste uit te voeren deelproject in het gebied en sluit aan op de plannen van de Spoorzone.

Artikel delen:

Reageer