Maatschappelijk initiatief beloond met subsidie

Zwolle – Vanaf 2 juni kunnen maatschappelijke initiatieven een financiële bijdrage krijgen van de provincie Overijssel. Het gaat om collectieve activiteiten van burgers die het algemeen belang dienen, geen winstoogmerk hebben en openbaar toegankelijk zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om gezamenlijke energie-inkoop of culturele evenementen, een dorpshuis of particulier natuurbeheer.

De provincie hecht veel waarde aan maatschappelijke initiatieven, omdat deze de sociale verbanden versterken, maatschappelijke deelname vergroten en de burgerkracht bevorderen. Verantwoordelijk gedeputeerde Bert Boerman: “Dit sluit aan op de participatiesamenleving zoals we die voor ogen hebben, waarbij initiatieven van onderop worden ondersteund. Dat doen we door het beschikbaar maken van kennis en netwerken maar soms ook met geld” Met het beschikbare budget kunnen minimaal 300 initiatieven met € 1.000 tot € 3.000 worden ondersteund.De initiatiefnemer bepaalt zelf hoe hij of zij het bedrag inzet, bijvoorbeeld als startgeld voor de uitvoering van een project, voor het inhuren van ontbrekende deskundigheid of ‘handjes’ of als cofinanciering voor een aanvraag elders.

Een voorwaarde is wel dat het initiatief wordt geplaatst op de provinciale website Jij&Overijssel/initiatiefkaart. Hiermee wordt de besteding inzichtelijk en worden initiatiefnemers in staat gesteld om kennis uit te wisselen met soortgelijke initiatieven elders. Overigens kunnen daar ook initiatieven worden geplaatst die niet om een bijdrage hebben gevraagd. Op de site is ook informatie te vinden van deskundigen die specifieke ondersteuning kunnen bieden bij initiatieven.

Werkwijze:

–          Indienen van de aanvraag kan met ingang van 2 juni a.s. via het aanvraagformulier op de website www.overijssel.nl/loket/subsidies/subsidies-thema/;

–          De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag;

–          De aanvragen worden binnen maximaal 4 weken afgehandeld.

–          Op de volgende website  kunnen de initiatieven worden gepubliceerd en bekenen; http://www.jijenoverijssel.nl/Initiatiefkaart/

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Goedendag, ik kreeg vandaag bij de nieuwsredactie van Provincie Overijssel een foutmelding vanuit deze pagina. De link naar de provincie Overijssel klopt niet meer. Deze subsidie bestaat niet meer.
    Misschien nog een keer verderop in het jaar. Maar deze subsidie was van vorig jaar.

    met vriendelijke groet,
    Heleen Greeve
    provincie Overijssel.

Reageer