Nieuw college geeft ruimte aan Zwollenaren

Zwolle – Met vier agenda’s voor een sociaal, ondernemend, toekomstgericht en levendig Zwolle heeft de nieuwe coalitie vanmiddag haar akkoord gepresenteerd. ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD willen veel samen met de inwoners van de stad oppakken. Gerdien Rots, ChristenUnie: “Het past bij deze tijd dat we ruimte geven aan Zwollenaren. Het is daarom een open akkoord, dat we met de stad concreet gaan invullen.”

16-05-2014_coalitieakkoord_gemeente_zwolle_01.jpg

Voor het eerst in de Zwolse historie presenteerden 4 vrouwelijke fractievoorzitters het coalitieakkoord…  

De vier partijen formuleren in het akkoord hun ambities voor de stad en geven een richting aan hoe ze die ambities willen waarmaken. Steeds wordt ook beschreven hoe de stad daarbij betrokken wordt. De ambities zijn samengevat in vier agenda’s: agenda’s voor een sociale stad, ondernemende stad, toekomstbestendige stad en levendige stad. Volgens Rots, fractievoorzitter van de ChristenUnie en leider van de onderhandelingen, worden de geformuleerde ambities binnen die agenda’s gedeeld door alle vier de partijen. “We zien dat er in Zwolle al een stevig fundament ligt. Op sociaal, duurzaam en economisch terrein doet Zwolle het goed. Zwollenaren zijn daarin de belangrijkste factor, vaak georganiseerd in organisaties, verenigingen en geloofsgemeenschappen. Op die basis kan de stad de uitdagingen voor de komende jaren aan.”

16-05-2014_coalitieakkoord_gemeente_zwolle_04.jpg

16-05-2014_coalitieakkoord_gemeente_zwolle_02.jpg 

De partijen willen dat iedereen in Zwolle meetelt en meedoet. Rots: “Dat vraagt om een gemeente die belemmeringen wegneemt om samen dingen op te pakken en ideeën en initiatieven uit de samenleving stimuleert.” In het nieuwe college wordt daarvoor specifiek een wethouder verantwoordelijk. Om particulier initiatief met cofinanciering te kunnen ondersteunen wordt het stadsontwikkelfonds van 4,7 miljoen euro breder ingezet.

Uit het akkoord

De inrichting van het sociaal domein is voor de coalitie topprioriteit. Vanaf 2015 kunnen Zwollenaren met hun zorgvragen terecht bij wijkteams, die de zorg dichtbij regelen. De medewerkers van de teams signaleren, schakelen het sociale netwerk in en leiden eventueel toe naar een zorgaanbieder die de Zwollenaar met een zorgvraag zelf uitkiest. Om meer zorgvragen te voorkomen heeft de coalitie veel aandacht voor preventie en het promoten van een gezonde levensstijl.

Daarnaast zet de coalitie stevig in op de arbeidsmarkt. Ondernemers, onderwijs en overheid werken samen aan een baankansenplan, wat deze collegeperiode duizend extra banen moet opleveren. De gemeente zorgt over een periode van vier jaar voor vijfhonderd stageplaatsen in de eigen organisatie en zet samen met het onderwijs in op een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Voor een goed werkende woningmarkt vindt de coalitie vooral het bouwen van meer goedkopere woningen belangrijk. Goedkoper wonen kan ook door lagere energiekosten gerealiseerd worden. Een platform voor duurzame innovatie moet er voor zorgen dat ook voor bestaande bouw isolatieprojecten  worden gestart en duurzaam energieverbruik toeneemt. Kleinere, particulier georganiseerde bouwprojecten krijgen letterlijk de ruimte.

Met een leegstandsteam wil de coalitie de leegstand van kantoren en winkels aanpakken om met name de binnenstad aantrekkelijker te maken. Met eigenaren, ontwikkelaars, corporaties, creatievelingen en omwonenden wordt innovatief hergebruik gestimuleerd. Bijvoorbeeld door de panden te veranderen naar woonruimte, maar het coalitieakkoord beschrijft als voorbeelden ook pop-upstores en tijdelijke exposities.

De vier partijen hebben tijdens de coalitievorming de mogelijkheid onderzocht om de bibliotheek in de binnenstad te houden. Nu dat niet realistisch blijkt, verhuist de bibliotheek naar de Zeven Alleetjes, aan de rand van de binnenstad.

Het coalitieakkoord is te vinden op de website van de gemeente Zwolle: www.zwolle.nl.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. er wordt nu gezegd dat men de ruimte geeft aan de Zwollenaren en dat ze betrokken worden .Dat zijn mooie woorden maar van weinig waarde .De afgelopen jaren zijn er vele dingen in de stad ondernomen die veel hebben gekost en waar vanuit de burgerij heftig is geprotesteerd .Maar het college was altijd horens doof en heeft gewoon onder de protesten toch de dingen uitgevoerd die de gemeente bakken geld hebben gekost.Dus ik moet nog zien hoe dat de komende 4 jaren uithaald en waar er nu weer onzinnige dingen geld over de balk worden gesmeten

  2. De bibliotheek gaat definitief naar het GGD gebouw aan de Zeven Alleetjes, men het aantal koopzondagen wordt niet uitgebreid. Dat blijft 1 per maand. De CU scoort, naast 2 wethouders, ook op inhoud!! Daar waren we al bang voor >:(

Reageer