Portefeuilles nieuw college Zwolle bekend

Zwolle – Direct na de presentatie van het coalitieakkoord heeft de coalitie van ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD in Zwolle ook de portefeuille-indeling van de burgemeester en kandidaat-wethouders bekend gemaakt.

16-05-2014_coalitieakkoord_gemeente_zwolle_03.jpg 

Burgemeester Henk Jan Meijer blijft verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving, dienstverlening, communicatie, lobby en positionering en internationale contacten. Het nieuwe college zet meer dan voorheen in op het beleidsterrein regionale samenwerking, dat eveneens in de portefeuille van de burgemeester blijft. Huidig ChristenUnie-wethouder Filip van As krijgt een deels nieuwe portefeuille met daarin verkeer, vervoer, mobiliteit, duurzaamheid, milieu en groenbeleid. Van As blijft verantwoordelijk voor dierenwelzijn, beheer openbare ruimte en de ontwikkeling van de binnenstad.

Ed Anker, de nieuwe kandidaat-wethouder voor de ChristenUnie in Zwolle, krijgt een portefeuille met een mooie balans tussen sociale en fysieke beleidsterreinen. Op sociaal gebied richt hij zich op het gezondheidsbeleid, jeugdbeleid en de jeugdzorg. Op fysiek terrein zitten ruimtelijke ordening en water, de Spoorzone en de schil om de binnenstad in zijn portefeuille.

PvdA-wethouder Nelleke Vedelaar wordt verantwoordelijk voor de beleidsterreinen zorg, WMO, sociale zaken en werkgelegenheid, armoedebestrijding en wonen. Daarnaast krijgt ze het ontwikkelingsproject Wezenlanden in haar portefeuille.

Jan Brink, kandidaat-wethouder namens D66, wordt verantwoordelijk voor het programma ‘initiatiefrijk Zwolle en dienstbare overheid’, over de manier waarop de gemeente het best kan aansluiten op initiatieven uit de samenleving. Daarnaast krijgt het huidige raadslid de beleidsterreinen financiën, bedrijfsvoering, onderwijs, cultuur, monumentenzorg en archeologie en het Kraanbolwerk onder zijn hoede.

VVD-wethouder René de Heer blijft verantwoordelijk voor economie, toerisme en evenementen, recreatie en vastgoed. Sport en de ontwikkeling van Stadshagen maken zijn portefeuille als wethouder compleet. Daarnaast blijft De Heer eerste locoburgemeester.

Op 26 mei wordt door de gemeenteraad over de benoeming van de kandidaat-wethouders gestemd. In diezelfde vergadering worden zij geïnstalleerd. Na hun benoeming worden zij aangesteld als wijkwethouders voor de verschillende Zwolse wijken.

Artikel delen:
Reacties 25
 1. Politieke move om Anker de portefeuilles ruimtelijke ordening en water, de Spoorzone en de schil om de binnenstad te geven. Zijn voorgangers worden daarmee uit de wind gehouden en hij kan zich verschuilen achter onbekendheid met het voortraject. Zou hij ook het onbenoemde rampenproject Katwolderplein krijgen?

 2. Coalitieakkoord gelezen! Gelukkig dekt de vlag de lading niet. In eerste aanleg was de indruk dat er weer te veel werd ingezet op het onderneminkje spelen door de gemeentelijke overheid. Het akkoord is echter veel belovend, toont gevoel en respect voor wat is met oog voor de toekomst, is evenwichtig, met kanttekening dat leefomgeving (de kiezer is primair ook bewoner!) er wat bekaaid vanaf komt. Ik ben positief!

 3. @adriaan
  Volgens mij heb je vroeger niet goed opgelet op school. Deze coalitie vertegenwoordigd een overgroot deel van de kiezers, en is een resultaat dat verwacht kon worden in een democratisch proces. Jouw reactie lijkt op die van een kleuter die geen ijsje krijgt.

 4. @’Ap’ vroeger kennelijk ook iets gemist over het niet kiezen van mensen die bewezen hebben verloren, zekers?! Ook niet zo opgelet als het ging over democratie en dergelijke?!

  De kiezers hebben hier in Zwolle onlangs bepaalde politieke partijen naar ‘winst’ en naar ‘verlies’ gestemd. Democratie heet dat. In sommige kringen ook wel bekend als volksheerschappij.

  Als dan een bepaalde politieke partij, die keer op keer, met name bij monde van de wethouder, keer op keer miskleunt, en ‘weggestemd’ bij die verkiezingen, toch weer terugkomt in een brede coalitie in ‘het Zwolse’, dan zijn bij sommige verstandige mensen ‘de rapen gaar’!

  Excuses voor de overvloed aan ‘ en ‘ rondom bepaalde namen, zogenaamde werkwoorden en ‘nicks’!!

 5. Het is kennelijk maar net hoe je er tegen aan kijkt.
  De 4 partijen in de huidige coalitie zijn de 4 partijen die het meeste aantal stemmen hebben gekregen bij de verkiezingen.
  Ook dat is democratie.
  Daarnaast gaat het om het borgen van bestuurlijke continuiteit. Het vraagt een evenwicht tussen uitslag en continuiteit.
  Om nog maar niet te spreken over het elkaar kunnen vinden op de belangrijkste thema’s.

 6. @hanekamp
  Volgens mij doet winnen of verliezen helemaal niet terzake. Het gaat er in de democratie om hoeveel stemmen je vertegenwoordigd. En dat is in dit geval een ruime meerderheid.

 7. Leonardo ik vind het ook ongelofelijk dat zulke gasten als De Heer de verliezer van de afgelopen periode daar op de foto staat te grijnzen.Hij heeft de afgelopen jaren alleen hier en daar een opening verricht met een glas wijn in de hand maar een boel dingen laten liggen.Het lijkt wel of hier de verliezers van de verkiezingen de winnaars zijn geworden.Ik denk dat menigeen de grote winnaar CU dat de komende periode nog kwalijk gaat nemen dat ze de heer nog in hun college dulden

 8. de heer heeft sport en ontwikkeling stadshagen ook in zijn portefeuille.Daar zullen de stadshagenezen blij mee zijn hij heeft stadshagen met de knip laten zitten en moet dan nu de ontwikkeling daar doen belachelijk

Reageer