Mondelinge vragen aanpassing kruising Dobbe

Hoewel ondernemers en omwonenden tot het laatst duidelijk hebben proberen te maken dat het aanleggen van een rotonde de onveilige verkeersituatie bij  Winkelcentrum de Dobbe echt oplost, is het college in de zomer overgegaan tot het uitvoeren van de omstreden aanpassingen van het kruisingsvlak. De VVD stelt maandagavond hierover een aantal mondelingen vragen (Lees verder) aan het college.

VVD: “Vrijwel direct nadat de rechter bepaalde dat er juridisch en procedureel geen aanleiding was om de werkzaamheden op te schorten ging de spreekwoordelijke schop in de grond. Het college heeft geen reden gezien zelf te wachten en eerst de lopende bezwaren af te ronden, maar heeft de rechterlijke uitspraak vertaald als groen licht voor het uitvoeren van het omstreden plan.” Dit staat in de ogen van de VVD Zwolle haaks op het motto samen maken wij de stad. “Temeer ook omdat uit gesprekken met ondernemers in het winkelcentrum blijkt dat niemand op de hoogte is van de duur van de werkzaamheden, de mogelijke gevolgen en de eventuele procedures indien werkzaamheden direct of indirect leiden tot schade.”

Hierover heeft de VVD Zwolle de volgende vragen:

  1. Waarom zijn de ondernemers in het winkelcentrum de Dobbe niet formeel op de hoogte gesteld van de consequenties van de uit te voeren werkzaamheden
  2. Op welke wijze heeft u met de ondernemers en omwonenden over de werkzaamheden aan de kruising gecommuniceerd
  3. Waarom heeft u er voor gekozen om direct na de rechterlijke uitspraak te starten met de werkzaamheden aan de kruising terwijl duidelijk was dat zowel emotioneel als rationeel het gaat om een beladen besluit met gering draagvlak.
  4. Op welke manier gaat u het effect van de genomen maatregelen meten en in hoeverre worden de ervaringen van de ondernemers en omwonenden hierbij meegenomen.

VVD Zwolle

René de Heer

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer