Groen en speeltuin buurt Aa-landen gerenoveerd

Zwolle – Afgelopen maart hebben bewoners van de Krammer, de Wielingen en het Zwin (Aa-landen) een deel van de nieuwe beplanting in het gemeentegroen van deze straten gezet. De bewoners hebben met de Gemeente afgesproken dat zij een belangrijk deel van het onderhoud van de groenpercelen voor hun rekening gaan nemen.

 

Ruim twee jaar geleden kwam de Gemeente met het plan de speeltuin te verkleinen en de groenpercelen te voorzien van gras met beukenhaagjes. De bewoners wilden echter het typische, gevarieerde Aalanden-groen met bomen, struiken en lage beplanting handhaven. De groenpercelen waren jarenlang verwaarloosd en verwilderd. De bewoners wilden graag renovatie van het groen en handhaving van de ruime speeltuin. Er volgde een reeks activiteiten: inventarisatie van bewonerswensen, bijeenkomst waar die wensen werden besproken en voorstellen werden voorgelegd. Een werkgroepje van drie bewoners kreeg het mandaat om met de Gemeente te gaan praten. Tijdens die bijeenkomst was een ieder duidelijk dat de Gemeente alleen benaderd kon worden met alternatieven wanneer de bewoners bereid waren mee te helpen bij het verdere onderhoud. De bewoners werden op de hoogte gehouden met een ‘Groen in onze buurt’, via hun brievenbus en later via e-mail.

De gesprekken met de Gemeente verliepen steeds constructiever en Tsjerk Jelsma (stedelijk beheerder beplanting), Mathilde van den Ende (landsschapsarchitecte) en Gerard Ballintijn (wijkbeheerder) kregen vertrouwen in de betrokkenheid van de bewoners. Het werkgroepje van drie werd uitgebreid tot zeven. Er volgden afspraken met de Gemeente over de inrichting van de speeltuin en de groenpercelen, afspraken die gezamenlijk en in goede sfeer tot stand zijn gekomen.

 

Het resultaat mag er zijn. Bijna al het oude groen (op een aantal bomen na) is gerooid en opnieuw, zeer gevarieerd ingeplant. Tsjerk Jelsma stelde voor vruchtbomen te planten. Vruchtbomenadviezen kwamen van de werkgroep Eetbaar Zwolle (Transition Town Zwolle). De zandplaat van de speeltuin is iets verkleind, omdat er op verzoek van bewoners een jeu de boules baan is gekomen. Verder is de zandplaat voorzien van nieuw zand en zijn de meeste speeltoestellen al weer teruggeplaatst. Op de natte vrijdagmorgen van 21 maart heeft een flink aantal bewoners meegeholpen met het planten van de lage planten. Bomen en struiken waren door de mannen van de Rova (voorheen plantsoenendienst van de Gemeente) geplant.  

 

Het grasveldje moet nog gedaan worden evenals een paar andere kleine zaken. De reacties van de bewoners, groot en klein, jong en oud, zijn unaniem zeer positief. 

 

"We zullen regelmatig de schoffel ter hand moeten nemen om de nieuwe planten in de wedloop met het onkruid de ruimte te geven om zich mooi te ontwikkelen. Maar bovenal, we gaan genieten van de gerenoveerde groenpercelen en de speeltuin."

 

De bewoners hebben de medewerking van de mensen van de Gemeente zeer gewaardeerd. 

Artikel delen:

Reageer