GroenLinks wil Essent-documenten openbaar

Zwolle – GroenLinks Zwolle roept het College van Burgemeester en Wethouders op de geheime documenten rond de verkoop van Essent aan RWE openbaar te maken. B&W meldde recent in antwoord op vragen van GroenLinks dat de provincie Groningen een juridische analyse zou hebben uitgevoerd op de hardheid van de duurzaamheidsafspraken met RWE/Essent uit 2009. Dat blijkt niet te kloppen. Alle reden voor openbaarheid, aldus fractievoorzitter Patrick Rijke.
 
Het Zwolse College van Burgemeester en Wethouders meldde in reactie op het pleidooi van GroenLinks voor een boete wegens het niet nakomen van de duurzaamheids-afspraken, dat de provincie Groningen een juridische analyse zou hebben uitgevoerd. Dat blijkt niet te kloppen. Er is recent helemaal geen juridische analyse op de hardheid van de duurzaamheidsafspraken uit 2009. En al helemaal niet door de provincie Groningen. ‘B&W heeft – al dan niet correct en compleet – reeds kleine stukjes uit geheime stukken geopenbaard. De puzzel is nu incompleet,’ aldus fractievoorzitter Patrick Rijke. ‘En het is ook nog eens de vraag waar het Zwolse College de inhoud van die analyse vandaan heeft gehaald.’ Alle reden dus voor volledige openbaarheid, aldus Rijke.

Het College van Zwolle meldde in de antwoorden aan GroenLinks: “gezien de aard van de doelstellingen en het te allen tijde in acht nemen van RWE’s interne investeringscriteria, lijken de kansen tot het succesvol indienen van een claim op grond van de Duurzaam-heidsovereenkomst door de Stichting minimaal.”

Als gevolg van deze mededeling komen de zogenaamde ‘bindende duurzaamheids-afspraken met RWE uit 2009’ in een ander daglicht te staan aldus Patrick Rijke. De ‘aard van de doelstellingen’ suggereert dat de afspraken met RWE boterzacht waren. Het is door de verenigde oud-aandeelhouders (provincies en gemeenten) van Essent nooit gemeld dat die afspraken boterzacht zouden zijn. Er werd bij hoog en laag beweerd dat de afspraken ‘keihard’ waren en ‘juridisch afdwingbaar’.
 
GroenLinks wil nu alle Essent-documenten openbaar hebben, zodat iedereen kan zien onder welke voorwaarden Essent aan RWE is verkocht door gemeenten en provincies. Transparantie is volgens GroenLinks een basisvoorwaarde onder de democratie. Provinciale Staten in Overijssel (voormalig groot-aandeelhouder Essent) houdt overigens komende woensdag een geheim debat over dit dossier. GroenLinks Statenlid Robert Jansen heeft gestreden voor openbaarheid, maar daar wilde het provinciebestuur niet aan. In dit debat moet het provinciebestuur verantwoording afleggen over de afspraken met RWE.
 
GroenLinks was voorstander van een boete voor de koper van Essent (RWE) wegens het schenden van de afspraken over investeringen in duurzame energie. De uitstoot van schadelijke stoffen door Essent is alleen maar gestegen sinds de verkoop aan RWE en de opwekking van duurzame energie daalt. Tijdens de verkoop in 2009 was afgesproken dat Essent juist duurzamer zou worden. GroenLinks steunde de verkoop overigens niet, mede vanwege het onduurzame karakter van RWE.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Openheid is altijd belangrijk in een democratie en al helemaal als het om de leefomgeving en duurzaamheid gaat. Ben benieuwd hoe B&W gaat reageren.

  2. Als je boetes gaat uitdelen zullen die vroeger of later altijd verhaalt worden op de klant; wij dus. Klassieke spagaat dus.

Reageer