Opknapbeurt voor Oude Vismarkt en Koningsplein

Zwolle – Bredere trottoirs, groene hagen en fietsparkeervakken. Dit zijn enkele ingrediënten van de metamorfose die de Oude Vismarkt en het Koningsplein ondergaan. Het college heeft het inrichtingsontwerp goedgekeurd dat in nauwe samenwerking is gemaakt met ondernemers, eigenaren en bewoners uit het gebied.  Als alles meezit, neemt de gemeenteraad voor de zomer een besluit over het ontwerp en uitvoeringskrediet. Dit najaar kan dan de opknapbeurt starten. 

 

Een aantrekkelijke groenstructuur, een betere oplossing voor het stallen van fietsen, het vergroten van de veiligheid, het tegengaan van leegstand en het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit. Dit zijn de speerpunten uit de visie die ondernemers, eigenaren en bewoners uit het gebied eerder hebben gemaakt. Het ontwerp is hierop gebaseerd. De verbreding van de trottoirs, nodigt uit om langs de gevels te lopen. De huidige fietsklemmen worden vervangen door ‘nietjes’. Lange rijen gestalde fietsen maken plaats voor fietsparkeervakken. Deze worden aangeduid met een gekleurde klinker en aan de kopse kant begrensd met een haag. Door aan het begin van de Oude Vismarkt geen nietjes te plaatsen, ontstaat vanaf de Grote Markt een open, aantrekkelijke en gastvrije entree. De historische gevels worden zichtbaar en komen daarmee beter tot hun recht dankzij de nieuwe groenstructuur met hagen en kleinere bomen.

Het ontwerp houdt rekening met een informatiezuil op de hoek van de Oude Vismarkt – Koningsplein. De ondernemers en eigenaren van het Koningsplein verkennen momenteel de mogelijkheden om ‘blinde’ gevels aantrekkelijker te maken.    

 

Acties

Naast de fysieke opknapbeurt, hebben betrokkenen in het gebied andere acties in gang gezet die het Koningsplein en de Oude Vismarkt ten goede komen. Zo is een aantal panden onlangs opgeknapt en hebben sommige ondernemers een contract gesloten voor het verwijderen van graffiti. Om de gevolgen van leegstand te beperken, zijn er contacten met ArtEz gelegd om lege etalages in te richten. Ook hebben ondernemers onderling afgesproken om het (toekomstige) groen zelf te onderhouden, fietsers die hun fiets verkeerd stallen aan te spreken en elkaar scherp te houden op de staat van onderhoud van de panden. 

 

Ontwikkelingsprogramma Binnenstad

De herinrichting van de Oude Vismarkt en het Koningsplein is een initiatief dat voortvloeit uit en mede mogelijk gemaakt wordt door het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2020. Gastvrijheid vormt daarin de rode draad. Zie ook:www.zwolle.nl/binnenstad.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. ze snappen het ook echt niet he,

    met het weghalen van de fietsenstallingen los je het probleem niet op,
    men wil met de fiets naar het centrum omdat met de auto de winkelstraten niet goed bereikbaar zijn gemaakt. dus moet er juist een goede fietsenstalling komen, op korte afstand van de Diezerstraat en grote markt, en zonder al teveel moeite. anders blijft de Zwollenaar ‘wildparkeren’.

  2. Helemaal juist!!

    er worden miljoenen uitgegeven aan bruggen over de stadsgracht (De Spiegel en Maagjesbolwerk) om de automobilist te paaien.En dat voor maar 100 meter verder lopen. Maar fietsstad 2014 blijft onvriendelijk voor de duurzame fietser. Je mag wel kopen bij de winkelier, maar je fiets voor de deur is ongepast.

Reageer