Cambridge Engels voor leerlingen van Greijdanus

Zwolle – Woensdag is het centraal examen Engels voor vwo-leerlingen. Het is een belangrijk vak omdat het na de middelbare school een grote rol blijft spelen, bijvoorbeeld in studie of werk met internationale contacten. Het Greijdanus College in Zwolle wil leerlingen de kans bieden om nog beter Engels te leren met het vak Cambridge Engels. Vanaf komend schooljaar zal dit onderdeel uitmaken van het onderwijsaanbod voor vwo-bovenbouw.

 

Een groot deel van de vwo-leerlingen kiest als vervolgopleiding een universitaire studie. Colleges en boeken in het Engels zijn hier geen uitzondering. Een stage of werk met internationale contacten is ook een van de mogelijkheden. Voor leerlingen die de Engelse taal op professioneel niveau willen beheersen, biedt het Greijdanus Cambridge Engels aan. Met het vak Cambridge Engels wordt er op een hoger niveau dan het reguliere programma les gegeven, dit zorgt voor een belangrijke aanvulling op de taalkennis en -vaardigheden.

Leerlingen kunnen in vwo 4 beginnen aan het vak Cambridge Engels. Ze halen in twee jaar een Certificaat in Advanced English. Dit is wereldwijd erkent op universiteiten en geeft vrijstelling van toelatingsexamens Engels op veel internationale opleidingen. Het examen wordt afgenomen buiten school en geslaagden worden geregistreerd via de British Council in Amsterdam.

Artikel delen:

Reageer