VVD wil Holtenbroek III strenger aanpakken

Zwolle – Schendingen van de openbare orde in Holtenbroek III hebben de zorgen van de VVD fractie gewekt. Negen overlast veroorzakende jeugdgroepen verstieren de boel in delen van onze stad en twee criminele groepen Antilliaanse Nederlanders in Holtenbroek zijn ondanks het instellen van een veiligheidsrisicogebied, een maatregel die preventief fouilleren mogelijk maakt, herhaaldelijk negatief in het nieuws gekomen.

Woningcorporaties hebben aangegeven ‘alles uit de kast te trekken om de boel te keren’ en burgemeester Meijer heeft in WNL’s Vandaag de Dag aangegeven ‘te proberen een aantal mensen uit huis te zetten. De VVD fractie is verheugd met aangekondigde maatregelen als meer preventief fouilleeracties, uithuiszettingen van overlastveroorzakers en een samenscholingsverbod. Niet criminelen, maar de overheid is de baas op straat. Wat de VVD betreft mag de gemeente in samenwerking met openbaar ministerie en de politie hiervoor verregaande maatregelen nemen. Naast de hiervoor genoemde maatregelen bestaan hiervoor nog meer mogelijkheden. Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer is op 20 mei akkoord gegaan met een verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester waarbij hij ‘in onvoorziene en spoedeisende gevallen direct een gebied aanwijzen waar de politie preventief mag fouilleren’.

De VVD heeft de volgende vragen:

-­‐ Hoeveel preventief fouilleeracties zijn inmiddels gehouden sinds de instelling van het veiligheidsrisicogebied in Holtenbroek III, en wat zijn hiervan de resultaten;

-­‐ Is de burgemeester het met de VVD eens dat het noodzakelijke element ‘dreiging’ van de openbare orde in Holtenbroek III afdoende vaststaat, en daarmee met directe ingang een samenscholingsverbod zou moeten worden ingesteld;

-­‐ Is de burgemeester ertoe bereid in zijn overleg met politie en openbaar ministerie de Amsterdamse aanpak ‘Top 600’ te betrekken, waarbij met de vijf pijlers: sneller ingrijpen, straf en zorg samen, gezinsgericht werken, groepsaanpak en betrokkenheid van scholen, asociaal en crimineel gedrag door jongeren wordt aangepakt?

Thom van Campen VVD Zwolle

 

Amsterdamse aanpak in het kort

De gemeente Amsterdam stelt grenzen. Overlast en criminaliteit worden niet geaccepteerd. De Top 600 pakt de meest criminele jongeren met voorrang aan. Maar ook andere ontspoorde jongeren geven we de kans om hun leven weer op de rails te krijgen. Wie niet meewerkt, krijgt (alsnog) te maken met het strafrecht.

De aanpak jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast bundelt en versterkt in de eerste plaats wat er al bestaat aan maatregelen en methodieken. De grootste verandering voor de komende tijd is dat het beleid sterker gericht wordt op de jonge leeftijdscategorie (10-­‐16 jaar), specifiek kinderen die op jonge leeftijd al antisociaal gedrag vertonen.

Vijf Pijlers

De aanpak kent vijf pijlers:

! Sneller ingrijpen

Er zit nog teveel tijd tussen het moment dat een jongere wordt aangehouden en de strafrechtelijke afhandeling van de zaak. Jongeren moeten ervaren dat hun criminele of overlastgevend gedrag consequenties heeft. Snellere analyse en het verkorten van de doorlooptijden in de strafrechtketen blijven centraal staan in het beleid. In de Pilot West wordt geprobeerd de doorlooptijden bij lichte vergrijpen terug te brengen tot maximaal een maand.

! Straf en zorg gaan samen, zonder vrijblijvendheid

Om sancties en hulpverleningsmaatregelen beter op elkaar aan te laten sluiten is een goede controle op de naleving daarvan nodig waarbij het leveren van maatwerk een belangrijk oogmerk is. In de komende jaren worden strafrecht, leerplicht, civiele maatregelen en zorg in een plan gezet. Amsterdam gaat zich ook inspannen voor een gecombineerde afdoening. Bij jongeren in de leeftijd van 12-­‐16 jaar is het uitgangspunt een goede combinatie tussen zorg en straf. Bij 16-­‐plussers is opsporing en vervolging het uitgangspunt. Daarnaast gaan we uit van de ‘stepped care’-­‐gedachte: jongeren worden zorgvuldig gevolgd tijdens en na interventies. Iedere jongere moet een passende interventie krijgen; waar dat nodig blijkt, wordt overgeschakeld op een andere interventie.

! Gezinsgericht werken

De afgelopen jaren is veel meer nadruk gelegd op de rol van het gezin bij de aanpak van overlast en criminaliteit. Een speciaal ontwikkeld regiemodel voor overlast gevende multiprobleemgezinnen (O)MPG wordt inmiddels in de hele stad ingezet. De komende jaren blijft het betrekken van het gezin centraal staan in het jeugd-­‐ en veiligheidsbeleid. Een belangrijke reden hiervoor is het voorkomen van nieuwe aanwas van jongere broertjes en zusjes van delinquente jongeren.

! Groepsaanpak

De groepsaanpak heeft de afgelopen periode positieve resultaten opgeleverd. In vergelijking met 2005 is het totale aantal jeugdgroepen met ruim 40 procent afgenomen en is een groot aantal buurten de overlast zichtbaar afgenomen. Jeugdgroepen oefenen echter invloed uit op jongere buurtjeugd, wisselen vaak van samenstelling en bewegen zich meer dan voorheen door de gehele stad. Daarom worden bestaande maatregelen zoals toezicht op straat en gezinsbezoeken verrijkt. Zoals met de 24-­‐dossiersaanpak waarbij 24 jongeren zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk een aanpak op maat krijgen en worden groepen jongeren gevolgd door straatcoaches als zij zich verplaatsen naar hangplekken in andere stadsdelen.

! Betrokkenheid van en bij scholen Scholen worden meer betrokken om de verbinding tussen straat-­‐, gezins-­‐ en schoolleven te verbeteren. Onderlinge afspraken tussen deze verschillende domeinen zorgt voor een gesloten circuit. Met de betrokkenheid van scholen wordt verzuimgedrag, een belangrijke voorspeller van criminaliteit, tegengegaan. Maar ook dragen scholen bij aan het signaleren van risicovol en antisociaalgedrag en voorkomt een prettig schoolklimaat hinderlijk en overlast gevend gedrag.

Bron: Gemeente Amsterdam, 20 mei 2014

Artikel delen:
Reacties 16
 1. Stoere taal: huisuitzettingen, maar in de praktijk wordt het probleem verhuisd naar een andere wijk en straat.
  Een hek erom heen en af en toe met de veegwagen van de Rova erdoor heen, zou ik zeggen 🙂

 2. Succes Thom,

  Ik hoop van harte dat niet bij woorden blijft maar dat er nu eindelijk iets gebeurd met gasten die overlast veroorzaken in de wijk HoltenbroekIII Maar ook in de overige delen van Holtenbroek zijn er overlastmakers genoeg.
  Zorg ervoor dat ze individueel aangesproken/aangepakt worden op de dingen die ze doen of juist niet doen.

  Holtenbroek is een mooie wijk met veel leuke mensen, zorg er voor dat die paar gasten die het verpesten aangepakt worden en het liefst hun gedrag veranderen zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan het woongenot in Holtenbroek.

  Indien er iemand voorbeelden nodig heeft kom b.v. op eens bij het winkelcentrum kijken.

  Geen woorden maar daden graag.

 3. Lijkt me weinig kans van slagen te hebben. De wil is er misschien wel, maar de mogelijkheden zijn zo beperkt. De Nederlandse wet staat gewoon niet veel toe. Het tuig wordt er altijd in zekere mate door beschermd. Verander dat eerst maar eens in Den Haag, VVD.

 4. Huisuitzettingen lossen het probleem daar niet op. Gaan ze door de buurt zwerven. Werkt denk ik averechts.
  Is zoiets als overleg met die groepen niet meer een optie?

 5. Sinds jaar en dag is het opperhoofd van de koddebeiers in Zwolle de burgemeester. En , jawel een VVD-er. En die partij wil wil het aanpakken?. Begin dan maar met jullie burgemeester.

 6. Typische gevolgenbestrijding van de VVD maar wel logisch aangezien van deze partij geen preventieve aanpak kan worden verwacht immers van deze partij mag de samenleving het lekker zelf uitzoeken.

 7. @Holtenbroeker

  Wat voor voorbeelden bedoel je in het winkelcentrum? Positief of negatief? Ik zie er wel eens een groepje rondhangen bij de bankjes maar is dat nou overlast?

 8. Moet ook zeggen dat ik zeer regelmatig in holtenbroek ben en me daar absoluutheid onveilig voel. Inderdaad, in het winkelcentrum zijn vaak mensen aanwezig die gauw aan een vooroordeel worden gekoppeld, maar ik heb daar nog nooit van mijn leven enige last van ervaren. Sterker nog, groet groet ze en ze groeten vriendelijk terug.

Reageer