Overijssel voldoet aan normen luchtkwaliteit

Zwolle – De provincie Overijssel voldoet in 2015 of mogelijk al eerder aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Dat heeft de provincie aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu laten weten. De afgelopen jaren zijn verschillende maatregelen getroffen om uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide te verminderen. Problemen met deze stoffen doen zich vooral voor rondom drukke verkeerswegen en veehouderijbedrijven. Het rijk is in 2009 het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) gestart om te hoge concentraties fijn stof en stikstofdioxide  tegen te gaan. De provincie heeft daaraan samen met de gemeenten Deventer en Zwolle deelgenomen.

 

Overijssel telde verschillende knelpunten waar het gehalte stikstofdioxide (NO2) in de lucht te hoog was, voornamelijk in de steden en langs drukbereden verkeerwegen. Het laatst overgebleven knelpunt was de burgemeester van Roijensingel in Zwolle. Over deze weg rijden veel stads- en streekbussen. Sinds de start van het NSL heeft de provincie Overijssel bij twee nieuwe aanbestedingen voor het busvervoer  bedongen dat er schonere bussen moesten gaan rijden. Hiermee is de overschrijding van de norm opgelost. Op termijn (2018) wordt het busstation in Zwolle verplaatst van de voorkant naar de achterkant van het station. De verwachting is dat dan de concentratie van stikstofdioxide aan de Van Roijensingel nog verder zal dalen. Daarnaast rijdt op de weg minder verkeer dan eerder werd aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Zwolle. Hierdoor zijn prognoses ook naar beneden bijgesteld.

 

Fijn stof

 

Binnen de provincie zijn er geen problemen met fijn stof (PM10). Het verkeer zorgt al jaren niet meer voor een overschrijding, en ook de veehouderij opereert binnen de Europese normen voor luchtkwaliteit. Door middel van vergunningverlening en handhaving zien de gemeenten erop toe dat veehouderijen aan de normen blijven voldoen.

 

Beëindiging samenwerking

 

Omdat de luchtkwaliteit in Overijssel uiterlijk in 2015 voldoet aan de Europese normen, neemt de provincie Overijssel niet deel aan de verlenging van het rijksprogramma Nationale Samenwerking Luchtkwaliteit. Dit programma beoogt om in uiterlijk 2015 de luchtkwaliteit binnen de Europese normen te krijgen. Omdat onzeker is of dit doel in heel Nederland wordt gehaald, wil het Rijk het programma verlengen tot 2017.

 

De provincie Overijssel werkt aan een gezonde en veilige leefomgeving voor al haar inwoners. Dat doen wij onder meer door duurzame mobiliteit te bevorderen en milieuknelpunten op te lossen. Zo subsidieert de provincie onder meer het rijden met schonere en stillere voertuigen op elektriciteit en groengas.

Artikel delen:

Reageer