Tevredenheid Windesheimstudenten stijgt verder

Zwolle – Windesheimstudenten zijn meer tevreden over hun opleiding in het algemeen dan vorig jaar. Bijna drie op de vier studenten (73%) zijn tevreden over hun studie. Vorig jaar was dat nog 71%. Ook bij de onderliggende thema’s, met name die over het docentenkorps en de studiefaciliteiten, zijn Windesheimstudenten meer tevreden dan in 2013. Dit blijkt uit de eerste resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) die donderdag bekend zijn gemaakt.

 

De enquête bestaat uit twintig tevredenheidsthema’s en enkele losse stellingen. Windesheimstudenten zijn op bijna alle thema’s ook meer tevreden dan hbo-studenten elders in het land. In vergelijking met vorig jaar is de tevredenheid vooral gestegen bij de thema’s: docenten, studiefaciliteiten, informatievoorziening, kwaliteitszorg, studiebegeleiding en stage & opleiding. Albert Cornelissen, voorzitter College van Bestuur Windesheim is zeer te spreken over de uitkomsten: ‘We hebben in het afgelopen jaar – samen – opnieuw hard gewerkt aan de onderwijskwaliteit. Het is geweldig dat onze studenten dit zo waarderen. Voor komend jaar: noblesse oblige!’

Meer tevreden dan hbo-gemiddelde

Windesheim scoort significant hoger dan het landelijk hbo-gemiddelde op tevredenheid opleiding in het algemeen, inhoud, docenten, loopbaanvoorbereiding, faciliteiten, toetsing, groepsgrootte, stage, rooster, begeleiding en kwaliteitszorg. Ook bij de afzonderlijke stellingen ‘sfeer op de opleiding’ en ‘opleiding aanraden’ doet Windesheim het significant beter dan het landelijk hbo-gemiddelde. De thema’s algemene vaardigheden, onderzoek en studielast ligt het tevredenheidspercentage op hetzelfde niveau als landelijk. Windesheimstudenten vinden daarnaast significant vaker dan landelijk dat de aangeboden contacttijd precies goed is. Het percentage studenten dat 12 uur of meer aangeboden contacttijd opgeeft, is bij Windesheim wel significant lager dan landelijk.

 

Prestatieafspraak voor 2015

Windesheim heeft een hoge ambitie en deze vastgelegd in afspraken met het ministerie van OCW voor de periode 2012-2016. De NSE wordt voor deze afspraken als meetinstrument gebruikt omdat Windesheim de enquête ziet als een van de belangrijkste thermometers om studenttevredenheid te meten. Windesheim heeft afgesproken te groeien naar een algemene tevredenheid van 72% op 31 december 2015. Wanneer de tevredenheidscore van 73% voor 2014 volgend jaar wordt geëvenaard, zijn de bachelorprogramma’s kwalitatief hoogwaardig en voldoet Windesheim aan deze afspraak.

 

Waarom is de NSE belangrijk?

De NSE (www.nse.nl) brengt verbeterpunten aan het licht waarmee opleidingen aan de slag kunnen. In dit jaarlijkse onderzoek wordt alle hbo- en wo-studenten naar hun mening gevraagd over onder andere studie-inhoud, werkvormen, docenten en studeerbaarheid. De resultaten bieden een belangrijk handvat om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Want wie kan er beter oordelen over een opleiding en onderwijsinstelling dan de student zelf? Hun antwoorden leveren belangrijke input voor onder andere de Keuzegids en de Studiekeuzegids van Elsevier.

 

De respons blijft met 41% bij Windesheim onverminderd hoog. Net als vorig jaar steekt deze daarmee uit boven het landelijke hbo-gemiddelde. De NSE 2014 liep van half januari tot begin maart.

 

Over de NSE

De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123. Opgezet door de Vereniging Hogescholen, NRTO, VSNU en de studentenorganisaties LSVb en ISO vertegenwoordigt de stichting het hele hoger onderwijs. Onderzoeksbureau Intomart GfK voert het onderzoek uit.

Artikel delen:

Reageer