Kamervragen over toegankelijke mammografie

Zwolle – De drie Zwolse kamerleden Tjitske Siderius (SP), Eddy van Hijum (CDA) en Arie Slob (CU) stellen schriftelijke vragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de situatie dat Zwolse rolstoelafhankelijke vrouwen voor de screening op borstkanker niet meer terecht kunnen in het ziekenhuis van Zwolle. 

De drie Zwollenaren vragen zich af of de minister op de hoogte is van het feit dat rolstoelafhankelijke vrouwen die geen gebruik kunnen maken van de mobiele units van Bevolkingsonderzoek Oost voor de periodieke mammografie (screening borstkanker) niet meer naar de Isala Klinieken kunnen voor deze screening maar naar de ‘vaste unit’ in Apeldoorn moeten reizen. Ook vragen de kamerleden zich af of het waar is dat het beleid is dat er van rolstoelafhankelijke vrouwen die geen gebruik kunnen maken van de mobiele units wordt verwacht dat zij voor het bevolkingsonderzoek naar een vaste unit reizen als deze reis maximaal 45 minuten reistijd vergt voor een enkele reis? Het kan dan zo zijn dat een rolstoelafhankelijke vrouw uit Kampen wel gebruik mag maken van de Isala Klinieken voor het bevolkingsonderzoek, maar een rolstoelafhankelijke vrouw uit Zwolle niet, omdat de reistijd enkele reis vanuit Kampen naar de vaste unit in Apeldoorn langer is dan 45 minuten en vanuit Zwolle korter. De kamerleden vragen de minister of ze bereid is om het beleid aan te passen. 

Verder vragen de drie kamerleden zich af od de minister ervan bewust is dat voor rolstoelafhankelijke vrouwen die voor de screening op borstkanker naar een vaste unit worden verwezen het vervoer met Valys een extra drempel kan opwerpen om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek, vanwege de beperking in aantal kilometers en de hoge kosten die hieraan verbonden kunnen zijn? De drie Zwollenaren vragen de minister of zij bereid is om deze drempel op korte termijn te slechten voor deze vrouwen door bijvoorbeeld het vervoer naar het bevolkingsonderzoek uit te zonderen van het maximaal aantal kilometers dat iemand op jaarbasis met Valys kan reizen.

 

De kamerleden vragen de minister vervolgens of dit beleid van Bevolkingsonderzoek Oost in haar ogen in de Agenda 22 past en het inclusieve beleid dat de regering zegt voor te staan. Ze zouden graag een toelichten hierop willen hebben van de minister.

Artikel delen:
Reacties 4
 1. Wat een wonderlijke redenering. Ik kan er eigenlijk niet bij. Als de Isala de mogelijkheid niet zou hebben gehad, omdat het in Apeldoorn geconcentreerd was, zou het een ander verhaal zijn. Nu rolstoelafhankelijke vrouwen uit de omgeving wel in Zwolle terecht kunnen, slaat het nergens op dat Zwolse vrouwen naar Apeldoorn moeten. Logischer (en goedkoper) is dat vrouwen worden ingedeeld bij de dichtsbijzijnde optie. Ik ben benieuwd naar het antwoord van de minister.

 2. De antwoorden van minister Schippers:

  Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Siderius (SP), Van Hijum (CDA) en Slob (CU) over de situatie dat Zwolse rolstoelafhankelijke vrouwen voor de screening op borstkanker niet meer terecht kunnen in het ziekenhuis in Zwolle.
  (2014Z09454)

  1 ??Bent u op de hoogte van het feit dat rolstoelafhankelijke vrouwen, die geen gebruik kunnen maken van de mobiele units van Bevolkingsonderzoek Oost, voor de periodieke mammografie (screening borstkanker) niet meer naar de Isala Klinieken kunnen, maar naar de ??vaste unit?? in Apeldoorn moeten reizen? 1)

  1?? Ja.??  ??

  2 ??Is het waar dat het beleid is dat er van rolstoelafhankelijke vrouwen die geen gebruik kunnen maken van de mobiele units wordt verwacht dat zij voor het bevolkingsonderzoek naar een vaste unit reizen, als deze reis maximaal 45 minuten reistijd vergt voor een enkele reis? Zo ja, vindt u het niet opmerkelijk dat een rolstoelafhankelijke vrouw uit Kampen wel gebruik mag maken van de Isala Klinieken voor het bevolkingsonderzoek, maar een rolstoelafhankelijke vrouw uit Zwolle niet, omdat de reistijd enkele reis vanuit Kampen naar de vaste unit in Apeldoorn langer is dan 45 minuten, en vanuit Zwolle korter? Zo ja, bent u bereid het beleid aan te passen?

  2?? Het beleid van de stichting Bevolkingsonderzoek Oost is om vrouwen, dus ook rolstoelafhankelijke vrouwen, zoveel mogelijk te laten deelnemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker in de eigen screeningslocaties. Op deze manier kunnen kwaliteit en uniformiteit van het bevolkingsonderzoek zo goed mogelijk geborgd worden. In de regio Oost heeft de vaste unit de voorkeur omdat deze units altijd rolstoeltoegankelijk zijn en voorzien van alle benodigde faciliteiten zoals rolstoeltoiletten en ruime wachtkamers. Hierbij wordt een maximale enkele reistijd voor de cliënten van 45 minuten aangehouden. Een bezoek aan een mobiele unit dicht in de buurt is goed mogelijk voor handgedreven (niet te zware en te grote) rolstoelen. Als een bezoek aan een vaste of mobiele unit niet binnen de fysieke mogelijkheden behoort of een te grote reisafstand oplevert, is er de uitzonderingsoptie om het bevolkingsonderzoek in het ziekenhuis uit te laten voeren.

  ??3 ??Bent u zich ervan bewust dat voor rolstoelafhankelijke vrouwen, die voor de screening op borstkanker naar een vaste unit worden verwezen, het vervoer met Valys een extra drempel kan opwerpen om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek, vanwege de beperking in aantal kilometers en de hoge kosten die hieraan verbonden kunnen zijn? Bent u bereid deze drempel op korte termijn te slechten voor deze vrouwen, door bijvoorbeeld het vervoer naar het bevolkingsonderzoek uit te zonderen van het maximaal aantal kilometers dat iemand op jaarbasis met Valys kan reizen? Zo nee, waarom niet?

  3 Ik ben mij ervan bewust dat het voor rolstoelafhankelijke vrouwen meer tijd, geld en energie kost om deel te kunnen nemen aan een landelijk screeningsprogramma. Ik ben niet bereid om het vervoer naar het bevolkingsonderzoek uit te zonderen van het maximaal aantal kilometers dat iemand op jaarbasis met Valys kan reizen aangezien dit een precedent kan scheppen voor andere situaties. Wel zijn er andere mogelijkheden om de drempel te slechten. Het RIVM en de uitvoeringsorganisaties, waaronder de stichting Bevolkingsonderzoek Oost, spannen zich maximaal in om zoveel mogelijk vrouwen uit de doelgroep te laten deelnemen aan het reguliere bevolkingsonderzoek. Door het RIVM en de uitvoeringsorganisaties wordt voortdurend gewerkt aan optimalisatie van de uitvoering. Partijen die rolstoelgebonden vrouwen vertegenwoordigen zijn uitgenodigd om op onderdelen hierin mee te denken. Ook wordt door Bevolkingsonderzoek Oost de mogelijkheid onderzocht voor een vaste screeningsunit in Zwolle.??  ??
  4 ??Past dit beleid van Bevolkingsonderzoek Oost in uw ogen in de Agenda 22 en het inclusieve beleid dat het kabinet zegt voor te staan? Zo ja, kunt u dit toelichten?

  4?? Het beleid dat gevoerd wordt streeft ernaar vrouwen die rolstoelafhankelijk zijn zoveel mogelijk op eenzelfde manier te behandelen en volgens dezelfde kwaliteitscriteria te onderzoeken als vrouwen die niet in een rolstoel zitten. Dat moet mijns inziens ook het uitgangspunt zijn.??Daarnaast worden rolstoelafhankelijke vrouwen en vrouwen die slecht ter been zijn gevraagd contact op te nemen met de regionale uitvoeringsorganisatie. In een persoonlijk contact kan dan worden bekeken of screening in een vaste of mobiele unit in de buurt ook daadwerkelijk haalbaar is voor de individuele vrouw.?? 

  ??1) meldingen bij de Zwolse Gehandicaptenraad ??

Reageer