Nieuw inzicht bij kinderen met astma

Zwolle – Kinderen met astma hebben vaker last van angst, depressie en een laag zelfbeeld dan kinderen zonder astma. Recent onderzoek door artsen van het Amalia kindercentrum van Isala toont dat dit vooral ontstaat als het astma niet goed onder controle komt tijdens de behandeling. Angst en depressie kunnen worden voorkómen door het astma goed te behandelen en kinderen en ouders intensief te begeleiden. Tot nu toe was onduidelijk of astma de oorzaak was van depressie en angst, of omgekeerd: dat depressie en angst werd veroorzaakt door astma.

In de literatuur is uitvoerig beschreven dat kinderen met astma vaker last hebben van angsten en depressie dan kinderen zonder astma. De aard van deze relatie was echter nog niet duidelijk: wat was nu de kip, en wat het ei? Met het nieuwe Zwolse onderzoek is aangetoond dat angst- en depressieklachten vooral samenhangen met de mate van hoe het astma onder controle is; hoe meer een kind last heeft van astma, des te groter de kans op angst en depressie.

Het Amalia kindercentrum van Isala werkt nu sinds 10 jaar met een team van kinderartsen en kinder(long)verpleegkundigen om kinderen met astma en hun ouders zo te begeleiden dat de kinderen een normaal leven kunnen leiden, met zo weinig mogelijk last van hun astma.
 
“Wij halen bijzonder goede resultaten met deze manier van behandelen. Vrijwel alle kinderen met astma die wij behandelen hebben hun astma volledig onder controle, en bij die groep zien we dan ook net zo veel angsten en depressies als bij een groep gezonde kinderen zonder astma,” aldus kinderarts prof.dr. Paul Brand van het Amalia kindercentrum van Isala.
 
In het onderzoek werden 70 kinderen die hun astma onder controle hadden vergeleken met 70 gezonde leeftijdsgenoten. Er werden geen significante verschillen gevonden in de mate van depressie, angst en negatief zelfbeeld tussen astma en de controlegroep. Wel werd er een mate van samenhang gevonden tussen slechtere astmacontrole en depressieve symptomen.
 
Lees ook het onderzoeksartikel van Sarah L. Letritre, Eric P. de Groot en Paul Brand 
(Bron: Archives of Disease in Childhood).
Artikel delen:

Reageer