D66 stelt vragen aanpak kindermishandeling

Zwolle – Naar aanleiding van het rapport ‘Preventie van kindermishandeling in gemeenten’ stelt de fractie van D66 vragen aan het college. Kindermishandeling komt in Nederland nog steeds op grote schaal voor. 

Naar schatting van professionals worden jaarlijks ruim 118.000 kinderen slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing, misbruik of getuige van geweld tussen partners (gemiddeld 34 per 1000). Per jaar overlijden er ongeveer 50 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling. Dit is te lezen in het rapport van de Kinderombudsman dat onlangs is uitgekomen. Ook concludeert het rapport dat beleid vaak onvoldoende resultaten oplevert. Wij willen weten wat de stand van zaken in Zwolle is en of we bij zouden moeten sturen om er voor te zorgen dat zo veel mogelijk kinderen nooit te maken krijgen met mishandeling of hulp krijgen.

In  het rapport, staat de stand van zaken rondom het voorkomen van kindermishandeling in gemeenten centraal en wordt advies gegeven over de nieuwe verantwoordelijkheid van gemeenten vanaf 1 januari 2015 wanneer deze tevens voor de aanpak van kindermishandeling verantwoordelijk worden. De Kinderombudsman komt in zijn onderzoek tot de conclusie dat driekwart van de Nederlandse gemeenten beleid heeft ten aanzien van de preventie van kindermishandeling. Desondanks, levert dit onvoldoende resultaten op voor ouders en kinderen. Er is onvoldoende zicht op mishandelde kinderen, en op bekende risicogroepen, er wordt onvoldoende gemonitord op de resultaten, zoals het bereik en effect van ingezette programma’s. Ook is er vaak geen zicht op de doelgroepen die gemeenten willen bereiken en worden deze groepen dus vaak ook niet bereikt. Daarnaast wordt onvoldoende gemonitord op de resultaten, zoals het bereik en effect van ingezette programma’s. 

Ook ontbreken bij de meeste gemeenten belangrijke preventiedoelstellingen in het beleid. Nog geen derde van de gemeenten heeft voorlichting aan kinderen, screening van zwangere vrouwen en voorlichting aan jonge ouders over geweldloos opvoeden in het gemeentelijke beleid opgenomen. Uit de analyse blijkt dat maar 2% van de gemeenten alle tien onderzochte preventie-doelstellingen heeft opgenomen in haar beleid.

Naar aanleiding hiervan heeft D66 de volgende vragen conform artikel 45 van het reglement van orde:

  1. Heeft u zicht op de doelgroepen (incl. de risicogroepen) en op de resultaten van het beleid ten aanzien van de preventie van kindermishandeling?
  2. Heeft u zicht op de doelgroepen die Zwolle in haar beleidsdoelstellingen bereikt?
  3. Wordt de inzet van de Zwolse preventieprogramma’s Kindermishandeling en de effecten ervan gemonitord?
  4. Wilt u de gemeentelijke regietaak ten aanzien van de preventie van kindermishandeling versterken zoals het rapport aanbeveelt? (Het in beeld brengen van risicogroepen, het gebruik van effectieve programma’s en het benutten van instrumenten voor verbetering van de gemeentelijke monitoring?)
  5. Bent u van plan het advies van de Kinderombudsman m.b.t. de doelstelling om 50% minder kinderen dat met mishandeling te maken krijgt over te nemen, zo nee waarom niet?
  6. Worden kinderen betrokken bij de beleidsvorming over kindermishandeling? Zo nee waarom niet en bent u van plan dit wel te gaan doen?

Over een aantal weken krijgt D66 antwoord en bepaalt hert of verdere stappen genomen moeten worden.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Dit is toch waar het om gaat, goed bezig D66. Bij mijn kinderen op school (Wendakker Zwolle) draaide er afgelopen jaar ook een erg mooie training. Daarin werden dingen als slaan / een tik krijgen thuis besproken en oefeningen gedaan met hulp vragen enz. Mijn dochter kreeg de training dit jaar in groep 7.

Reageer