Aanleg rijbanen en rotonde Roelenweg gereed

Zwolle – Op vrijdag 30 mei aanstaande zijn de reconstructiewerkzaamheden aan de noordzijde rijbaan en de rotonde van de Burgemeester Roelenweg afgerond. De weg en de rotonde zijn in beide rijrichtingen vanaf zaterdag 31 mei  aanstaande weer toegankelijk, voor zowel fietsverkeer als autoverkeer. Vanaf maandag 2 juni start aannemer Schagen met de uitvoering van de laatste werkfasering van het reconstructieproject, op het noordelijk deel van de Pannekoekendijk. Om de bereikbaarheid van het Zwolse centrum goed te houden, worden er diverse verkeersmaatregelen ingezet.  

 

kaart_werkfasering_reconstructie_roelenweg_maart-begin_juli_2014.jpg 

 

Tijdens de laatste werkfasering wordt het noordelijk deel van de Pannekoekendijk, gedeelte tussen de rotonde en de kruising met de Katerdijk, van 2 juni tot begin juli heringericht. Er komt een vrijliggende busbaan in het midden van de weg en twee vrijliggende rijbanen voor de auto. Daarnaast worden herstelwerkzaamheden aan de beide aanbruggen van de Hofvlietbrug verricht. Het werk bestaat uit: het aansluiten van het dubbelzijdig fietspad op de rotonde, verwijderen van bypass ter hoogte van de rotonde, opbreken van de rijbanen, herstellen van beide aanbruggen van de Hofvlietbrug, en het opnieuw aanbrengen van de autorijbanen met een vrijliggende busbaan in het midden. Van maandag 2 juni t/m begin juli is de Pannekoekendijk, gedeelte tussen de rotonde en de kruising met de Katerdijk, voor het autoverkeer afgesloten.

 

artist_impression_noordelijk_deel_pannekoekendijk.jpg

Artist Impression Gemeente Zwolle

 

omleidingroelenweg_2.jpg 

Gedurende die periode blijft de eenrichtingsverkeer voor fietsers op de Schuttevaerkade gelden, waarbij fietsers vanaf de Burg. Roelenweg/Pannekoekendijk uitsluitend kunnen rijden richting de Schuttevaerkade/Rembrandtlaan. Verkeersregelaars zijn aan het begin van de werkfasering aanwezig om gevaarlijke situaties en opstoppingen te voorkomen.  

  

Auto

Ook tijdens de werkzaamheden blijft de Zwolse binnenstad prima bereikbaar. De alternatieve route voor het autoverkeer vanaf de Schuttevaerkade richting de A28-Amersfoort/Apeldoorn en het centrum (het Rodetorenplein) loopt via de Burg. Roelenweg, de Blaloweg en de Katerdijk. Het autoverkeer vanaf de Pannekoekendijk richting de A28-Meppel kan evenals rijden via de Katerdijk en Blaloweg. Voor een snellere route, kan men de aanwijzingen op de verkeersborden volgen of de Minder Hinder widget raadplegen op website www.zwolle.nl/roelenweg.    

 

Fiets

Met de  fiets blijft de binnenstad tijdens de werkzaamheden prima bereikbaar. Fietsers vanuit de wijken Holtenbroek en Stadshagen richting het centrum en omgekeerd, kunnen over het nieuwe dubbelzijdig fietspad Burg. Roelenweg rijden. Fietsers richting de Schuttevaerkade of de Burg. Roelenweg kunnen oversteken op de rotonde. Ook kunnen fietsers op de kruising Katerdijk/ Pannekoekendijk oversteken. Vanaf de Schuttevaerkade en Burg. Drijbersingel richting de Pannekoekendijk moeten fietsers omrijden via de Dijkstraat, Buitenkant, Jufferenwal en Kamperpoortenbrug. 

 

Bereikbare binnenstad

De reconstructie van stadsentree Burgemeester Roelenweg is één van de diverse samenhangende maatregelen, die de gemeente Zwolle van 2012 t/m 2016 aan de westkant van het Zwolse centrum uitvoert, om de Zwolse binnen(stad) beter bereikbaar te maken. Als eerste is in het voorjaar van 2013 de stadsentree Katerdijk heringericht. 

Van maart tot medio juli dit jaar is de herinrichting van de Burg. Roelenweg in uitvoering. De noodzakelijke wegaanpassingen aan de Pannekoekendijk, Harm Smeengekade en de Willemskade duren van maart 2015 tot november 2016. Overlast en tijdelijke verkeersmaatregelen zijn onvermijdelijk. De grootste overlast wordt verwacht in de periode maart-mei 2015, daarna neemt de overlast naar verwachting behoorlijk af. De gemeente en de samenwerkingspartners spannen zich in om de overlast voor iedereen zo beperkt mogelijk te houden. Op website zwolle.nl/roelenweg vindt men meer informatie over de plannen en uitvoering van Reconstructie stadsentree Burgemeester Roelenweg.

Artikel delen:
Reacties 3

Reageer