Aanpak eikenprocessierups

Zwolle – De provincie Overijssel gaat ook dit voorjaar de eikenprocessierups bestrijden, die aanwezig is in eikenbomen langs provinciale wegen. De bestrijding vindt plaats bij wandel- en fietspaden. De rups heeft brandharen die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken, zoals jeuk en irritatie van huid en slijmvliezen. Overlast is er niet alleen bij aanraking van de rups, maar de brandharen worden ook via de lucht verspreid.

De provincie bestrijdt de rups op twee manieren. Afgelopen maand is op ongeveer 125 locaties langs 38 provinciale wegen een biologisch bestrijdingsmiddel (Xentari BT) ingezet, dat niet schadelijk is voor de gezondheid. Het bestrijdingsmiddel gaat in het eikenblad zitten en is dodelijk voor de rups als hij ervan eet. Dit voorkomt dat de rups tot wasdom komt en haren kan verliezen. Op locaties waar de rupsen zich wel ontwikkelen en overlast bezorgen voor fietsers en voetgangers laat de provincie de rupsen vanaf half juni verwijderen met een rupsenzuiger. Dit is een soort grote stofzuiger, waarmee de rupsen weggezogen worden. Op locaties waar zeldzame vlindersoorten (flora / faunawet) voorkomen, worden de eikenprocessierupsen bij overlast alleen d.m.v zuigen bestreden.

Eikenbomen, waar de eikenprocessierupsen in voorkomen, zijn te herkennen aan de nesten op de stam of op de dikke takken. De nesten zijn dichte, witte spinsels. Met borden worden de weggebruikers gewezen op de bestrijdingsactie.

Artikel delen:

Reageer