Weidevogels dood door maaiwerkzaamheden

Zwolle – CDA Zwolle heeft kennis genomen van maaiwerkzaamheden in het Zwolse waardoor broedende weidevogels zouden zijn vermorzeld. Ondanks het feit dat een buurtbewoner het betrokken loonbedrijf attendeerde op de aanwezige nesten, zijn de maaiwerkzaamheden afgerond door het betreffende loonbedrijf.

 

De fractie van het CDA kan in beginsel moeilijk geloven dat dit de gang van zaken is geweest. De schijnbare  onverschilligheid in handelen is schokkend. Het CDA weet dat het gemeentelijk groenbeleid juist ziet op een goed evenwicht tussen onderhoud van groen en respect voor broedsels. Zeker als het gaat om de weidevogels. Ook van boeren binnen de gemeentegrenzen wordt de nodige inzet gevraagd voor behoud van de weidevogels. En dan past het voorval niet in het beeld van beheer van de openbare ruimte dat het CDA graag voor staat. Het CDA stelt  over de kwestie vragen aan het college in Zwolle. De gemeente Zwolle betreurrt het incident (zie Lees verder).

De volgende vragen:

 • Is het voorval u bekend, dan wel bent u via andere weg geïnformeerd over het voorval?
 • Zijn de maaiwerkzaamheden in opdracht van de gemeente verricht?
 • Zo ja, is bij aanbesteding van de betreffende werkzaamheden expliciet inzet voor instandhouding van de weidevogels gewaarborgd?
 • Zo nee, wordt op andere wijze geborgd dat broedsels van met name weidevogels dienen te worden beschermd bij maaiwerkzaamheden?
 • Welke acties onderneemt de gemeente richting het betreffende loonbedrijf als het gaat om het voldongen feit dat nesten zijn weggemaaid?
 • Welke acties gaat de gemeente ondernemen om te voorkomen dat het voorval in de toekomst nog eens kan gebeuren?

 

Mogen wij rekenen op een spoedige beantwoording en dito actie!

 

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

 

Martijn v.d. Veen 

 

 

Reactie gemeente Zwolle:

 

Gisteren zijn er in Stadshagen tijdens maaiwerkzaamheden van braakliggend terrein weidevogelnesten kapot gemaaid. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in het kader van het project Stadshagen.

Op verzoek van bewoners worden braakliggende terreinen in onder meer Stadshagen gemiddeld twee keer per jaar gemaaid. Dit om te voorkomen dat zaden en pollen in de tuinen van de bewoners terechtkomen. Hier wordt door bewoners vaak om gevraagd.

Maaien gebeurt in het kader van regulier beheer gefaseerd: 
Wegbermen worden eind mei en begin juni gemaaid. Op die plekken is de kans op broedsel minimaal en de medewerkers van Rova die het maaien uitvoeren of begeleiden hebben voldoende kennis om in te spelen op een situatie waarbij toch broedende vogels worden aangetroffen.
Grotere stukken grasland worden pas vanaf de tweede helft juni gemaaid.

Bij braakliggende terreinen wordt soms afgeweken van de lijn om pas vanaf eind juni grotere oppervlakten dan wegbermen te maaien. Dit gebeurt vanwege klachten/vragen van omwonenden. Vooraf wordt daarbij een inschatting gemaakt van de risico’s en worden onderdelen van de braakliggende terreinen, bijvoorbeeld langs watergangen, niet gemaaid.

Op basis van de informatie die we van de betrokken omwonende hebben gekregen, lijkt het er op dat in dit geval zowel de ingeschakelde aannemer als de gemeente de situatie hebben onderschat en geen afdoende maatregelen zijn genomen. Het was beter geweest om op basis van de signalen van de omwonende te stoppen met maaien. Op basis van het eerste signaal hebben wij de maaistrategie aangepast, maar achteraf gezien was het beter geweest om te stoppen bij het eerste signaal in plaats van te stoppen bij het tweede signaal van de bewoner.

Wij betreuren dit incident en onderzoeken hoe we hier in de toekomst anders mee om kunnen gaan. Dit geldt voor onszelf en richting aannemers die door ons worden ingehuurd. Het idee is daarbij is om ook braakliggende terreinen niet eerder dan de tweede helft van juni te maaien, vergelijkbaar met het maaien van andere grote stukken grasland binnen de gemeente. 

 

 

Artikel delen:
Reacties 45
 1. Benieuwd of er hierdoor ook ‘koppen’ gaan rollen in het nieuwe stadsbestuur! 😉

  Ik was even bang dat deze slachting van broedende vogels geen gevolgen zou gaan hebben. Las er gisteren namelijk al over bij RTV Twente.

  Goed dat er vragen gesteld worden! (maar tegelijkertijd ook wel weer jammer dat het nodig is).

 2. Het is schandalig wat hier gebeurd is! De loonwerker is hierop geattendeerd maar de werknemer is gewoon doorgegaan omdat hij had opdracht om dit te maaien.

  Ook de loonwerker had de opdracht niet mogen accepteren! Ach die was natuurlijk blij dat hij weer wat verdienen kon!

  Het is een afschuwelijk gezicht als je de doorgesneden vogels hiernaast ons huis ziet liggen. Er liggen veel kapotte eieren met doorgesneden kuikens! De hele eieren die er nog lagen waren niet meer te redden wegens de kou en regen! Ik hoop dat er een aantal mensen van de Gemeente Zwolle zelf komen kijken naar dit slachtveld zodat dit NOOIT weer zal gebeuren!

 3. Ik begrijp ?berhaupt niet dat je een brak bouwterrein met mooie wilde bloemen vol met heidevogels wil snoeien en al helemaal niet tijdens het broedseizoen. Wat is er nou mooi aan een brak terrein dat gesnoeid is.
  Kaal, zanderig en saai. Laat toch staan tot er echt gebouwd gaat worden.

  Dit is trouwens een trend die ik veel zie onder de bevolking. een mooie groene tuin leegtrekken en er een stenen grafzerk van maken met een paar potten erop. Lelijkheid neemt steeds meer de overhand. Mensen kijken teveel naar huis en tuin en dat soort shit.

 4. Altijd goed als de gemeente betrokken en verontruste burgers, die de gemeente op een mogelijke calamiteit wijzen op voorhand serieus neemt. Laat het een les zijn. Er is een soort van excuus van de zijde van de gemeente, maar het is en blijft erg wat er gebeurd is. Had niet gemoeten en gemogen. Je kapt in het broedseizoen toch ook geen bomen om?

 5. Kan het loonbedrijf niet even naar het ittersummerpark worden gestuurd om daar het gras incl een zooi canadeze ganzen te maaien? ;D

 6. De kavels op dit terrein staan te koop! Waarschijnlijk denkt de gemeente dat potentiële kopers zo de kavels beter kunnen bezichtigen! Dus puur voor de centen!

 7. Heeft daar ooit een ambtenaar gekeken van de gemeente op die plek die over dit beleid gaat ? dan was dit niet gebeurd. Alleen vanwege klachten uit de buurt maait men het maar plat. En die loonwerkers kun je dat niet kwalijk nemen vind ik. Opdracht komt van de gemeente.

 8. Dit muisje krijgt waarschijnlijk ook wel een staartje. Al die boeren die hun best doen om weide vogels te beschermen. En dan nu zoiets vanuit de gemeente Zwolle zelf. Hoppa de maaier erover. Foutje bedankt. Stel je voor dat het op een gegeven moment een soort van natuur gebied zou worden dan word het pas lastig om er te gaan bouwen. Terwijl het ook heel mooi kan zijn .

 9. Och toch, wat een drukte om een paar vogels.
  Ik las : “Maar wel goed dat de gemeente hier gelijk boven op zit.”
  Als men met ‘de gemeente’ , de Zwolse bestuurders bedoelt,
  dan vind ik dat juist bizar, kwa prioriteitstelling.

  Ik val haast om van verbazing lezende “CDA Zwolle heeft kennis genomen van maaiwerkzaamheden in het Zwolse waardoor broedende weidevogels zouden zijn vermorzeld”

  En “De fractie van het CDA kan in beginsel moeilijk geloven dat dit de gang van zaken is geweest.”

  Jaja, de fractie van de CDA kan ‘in beginsel moeilijk geloven’.
  Kortom, druk met vogels, helaas.

 10. Het zou de gemeente Zwolle en het uitvoerend loonbedrijf in dit verband sieren als ze een donatie zou storten naar de vogelbescherming. Ik weet het, het is een schaamlap, maar toch…

 11. Ik heb zeker geen ‘aversie’ met ’t cda Suze.
  Ik zou nog kunnen begrijpen dat je me
  ‘aversie’ met vogels verwijt, maar ’t verwijt
  ‘adversie’ met cda snap ik niet.
  En nouja, waar GAAT ’t over.
  Over ‘Vogels’, als ik ’t goed snap?

 12. Ook GroenLinks heeft raadsvragen:

  Geacht College,

  Met veel verbazing en boosheid namen we kennis van het verhakselen van weidevogels en hun nesten door een loonbedrijf in opdracht door de gemeente Zwolle, op een braakliggend terrein tegenover de Van Disselstraat, Stadshagen.

  Inmiddels hebben we kennis genomen van de reactie van de gemeente. Hoewel de gemeente het boetekleed aantrekt willen we het college alsnog met klem vragen ervoor te zorgen dat dergelijke blunders niet meer kunnen voorkomen. Onze indruk is dat door bezuinigingen op natuurbeheer de laatste tijd vaker fouten gemaakt worden en de kwaliteit van het Zwolse groen meer en meer onder druk komt te staan.

  We verzoeken u dan ook:
  – Na te gaan of er voldoende expertise overgebleven is om verantwoord natuurbeheer te waarborgen.
  – Wanneer dit niet het geval is: in te zetten op herstel van kennis bij de betrokkenen bij het groenonderhoud.
  – Te overwegen of een aanscherping van de eisen aan extern in te huren bedrijven bij groenonderhoud noodzakelijk is.
  – Alles op alles te zetten bij het toegezegde overleg met bewoners en natuurorganisaties om deze blunder ruimschoots te compenseren, en vooral dit soort trieste voorvallen in de toekomst uit te sluiten.

  We rekenen op uw spoedige reactie en actie!

  Met vriendelijke groet,
  namens de fractie GroenLinks Zwolle,

  Eildert Noorda
  Bijan Moshaver

 13. Nou Gemeente van wat nog niet zo lang geleden de Groenstad van Zwolle was: Vorig jaar heb ik ook al een melding gemaakt van het vroege, in het broedseizoen!!!, maaien van de heg rondom kinderboerderij de Schellerhoeve terwijl er nog vogels zitten te broeden/vogels met jongen zitten. Potverdorie >:(, blijkt er gisteren, 27 mei, volgens mij nog steeds volop broedseizoen, wederom met een lompe maaier de heg gesnoeid te zijn. Vorig jaar werd aangegeven dat er gecontroleerd wordt op nesten. Hoe dan? Door op elke 50 cm de heg opzij te duwen en erin te kijken. Er zat / zit daar een mooie mussenkolonie, als er mensen aankomen zijn ze stil en zitten ze verstopt in de heg, ben je een stuk voorbij, dan hoor je ze weer. Vanmorgen was het heel erg stil.
  Hoe kan het dat er een landelijk beleid is t.a.v. hoe en wanneer te snoeien en dat de Gemeente Zwolle dit elke keer weer met grove voeten meent te mogen overtreden???
  CDA en Groen Links neem dit a.u.b. ook mee in uw actie. De Gemeente neemt er kennis van maar trekt zich nergens wat van aan en onderneemt al helemaal geen actie om dingen een volgende correct aan te pakken. Als het leed geleden is, is het altijd makkelijk om sorry te zeggen en stiekem in je knuistje te lachen dat je het weer goed gefixt hebt.

 14. Zwolle verdient maatwerk? De vogels kennelijk maaiwerk in mei.Hoe wrang! Hoe was het ook weer? In mei leggen alle vogels een ei?
  Ik troost me maar met filmpjes op “beleef de lente”. Zo mooi! Maar ik ben tegelijk boos en heel verdrietig. Arme vogels!

 15. Die foto’s die ik gisteren bij RTV Oost zag waren afschuwelijk. Belachelijk dat die loonwerker zo geprogrammeerd is dat hij gewoon doorgaat terwijl hij gewaarschuwd is. En dat de gemeente het werk na de eerste klacht niet onmiddellijk stillegt. En dat alles vanwege klachten uit de wijk over het onkruid.

 16. Wat er nu als eerste gedaan moet worden door de Gemeente Zwolle is OPRUIMEN.

  Katten en andere dieren nemen de verscheurde kuikens mee naar de huizen en worden ziek! Kinderen moeten nu dus binnen blijven!
  Voor volwassenen is dit al afschuwelijk om te zien, kun je nagaan wat dit met kinderen doet!
  Geloof me het is echt geen prettig gezicht en vergeet niet de restanten gaan rotten.

  Ik vind niet dat het de taak van de bewoners is om dit te moeten opruimen!

 17. Tja, die dingen gebeuren nou eenmaal. Jammer, maar er is denk ik nog tijd voor een nieuw nest. Vogels zijn niet zulke jankerds als de van de natuur vervreemde mens.

  Maar goed, ik ben ook een mens, dus ook verontwaardigd, maar weet niet goed op wie ik nou boos moet worden. Een paar kandidaten:

  – Alle Stadshagenezen. In andere berichten heb ik ook wel eens laten merken dat ik eigenlijk nog steeds geen vrede heb met deze wijk, die op een van de mooiste weidegebieden rond Zwolle gebouwd is. Veel Stadshagenezen weten dat niet eens.

  – De klagers over ‘onkruid’ die de gemeente verzocht hebben om te gaan maaien. Tja, je moet niet willen dat er een onkruidpluisje neerdaalt in jou fraaie plantenbak in de verder geheel betegelde tuin.

  – De gemeente zelf. Inderdaad de enige verantwoordelijke.

  – De loonwerker? Nee @Dame, daar kan ik niet boos op worden. Die man is is daar door zijn baas heen gestuurd en moet daar gewoon zijn werk doen. Als iedereen voor hem al de fout is ingegaan kun je van hem geen werkweigering meer verwachten. Die man heeft ook een gezin te onderhouden.

  En @Jopie, de gemeente hoeft het niet op te ruimen. Dat doet de natuur zelf wel. De kuikentjes zijn verhakseld, dus dat is allemaal zo verdwenen.

 18. @Bernard Daar ben ik het niet mee eens. Je ontslaat degene die het daadwerkelijk heeft gedaan van elke verantwoordelijkheid alsof de loonwerker een niet-nadenkende, enkel-bevelen-opvolgende persoon is. Ik mag toch hopen dat ieder mens nadenkt over wat hij doet en op het moment dat er iets gebeurt dat overduidelijk niet de bedoeling kan zijn, dat hij dan actie onderneemt. Hij had bijvoorbeeld zijn baas kunnen bellen en het probleem voorleggen. aangezien hij het werk uitvoerde, zou het dan ook het snelst (meteen toen de mevrouw hem aansprak) gestopt zijn. Ook de loonwerker mag dus nadenken hoe het zo ver heeft kunnen komen.
  De gemeente draagt als opdrachtgever de grootste verantwoordelijkheid voor het domme besluit.

 19. @Dame, ik begreep uit de berichten op RTV Oost dat die loonwerker zijn baas gebeld heeft en dat er besloten is om twee mensen voor die maaimachine uit te laten lopen om te waarschuwen voor nesten.

  Ik kan me voorstellen dat het vervolg zo gegaan is: Natuurlijk werd er geen enkel nest gevonden, het schoot voor geen meter op en dus is er na een poosje besloten dat dit zo geen zin heeft. Kennelijk valt het met die nesten wel mee. Het geweten van de loonwerker is gerustgesteld en dus kon hij door.

 20. Ze probeerde de maaimachine, die ingehuurd was door de gemeente, te stoppen omdat ze wist dat er veel vogels aan het broeden waren. Uiteindelijk werd er door een aantal mensen van het loonwerkersbedrijf het terrein geïnspecteerd, maar werd alsnog besloten door te gaan met maaien.

  Toen de vrouw later in het veld ging kijken, ontdekte ze dat er veel nesten waren verhakseld. Ook vond ze een aantal dode vogels en kapotte eieren. Ze nam daarop contact met de gemeente. Volgens de Zwolse besloot de gemeente vervolgens de maaiwerkzaamheden te staken.

  Zoals ik het lees, gaat het niet om 1 maar meerdere loonwerkers. Het bericht blijft veel vragen oproepen. Bij inspectie door de loonwerkers werd kennelijk niets gevonden of bewust gekozen de klus af te maken. Niemand (loonwerkers of baas) belt met de opdrachtgever. Op zijn minst mag naast het excuus van de gemeente het betreffende bedrijf excuus maken en uitleg geven. Misschien enige bijscholing over broedseizoen en broedplekken?

 21. Ik begrijp ?berhaupt niet dat je een brak bouwterrein met mooie wilde bloemen vol met heidevogels wil snoeien en al helemaal niet tijdens het broedseizoen. Wat is er nou mooi aan een brak terrein dat gesnoeid is.
  Kaal, zanderig en saai. Laat toch staan tot er echt gebouwd gaat worden.

  Dit is trouwens een trend die ik veel zie onder de bevolking. een mooie groene tuin leegtrekken en er een stenen grafzerk van maken met een paar potten erop. Lelijkheid neemt steeds meer de overhand. Mensen kijken teveel naar huis en tuin en dat soort shit.

 22. Het ontbreekt de Gemeente Zwolle, de politieke partijen en ook de loonwerker(s) aan kennis van de Flora en Faunawet. Dit houdt in dat in het broedseizoen niet gekapt of gemaaid mag worden. Men dient zich er eerst van te vergewissen of er broedsels/jongedieren aanwezig zijn op het te maaien/zagen object. Hier is zeker te spreken van nalatigheid.

 23. Interessant, zo’n discussie met uiteenlopende reakties,
  vanuit filosofisch oogpunt bezien. De meeste mensen zouden niet willen dat dit gebeurd was, is de ‘algemene trend’ krijg ik de indruk.

  ’t is erg natuurlijk, maar waarom zou ’t erger,
  of ‘anders erg’ zijn dan wanneer een kat een
  vogel pakt, of een heel nest. Maken Zwolse politici ophef
  wanneer zoiets gebeurt?

  Misschien is dit ‘erger’ omdat ‘de mens’ ’t doet?
  En waarom is dit dan erger dan wat ‘de mens’ de dieren in de
  bio-industrie aandoet? En beschouw ‘de jacht’ bijvoorbeeld,
  mensen schieten met hagel op o.a. eenden. Da’s een vreselijke dood
  voor een eend, als er een kleine -niet direct dodelijke- portie
  hagel op de verkeerde plaats landt.

  Ik begrijp de ophef, maar ik snap ’t niet.

 24. ’t is erg natuurlijk, maar waarom zou ’t erger,
  of ‘anders erg’ zijn dan wanneer een kat een
  vogel pakt, of een heel nest. Maken Zwolse politici ophef
  wanneer zoiets gebeurt?

  Misschien is dit ‘erger’ omdat ‘de mens’ ’t doet?
  En waarom is dit dan erger dan wat ‘de mens’ de dieren in de
  bio-industrie aandoet? En beschouw ‘de jacht’ bijvoorbeeld,
  mensen schieten met hagel op o.a. eenden. Da’s een vreselijke dood
  voor een eend, als er een kleine -niet direct dodelijke- portie
  hagel op de verkeerde plaats landt.

  Ik begrijp de ophef, maar ik snap ’t niet.

  Wat een belabberd gedicht.

 25. Ik las ook:
  “In andere berichten heb ik ook wel eens laten merken dat ik eigenlijk nog steeds geen vrede heb met deze wijk, die op een van de mooiste weidegebieden rond Zwolle gebouwd is.
  Veel Stadshagenezen weten dat niet eens. ”

  Mee eens, tot op zekere hoogte, die wijk is er, heb er vrede mee. Maarja, je ziet dat het ‘stadsmensen’ zijn die om een vogeltje een boel trammelant maken.
  Tot in de gemeenteraad zelfs.

 26. @ Bernard, veel gekker kan het bijna niet worden. Aan alle stadshagenezen; het feit dat stadshagen (volgens Bernard) op een vd mooiste weidegebieden gebouwd is. En of ik me dat wel realiseer…. Ja hoor Bernard, toen ik hier kwam wonen was het veel gras, wat mais en nog meer gras. De omgeving rondom Stadshagen; nog steeds veel gras en weide. Op zich ben ik wel benieuwd waar het centrum van Zwolle ooit op gebouwd is? Misschien wel op het ene mooie kleine heuveltje in de hele omgeving. Maar goed dat er in die tijd niet zoveel Bernards waren…..

 27. ‘Stoken’, is niet m’n bedoeling,nooit geweest, zal
  ’t nooit zijn. WEL, prikkelen, en ‘DENK eens na’.
  Hoe houden we de Zwolse bestuurders scherp op de
  goede onderwerpen?

Reageer